ࡱ> $'!"#{$Pbjbj }tftf vvvvv8$g "D$$$Xfffffff$jm#giv(%"""(%(%#gvv g777(%v v f7(%f77n]Ha ԲX8-` fg0gan2n@aa>nva(%(%7(%(%(%(%(%#g#g<5(%(%(%g(%(%(%(%n(%(%(%(%(%(%(%(%(% X <:$ PRIJAVNI LIST 15. Meunarodna konferencija BEZBEDNOST SAOBRAAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI Hotel Zepter, Vrnja ka Banja 24 27. jun 2020. godine Ime, prezime, titula i funkcija: FORMTEXT   Firma/organizacija: FORMTEXT   PIB: FORMTEXT   *JBKJS: FORMTEXT   OdelXenje/sektor: FORMTEXT   Ulica i broj: FORMTEXT   Poatanski broj i grad: FORMTEXT   Dr~ava: FORMTEXT   e-mail: FORMTEXT   Tel: FORMTEXT   Fax: FORMTEXT   NAPOMENA FORMTEXT   *JBKJS (jedinstveni broj korisnika javnih sredstava) popunjavaju samo KJS (korisnik javnih sredstava) kojima je isti dodelXen za rad u okviru KRT (konsolidovani ra un trezora Republike Srbije). KOTIZACIJA Cene su date po osobi i obuhvataju pun pansion u jednom od odabranih tipova smeataja u trajanju od tri dana (od ve ere 1. juna do doru ka 4. juna; ru ak 1. juna je na bazi koktela o troaku Organizatora), kao i usluge SPA centra: bazen, sauna, fitnes centar, jacuzzi. Rok za uplatu kotizacije za autore radova je 10. jun 2020. Molimo upiaite ~elXeni broj kotizacija i ozna ite ukoliko ste zainteresovani za VIP opciju: HOTELTIP SOBECENA (EUR)*Br. Kot.CENA (E)* VIPBr. Kot.Zepter Hotel 3* HYPERLINK "http://www.zepterhotelvbanja.com" www.zepterhotelvbanja.comjednokrevetna 1/1310,00 FORMTEXT   350,00 FORMTEXT   dvokrevetna 1/2 (po osobi)280,00 FORMTEXT   320,00 FORMTEXT   apartman 1/1380,00 FORMTEXT   420,00 FORMTEXT   apartman 1/2 (po osobi)310,00 FORMTEXT   350,00 FORMTEXT   Fontana 4* HYPERLINK "http://www.fontanavrnjackabanja.com" www.fontanavrnjackabanja.comjednokrevetna 1/1320,00 FORMTEXT   370,00 FORMTEXT   "&(*,.02468:<Ѹџ~l]]]]]]]]]]]hL5OJQJ^JmHsH#hh 5OJQJ^JmHsHhC_5OJQJ^JmH(sH(#hhoe5OJQJ^JmHsH0h0Mh]x5B*CJOJQJ^JmH$phsH$0hhvz5B*CJOJQJ^JmHphsH*hL5B*CJOJQJ^JmHphsH0h!h05B*CJOJQJ^JmH(phsH(X " d $If^gd $If^gdNO$a$gd.$a$gd $da$gd $a$gd <>@BDFHJLNPRTVXZ\^`bdfhjlnprtvxz|~̺ިިި̖#hhQR5OJQJ^JmHsH#hh 5OJQJ^JmHsH#hh= 5OJQJ^JmHsH#hhB 5OJQJ^JmHsHhL5OJQJ^JmHsH#hh!5OJQJ^JmHsH;  𪚇wghC_CJOJQJ^JmHsHh2NCJOJQJ^JmH$sH$$h hB CJOJQJ^JmHsHh2NCJOJQJ^JmHsH$h|h"CJOJQJ^JmH(sH(hC_CJOJQJ^JmH(sH(hCJOJQJ^JmH$sH$$hC_h|CJOJQJ^JmH(sH(hLCJOJQJ^JmH(sH("    " $ & ( * , . 0 2 4 6 8 : > @ B D F H J L N P R T V X Z \ ^ ` d f پr+jh CJOJQJU^JaJmH$sH$$hhvzOJQJ^JaJmH$sH$$hhOJQJ^JaJmH$sH$hLOJQJ^JaJmH$sH$4hh"5B* CJOJQJ^JaJmHphsH-hlhB B* CJOJQJ^JmH$phsH$hLCJOJQJ^JmHsH(f z | ~ տ{kkkkkXkkkkkkkkkkkkX$hhvzOJQJ^JaJmH$sH$hLOJQJ^JaJmH$sH$(hh5!CJOJQJ^JaJmH$sH$(hhvzCJOJQJ^JaJmH$sH$2jh CJOJQJU^JaJmHnHsH$u+jh CJOJQJU^JaJmH$sH$1jh CJOJQJU^JaJmH$sH$"h CJOJQJ^JaJmH$sH$ paR$If^gd $If^gd~xkdv$$IfTl0 V$? R t0%644 la1pyt#XxT   ׾餤zjjjW>餤1jPhoCJOJQJU^JaJmH$sH$$hhvzOJQJ^JaJmH$sH$hLOJQJ^JaJmH$sH$(hh5!CJOJQJ^JaJmH$sH$(hhvzCJOJQJ^JaJmH$sH$2jhoCJOJQJU^JaJmHnHsH$u1j(hoCJOJQJU^JaJmH$sH$"hoCJOJQJ^JaJmH$sH$+jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$ paR$If^gd $If^gd~xkd$$IfTl0 V$? R t0%644 la1pyt#XxT     " $ & : < > лs]K2]1jxhrLCJOJQJU^JaJmH$sH$"hrLCJOJQJ^JaJmH$sH$+jhrLCJOJQJU^JaJmH$sH$$h5]h5]OJQJ^JaJmH(sH(hLOJQJ^JaJmH(sH(h5]OJQJ^JaJmH(sH((hh5!CJOJQJ^JaJmH$sH$(hhvzCJOJQJ^JaJmH$sH$+jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$2jhoCJOJQJU^JaJmHnHsH$u $ L paR$If^gd 'm$If^gd5]kd$$IfTl0 V$? R t0%644 la1pyt#XxT> @ B D F H J L N P R T X Z ^ ` b d f h j l n r t оp^E1jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$"hoCJOJQJ^JaJmH$sH$+jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$$hhvzOJQJ^JaJmH$sH$hLOJQJ^JaJmH$sH$(hh5]CJOJQJ^JaJmH$sH$"h5]CJOJQJ^JaJmH$sH$+jhrLCJOJQJU^JaJmH$sH$2jhrLCJOJQJU^JaJmHnHsH$uL N r paR$If^gd 'm$If^gd~xkd$$IfTl0 V$? R t0%644 la1pyt#XxT 龩yyyyyfT"hoCJOJQJ^JaJmH$sH$$hhvzOJQJ^JaJmH$sH$hLOJQJ^JaJmH(sH(h5OJQJ^JaJmH(sH(hLOJQJ^JaJmH$sH$(hh5!CJOJQJ^JaJmH$sH$(hhvzCJOJQJ^JaJmH$sH$+jh 'mCJOJQJU^JaJmH$sH$+jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$ paR$If^gd $If^gd~xkd$$IfTl0 V$? R t0%644 la1pyt#XxT    жС|||||||||i||||i|i||||iV$hhvzOJQJ^JaJmHsH$hhvzOJQJ^JaJmH$sH$hLOJQJ^JaJmH$sH$(hh5!CJOJQJ^JaJmH$sH$(hhvzCJOJQJ^JaJmH$sH$2jhoCJOJQJU^JaJmHnHsH$u+jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$1jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$! 8 paR$If^gd $If^gd~xkd>$$IfTl0 V$? R t0%644 la1pyt#XxT & ( * , . 0 2 4 6 8 : < > @ B D F J L ` b d f ׾餤zjjjjjjW>1jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$$hhvzOJQJ^JaJmH$sH$hLOJQJ^JaJmH$sH$(hh5!CJOJQJ^JaJmH$sH$(hhvzCJOJQJ^JaJmH$sH$2jhoCJOJQJU^JaJmHnHsH$u1jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$"hoCJOJQJ^JaJmH$sH$+jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$8 : J r paR$If^gd $If^gd~xkdf$$IfTl0 V$? R t0%644 la1pyt#XxTf h j l n p r t v x z | ~ лm[Bm1j@ hoCJOJQJU^JaJmH$sH$"hoCJOJQJ^JaJmH$sH$+jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$$hhvzOJQJ^JaJmH$sH$hLOJQJ^JaJmH$sH$(hh5!CJOJQJ^JaJmH$sH$(hhvzCJOJQJ^JaJmH$sH$+jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$2jhoCJOJQJU^JaJmHnHsH$ur t paR$If^gd $If^gd~xkd$$IfTl0 V$? R t0%644 la1pyt#XxT лm[Bm1jh hoCJOJQJU^JaJmH$sH$"hoCJOJQJ^JaJmH$sH$+jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$$hhvzOJQJ^JaJmH$sH$hLOJQJ^JaJmH$sH$(hh5!CJOJQJ^JaJmH$sH$(hhvzCJOJQJ^JaJmH$sH$+jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$2jhoCJOJQJU^JaJmHnHsH$u paR$If^gd $If^gd~xkd $$IfTl0 V$? R t0%644 la1pyt#XxT       " $ & лqqXл1j hoCJOJQJU^JaJmH$sH$"hoCJOJQJ^JaJmH$sH$$hhvzOJQJ^JaJmH$sH$hLOJQJ^JaJmH$sH$(hh5!CJOJQJ^JaJmH$sH$(hhvzCJOJQJ^JaJmH$sH$+jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$2jhoCJOJQJU^JaJmHnHsH$u paR$If^gd $If^gd~xkd $$IfTl0 V$? R t0%644 la1pyt#XxT ( P paR$If^gd $If^gd~xkd $$IfTl0 V$? R t0%644 la1pyt#XxT& ( * > @ B D F H J L N P R T V X Z \ ^ ` ŬגׁlYIIIII6$h5]h5]CJOJQJ^JmH$sH$hLCJOJQJ^JmH$sH$$h5]h5]CJOJQJ^JmH(sH((hh CJOJQJ^JaJmH$sH$ hL h CJOJQJ^JaJ2jh CJOJQJU^JaJmHnHsH$u1j h CJOJQJU^JaJmH$sH$"h CJOJQJ^JaJmH$sH$+jh CJOJQJU^JaJmH$sH$$hh OJQJ^JaJmH$sH$P R |pbTF6$x^a$gd< $^a$gd< $^a$gd. $^a$gd5]kd. $$IfTl0 V$? R t0%644 la1pyt#XxT` b d f h j l n p r t v x z | ~ ͺͺͺ$h5]h5]CJOJQJ^JmH$sH$hLCJOJQJ^JmH$sH$hLCJOJQJ^JmH(sH($h5]h5]CJOJQJ^JmH(sH(I       " $ & ( * , . 0 2 4 6 8 : < > @ B D H J L N P R T V X Z \ ^ ` b d f h j l n p r t x z | ~ ͺͺͺͺͺͺͺͺ$h5]h5]CJOJQJ^JmH$sH$hLCJOJQJ^JmH$sH$$h5]h5]CJOJQJ^JmH(sH(hLCJOJQJ^JmH(sH(I ʷ!hL5CJOJQJ^JmH$sH$0hh5]5B*CJOJQJ^JmH$phsH$$h5]hvzCJOJQJ^JmH$sH$$h5]h5]CJOJQJ^JmH$sH$$h5]h5]CJOJQJ^JmH(sH(hLCJOJQJ^JmH(sH(/  "$&(*,.02468:<>@BDFHJLNPRTVXZ\^`bdfhjlnprtvxݻݻݻݻ hh<OJQJ^JmH$sH$ hhB OJQJ^JmH$sH$hLOJQJ^JmH$sH$'hh!5CJOJQJ^JmH$sH$Fxz|~ŴŴŴŴŴh2NOJQJ^JmH$sH$ hh]OJQJ^JmH$sH$h !jOJQJ^JmH$sH$ hhB OJQJ^JmH$sH$hLOJQJ^JmH$sH$ hh<OJQJ^JmH$sH$hTlOJQJ^JmH(sH(hLOJQJ^JmH(sH(5"&.02468:<>@BDFHJLNPRTVXZ\^`bdfhjlnprtvxz|ŷh2NOJQJ^JmH$sH$hLOJQJ^JmH(sH(h!OJQJ^JmH(sH(h2NOJQJ^JmH$sH$hC_OJQJ^JmH(sH( hh]OJQJ^JmH$sH$hLOJQJ^JmH$sH$=|~ŷť#hnhn6OJQJ^JmH(sH(h]OJQJ^JmH(sH(hnOJQJ^JmH(sH(hs&OJQJ^JmH(sH( hh<OJQJ^JmH$sH$hLOJQJ^JmH(sH(;  "$&(*,.02468:<>@BDFHJLNPRTVXZ\^`dhnpxz|մ hs&h<OJQJ^JmH(sH(hfN5OJQJ^JmH(sH(#h0h05OJQJ^JmH(sH(h 5OJQJ^JmH(sH(h2N5OJQJ^JmH$sH$hLOJQJ^JmH(sH(h0OJQJ^JmH(sH(5|~ϽϽ𮟮hL5OJQJ^JmH(sH(hX 5OJQJ^JmH(sH(#hhW5OJQJ^JmH$sH$hL5OJQJ^JmH$sH$#hh*5OJQJ^JmH$sH$hL5OJQJ^JmH$sH$>  "$&(*,.02468:<>@BDFHJLNPRʶ|$hh#wOJQJ^JaJmH$sH$(hh#w0JOJQJ^JaJmH$sH$"h#w0JOJQJ^JaJmH$sH$&h"5B* OJQJ^JmH$phsH$,hh*5B* OJQJ^JmH$phsH$hX 5OJQJ^JmH(sH(hL5OJQJ^JmH(sH(,|4@Rj|$$If^a$gd#w$$If^a$gd< $x^a$gd<RTVXZ^`bdfhjz|~ڮěvc$hh#wOJQJ^JaJmH$sH$'hX h#w5OJQJ^JaJmH(sH(!h#w5OJQJ^JaJmH(sH(%h#w5CJOJQJ^JaJmH(sH(+h#wh#w5CJOJQJ^JaJmH$sH$+hh#w5CJOJQJ^JaJmH$sH$'hh#w5OJQJ^JaJmH$sH$!h#w5OJQJ^JaJmH$sH$!kd $$IfTlֈ !q"%SuZ t0Q644 lap<yt#wT&(*,^`bdfhjlnprtvxͽ~i(hX h#wCJOJQJ^JaJmH$sH$(hIh#w0JCJOJQJ^JmH$sH$$hIh#wCJOJQJ^JmH$sH$-jhIh#wCJOJQJU^JmH$sH$h#wOJQJ^JaJmH$sH$$hh#wOJQJ^JaJmH$sH$h#wOJQJ^JaJmH(sH(h#wOJQJ^JaJmH$sH$)b$If^gdX $$If^a$gdX xz|𺧘ͺs]s+jeh<hWOJQJU^JaJh<h#wOJQJ^JaJ+jh<hWOJQJU^JaJh<hWOJQJ^JaJ%jh<hWOJQJU^JaJ$h !jh#wOJQJ^JaJmH$sH$h#wOJQJ^JaJmH(sH($hh#wOJQJ^JaJmH$sH$h#wOJQJ^JaJmH$sH$$kd$$IfTl4ֈ !q"%SuZ t0Q644 lap<yt#wT,:bp$$If^a$gdX $If^gdX  "$&(*,.02:<PRTVXZ\^`bhnpͺ𺧘sh<h#wOJQJ^JaJ+jh<hWOJQJU^JaJh<hWOJQJ^JaJ%jh<hWOJQJU^JaJ$h !jh#wOJQJ^JaJmH$sH$$hIh#wOJQJ^JaJmH(sH(h#wOJQJ^JaJmH(sH(h#wOJQJ^JaJmH$sH$)prݴn[%jh<hWOJQJU^JaJ$h !jh#wOJQJ^JaJmH$sH$$hfNh#wOJQJ^JaJmH(sH(h#wOJQJ^JaJmH(sH(h#wOJQJ^JaJmH$sH$$hh#wOJQJ^JaJmH$sH$+jlh<h#wOJQJU^JaJh<h#wOJQJ^JaJ%jh<h#wOJQJU^JaJkd$$IfTl4ֈ !q"% SuZ t0Q644 lap<yt#wT"$$If^a$gdX $If^gdX "$&(*,.02468>@BDFHJLȸșpp$hh#wOJQJ^JaJmH$sH$+jsh<hWOJQJU^JaJh<h#wOJQJ^JaJh#wOJQJ^JaJmH$sH$h#wOJQJ^JaJmH(sH(%jh<hWOJQJU^JaJ+jh<hWOJQJU^JaJh<hWOJQJ^JaJ,"$kd$$IfTl4ֈ !q"% SuZ t0Q644 lap<yt#wT$&Vd$$If^a$gdX $If^gdX LNPRTVZbdfz|~ͺs`ssJ``+jzh<h#wOJQJU^JaJ%jh<h#wOJQJU^JaJh<h#wOJQJ^JaJ+jh<hWOJQJU^JaJh<hWOJQJ^JaJ%jh<hWOJQJU^JaJ$h !jh#wOJQJ^JaJmH$sH$h#wOJQJ^JaJmH$sH$$hfNh#wOJQJ^JaJmH(sH(h#wOJQJ^JaJmH(sH(:<>@xz|~ʺubRRRh#wOJQJ^JaJmH$sH$$hX h#wOJQJ^JaJmH(sH(,hIh#w0JCJOJQJ^JaJmH(sH((hIh#wCJOJQJ^JaJmH(sH(1jhIh#wCJOJQJU^JaJmH(sH(h#wOJQJ^JaJmH(sH($hh#wOJQJ^JaJmH$sH$h<h#wOJQJ^JaJ%jh<h#wOJQJU^JaJ kd$$IfTl4ֈ !q"% SuZ t0Q644 lap<yt#wT| $$If^a$gdI$If^gdX $$If^a$gdX 𺫕͆pnU+jh<hWOJQJU^JaJh<h#wOJQJ^JaJ+j h<hWOJQJU^JaJh<hWOJQJ^JaJ%jh<hWOJQJU^JaJ$h !jh#wOJQJ^JaJmH$sH$h#wOJQJ^JaJmH(sH(h#wOJQJ^JaJmH$sH$+  dvokrevetna 1/2 (po osobi)280,00 FORMTEXT   330,00 FORMTEXT   apartman 1/1380,00 FORMTEXT   430,00 FORMTEXT   apartman 1/2 (po osobi)310,00 FORMTEXT   360,00 FORMTEXT   * Plaanje u dinarskoj protivrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predra una. Udru~enje Bezbednost saobraaja u lokalnoj zajednici je u kategoriji malih poreskih obveznika po lanu 33. Zakona o porezu na dodatu vrednost malih poreskih obveznika ** VIP uklXu uje dva tretmana masa~e u terminu po izboru u odabranom hotelu ISHRANA Molimo vas ozna ite ukoliko pripadate nekoj od ponuenih opcija:vegeterijanac FORMCHECKBOX halal FORMCHECKBOX vegan FORMCHECKBOX alergije FORMTEXT    TURNIR U STONOM TENISU 25 i 26. JUN 2020. SINGL FORMCHECKBOX DUBL FORMCHECKBOX MOLIM VAS DA OZNA ITE }ELjENU VELI INU MAJICE SA LOGOTIPOM KONFERENCIJE klikom na prazno polXe desno od oznake za veli inu S FORMCHECKBOX M FORMCHECKBOX L FORMCHECKBOX XL FORMCHECKBOX XXL FORMCHECKBOX XXXL FORMCHECKBOX airina u cm535456586063du~ina u cm697072737576 Na osnovu popunjene prijave izdaje se predra un. Popunjenu prijavu dostavite na e-mail adresu: HYPERLINK "mailto:bbn@bbn.co.rs" bbn@bbn.co.rs ili bbn.pco@gmail.com ili faksom na (+381) 11 3629406, tel/fax. 3629402, 3629405, 2682318 ili poatom na adresu sekretarijata Konferencije: BBN Congress Management doo Deligradska 9/25, 11000 Beograd, Srbija    "$&(.02468:<>@BDFHJLRTVjlnprtvxz|ͺݧݔo+jh<hWOJQJU^JaJh<hWOJQJ^JaJ%jh<hWOJQJU^JaJ$h !jh#wOJQJ^JaJmH$sH$$hIh#wOJQJ^JaJmH(sH(h#wOJQJ^JaJmH(sH(h#wOJQJ^JaJmH$sH$$hh#wOJQJ^JaJmH$sH$+ kd$$IfTl4ֈ !q"%SuZ t0Q644 lap<yt#wTFT|$$If^a$gdI$$If^a$gdX $If^gdX |~ŠĊƊȊ̊ΊЊԊ܊ފλ΃sssssssssssss]+jh<hWOJQJU^JaJh#wOJQJ^JaJmH$sH$$hh#wOJQJ^JaJmH$sH$+jh<hWOJQJU^JaJh<hWOJQJ^JaJ%jh<hWOJQJU^JaJh<h#wOJQJ^JaJ$h !jh#wOJQJ^JaJmH$sH$h#wOJQJ^JaJmH(sH($kd$$IfTl4ֈ !q"% SuZ t0Q644 lap<yt#wTЊފ<$$If^a$gdI$$If^a$gdX $If^gdX *,.02468:<>@BDFHJLNPRXZ\^`bdfhjlnpt|~̽쮘콅$hh#wOJQJ^JaJmH$sH$+jh<hWOJQJU^JaJh<hWOJQJ^JaJh<h#wOJQJ^JaJh#wOJQJ^JaJmH$sH$h#wOJQJ^JaJmH(sH(%jh<hWOJQJU^JaJ4<>kd$$IfTl4ֈ !q"% SuZ t0Q644 lap<yt#wT>@p~܋$$If^a$gdI$$If^a$gdX $If^gdX ʋ̋΋Ћҋԋ֋؋ڋ܋ދȸșp]$h h<CJOJQJ^JmHsH$hh#wOJQJ^JaJmH$sH$+jh<hWOJQJU^JaJh<h#wOJQJ^JaJh#wOJQJ^JaJmH$sH$h#wOJQJ^JaJmH(sH(%jh<hWOJQJU^JaJ+j h<hWOJQJU^JaJh<hWOJQJ^JaJ܋ދkd $$IfTl4ֈ !q"% SuZ t0Q644 lap<yt#wT "$&(*,.02468:<>BDFHJLNPRTVXZ\^`bdfhjlnprtvxz|$hlh<CJOJQJ^JmHsHhLCJOJQJ^JmHsH$h h!CJOJQJ^JmHsHM|~ŒČȌʌ̌ΌЌҌԌ֌،ڌ܌ތݷ$hlhTlCJOJQJ^JmH(sH(hLCJOJQJ^JmH(sH($hlhfCJOJQJ^JmHsH$hlhKxCJOJQJ^JmHsH$hlhihCJOJQJ^JmHsHhLCJOJQJ^JmHsH$hlh|wCJOJQJ^JmHsH2 "$&(*,.02468:<>@BDFHJLNPRTVXZ\^`bdfhjʷhLCJOJQJ^JmHsH$hlh<CJOJQJ^JmHsH$hlhfCJOJQJ^JmHsH$hlhTlCJOJQJ^JmH(sH(hLCJOJQJ^JmH(sH(Bjlnprtvxz|~čƍȍʍ̍΍Ѝҍԍ֍؍ڍ܍ލ $hlh|wCJOJQJ^JmHsH$hlh<CJOJQJ^JmHsHhLCJOJQJ^JmHsHL $&(*,.02468:<>@BDFHJLNPRTVXZͽsssssss%hL5CJOJQJ^JaJmH(sH((h hnCJOJQJ^JaJmHsH"hLCJOJQJ^JaJmHsHh CJOJQJ^JmH(sH(hLCJOJQJ^JmH(sH(h CJOJQJ^JmHsH$h,Azh CJOJQJ^JmHsHhauCJOJQJ^JmH(sH(%ދ:<@ukd'$$IfTl$ t0644 lap yt#XxT$$If^a$gd< $xa$gdl$a$gdl$r^`ra$gd $rx^`ra$gdlZ\^`bdfhjlnprtvxz|~ǵǵǠ{{{{{{{!hL5CJOJQJ^JmH$sH$'h5]hl5CJOJQJ^JmHsH(hAhlCJOJQJ^JaJmH(sH("hACJOJQJ^JaJmH(sH("hLCJOJQJ^JaJmH(sH("hLCJOJQJ^JaJmHsH(h hlCJOJQJ^JaJmHsH.ŽĎƎȎʎ̎ΎЎҎԎ֎؎ڎ܎ގ "$&(*,.0246:ٵ"hL0JOJQJ^JaJmH(sH("hl0JOJQJ^JaJmH$sH$"hL0JOJQJ^JaJmH$sH$'h#hl5CJOJQJ^JmH$sH$A:<>@BDFHJLNPRTVXZvxz|~ʏ֏ʸ݂m݂)j, h#XxOJQJU^JmH$sH$$h !jh#XxOJQJ^JaJmH$sH$)jh\>OJQJU^JmH$sH$h#XxOJQJ^JmH$sH$#jh#XxOJQJU^JmH$sH$$hh#XxOJQJ^JaJmH$sH$hLOJQJ^JaJmH$sH$$hhlOJQJ^JaJmH$sH$(<X|܏~gdau$a$gdaugdL $a$gdrLgd#XxFf"$If^gd$$If^a$gd#Xx$If^gd#Xx$$If^a$gd<$If^gd<֏؏ڏ܏ޏ ŵŢ}hU$ *hw?5CJOJQJ^JmH$sH$(hh#XxCJOJQJ^JaJmH$sH$+j!h<h#XxOJQJU^JaJh<h#XxOJQJ^JaJ%jh<h#XxOJQJU^JaJhLOJQJ^JaJmH$sH$$hh#XxOJQJ^JaJmH$sH$#jh#XxOJQJU^JmH$sH$)j h#XxOJQJU^JmH$sH$ "$&(*,.02468:<>@BDFHJLZ^djnprv|ðְ֝֊tat%hL5CJOJQJ^JaJmH$sH$+hrLhrL5CJOJQJ^JaJmH$sH$%h2N5CJOJQJ^JaJmH(sH(%hA5CJOJQJ^JaJmH(sH(%h2N5CJOJQJ^JaJmH$sH$%hrL5CJOJQJ^JaJmH$sH$+hrLh#Xx5CJOJQJ^JaJmH(sH(%hL5CJOJQJ^JaJmH(sH(&ĐƐȐʐֻt^ֻ@:jZ%hrLh#Xx5CJOJQJU^JaJmH$sH$+hrLhrL5CJOJQJ^JaJmH$sH$%h5CJOJQJ^JaJmH(sH(:j$hrLh#Xx5CJOJQJU^JaJmH$sH$+hrLh#Xx5CJOJQJ^JaJmH$sH$4jhrLh#Xx5CJOJQJU^JaJmH$sH$+hrLh#Xx5CJOJQJ^JaJmH(sH(%hL5CJOJQJ^JaJmH(sH( "$&(*,.02468:<>@BDFHJLNPRTVXZ\^`bdfٰ+hhau5CJOJQJ^JaJmH$sH$%hL5CJOJQJ^JaJmH$sH$+hhau5CJOJQJ^JaJmHsH%hL5CJOJQJ^JaJmHsH%h#Xx5CJOJQJ^JaJmHsHZ\^`fh’ޒлГzлГaлГHлГ1j'hCCJOJQJU^JaJmH$sH$1j*'hCCJOJQJU^JaJmH$sH$1j&hjgFCJOJQJU^JaJmH$sH$"hCCJOJQJ^JaJmH$sH$+hhC5CJOJQJ^JaJmH$sH$(hhCCJOJQJ^JaJmH$sH$+jhCCJOJQJU^JaJmH$sH$1jB&hjgFCJOJQJU^JaJmH$sH$ޒ "$&(*,.02468:<лn\\\\\\\n"hCCJOJQJ^JaJmH$sH$+hChC5CJOJQJ^JaJmH(sH(%hC5CJOJQJ^JaJmH(sH(%hL5CJOJQJ^JaJmH(sH( hhCOJQJ^JmH$sH$(hhCCJOJQJ^JaJmH$sH$+jhCCJOJQJU^JaJmH$sH$1j(hCCJOJQJU^JaJmH$sH$$<BHNTZ`bdfhjlnprtvxz|~“ēȲ+h#LpB*CJOJQJ^JaJmH(phYYYsH(+hLB*CJOJQJ^JaJmH(phYYYsH((hh|wCJOJQJ^JaJmH$sH$ hhCOJQJ^JmH$sH$"hCCJOJQJ^JaJmH$sH$7HNTZ`bdȓ@ڕ*.046:<@BJL $%gd= gd5!$a$gdl$a$gdF61$a$gd|$a$gdL gdauFfc1 $$Ifa$gdM^ēƓȓʓ̓ΓГԓ֓ؓړܓޓк}ggggggggg+hLB*CJOJQJ^JaJmH$phYYYsH$+h#LpB*CJOJQJ^JaJmH$phYYYsH$)hhaB*CJOJQJ^JaJphYYY#hLB*CJOJQJ^JaJphYYY+hLB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH+hrLB*CJOJQJ^JaJmH$phYYYsH$1h|hL B*CJOJQJ^JaJmH$phYYYsH$ $&jl沙~eJ4hh|pi>*B*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH1hh|piB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH5hh|w0JB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH1hh|wB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH:jhh|wB*CJOJQJU^JaJmHphYYYsH+hLB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH1hhaB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH”ĔƔȔʔ̔ΔДҔڔܔޔззОp[p[B1hh|wB*CJOJQJ^JaJmH phYYYsH )hhaB*CJOJQJ^JaJphYYY1hh5}B*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH)hh5}B*CJOJQJ^JaJphYYY1hh|wB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH1hhaB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH+hLB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH1h|h|wB*CJOJQJ^JaJmH(phYYYsH($(>@BDFHJLNPRTVXZ\^`bdfhjlnprtvxz|~ллТ#hLB*CJOJQJ^JaJphYYY1hh|wB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH)hhaB*CJOJQJ^JaJphYYY1hhaB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH+hLB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH8ΕЕؕڕܕޕ иiP1hhQRB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH1hh|wB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH4hh<5B*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH4hha5B*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH.hL5B*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH1hhaB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH+hLB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH "$&(*,.02468:<>@BDHJLNPзhw?h= hw?mH sH hw?mH sH jhw?UmHnHuh2jh2U1hhaB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH+hLB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH1hh&vuB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsHLNP$a$gdF619 0&P 1h:p|. A!n"n#M$% nTmQُ'Rr!ٽPNG IHDR6PLTE745856967:78;89<9:=:;>;A>?B?@C@ADABFCDGDEHEFJGHJHILIJNKLNLMQNOQOPSPQTQRUSTWTUYVWYWXZXX\YZ][\_\]`^_a_`b``dabecdgdehfgighjhhkijljkmklolmomnpnorppsqrtrsustvtuxvwzxxzxy{yz}{{~|}}~27385:7<:>=B~BFEJJNMQQUUZY^]aaeeiimmqruvyz}~ !&*.49=DKORVY]aelrv|삀WtRNSS%bKGDHgIFg6 cmPPJCmp0712HsIDATx^]wE SQDQ%'I HA<ED9$JNCP1p 'JozMya:VtMWW~)?ٳq5k3g9߬Yng----.P~@usfLм=j܍>56h|^8tК+eݬ-_WWkpo˩om8C@\5'4GcVo| H@>\>7_ߚ4%ZM&ptq---|.|l='[;^V)k42ZZ]Zs퀓W/J+`Fo|RRZZ^Zsyok48e\u@\-prdh-[{n>|'КK"3߭uydFkh hEĚ7z)pzi hͅ ͒ؒ*SKZZZb0Q.Sgk_k'5][4M~k\К5E?V{:iD hťq򛖩,p!i"К"k}jMXCj h h К+^Fy|'iƳ43~mL {͵ar*A2dʫk{u'JF;5'/j h h ;3f Gfkȯ“WKM҄ȟkWі 5X#zZ\Ps<-W90]`WO_K _K iPפz3/@@\r0Z׺+_zZYHs"5@@~\kZtƭx),{ۍ'%%%?4מ)7RkSȧ[Ms]ıx΂O]=m-+y`cj(vz gj<@W!kհ1VOecdu炊6*33K Y͵{r.H_E5Η7N>mE+7;5~ ^yl?>؈~{V>QXv*obg>b%#q6bKe^XɛˠRTz4ib¤)=s[x~k֌S'ѲyFѿwC!b;TMT2? *"V|,Z J|`Tf]*ҽ[A:c5L}b{%cy(Zt&'{U/kT BD,0+$<׶L^V_6m9eƜuȉ=̘:iDUFd>}TuVTz)"(z2c]/pp8>BY|+S9נR!_Im F@UvWȺ|$4WCo:q ]_͚Ңq\ug (> ޚ8u5{l*G5seShj**BkY{+^];sx /TJ VfVCXikj.Td 'PyKs9dnjb꜍qFY3=1ߣ|-ۯT<'GE5\HT+*Vj@}:A,-x u%넘K=DxuV=P ]?(|[MZ7!.oQ^ɳ7sb̉bJyY}¡l{J.vQxCo O.:U#?re:X^'VwjPHU*̮4TKr/zz7Us1k'5$g4* տo_z'ug%rpy>±5q)xF> ደقQ Z%NlV;zOvv;lJSm;R.GVo%W-8p-stuJ ohIʺUs~NحղAP-{12>{iPwc>#eJ?YTU\ilKeZyuϏeǔm/ꉳq ;e eڷ ]g3P 8FJvbbyAsOJ֭-fnN.3E@ګw{VCRaMa;b+m7`.kȱkCwO]V;3ټ{F ]YC~Xjėç?f(Leߕm?_>A} FoW*VJr35 V-gN҂^?I=sfa_Fhuu$fXoU/ Ҟ3 -^K#_xRBƑq VξWF Ei^UUUP6dK)g@ނ\;ܭx,arЬCOjL1nmWHhQ7j< p.—;4Jo.jM>5iHPO2 Xؐk 2pmQ߮ظg4Vtyc_ߏu I,d.5׉cB)j5!%5| jlvA]NyxC x ؍JWze8 }mr?t DʞCL|AaUPe;סXS>@;i( 2 1L@?wg]Ls@""ܪZ=DAW EM^[/Ι9m #yjիWnz4lfM4߳lwpX]_$opx + ;dMG6䷠q7H0܌qVݡp RB j:04^h 6.jJ(񡃱”"PňQGYŤch2$+5Wډo Vf3~%̜ҲYzNu58u=>|{6D* &#nL$Nr[ ;Tx/1!ncAǓ{Em`( E6J \G _TrYm8M|zLBnXrMdߓ(ܧ׽Oi}wߨ\ԖMٰ3R\sDٴkN7 x~6bXn w' #tWUuPA]LS6<0_Cv{~c~塚 0ztbPt.G̤[r(qҬi\׾Q߯"WdUTޟfѴ~p=zM'QɄ/]fE9!ܶdDbQ w wL"Aw᫔+l +AcH 8/ %$YY.FFQUdǢjE+ܤ{z)n4U-o6o/% VJukiJ ʂDp`Q+d8Ym=7/l펤dUz$$AMWHd w?ǣ!"0n|nȢ !iE-ww(l7*2ɖ@kkH-d/։S^oMYH 'gݣcCY)B alHoK-!|Mf|+r{`B| #ǻ U<)orzxΏQ龢G Ai/!( fj3,"PiPR$ʚk%S{ZOK]˥j7Ku4U]PXi $!!M^[ǫt+8z67*n3$*W#m%b8:yB!h=/Es@$Мl]l9⧙B5Δ%[ ̱d(L() 5 rNX!KdЊPr?tŝ01`pd,Q"{!tkW$|/poeNI@*j?Lnr;ݥϐ^eNhmk;SRxߟIZ)o'< x8ِˑ$jluCF\*,`TCBvH*Ma,PZ~]f nkBnBP02;Y ~'zΖ6=G $R\RIdR=4EY5P}s+➉ ^DTjr]"6J@@'+h&0"g? zɉ%l) -rU^w̄6rǦ?U]lI@*i_LjrwGר|M1 =&IAw՞-] \7 HnEY 'WaAHl _׿W ]q:\4[ Ezt^n9>`X"kmSDs\dJ5.m8 JˮsCf3SV,7/u3yw0J>'jj ;Ŗ)73O]`z &F3F YoƠ %Q9~Y;cBd)-q,e`.ߘU=3(ņf^4.Bd;r#qx$jBtU9T <{g7z؏>?ѐWLVvCNBYH79TC$h[L[x%@\tYKV{]&P\3;/fNjHu+^$iÔpfZ{"6Hwv!\t^u 9D{x/xO8> Mhq?y+Q;$ߺ;rhZ4/}Nޚkj4YkOEhÚYS'6khN Q>ڻ ;.5c$OL7ϑ]78P}ܦq]UA:b #KJ4%(_ٙ:B!i_RlleќJE.6=s*.L$en?5Mz{xcs֮߸?݉wOisޚ1eb⺤ԟa8Gg!^#$'voI \p;Dw0A՛زzTDSO&0/ّħ$ tA=Ij2oQx/2C^hC@{KWJ<5OJ ֫W~ ի]Dpl2vk 7-p3zU^1\ixp฼MPb2Oό3-֏VƯ~IeΙcؓ939Lq[ԕl6;cOY;#O5YBjM@ cԄ"&I&=Km"vix a/OP5Y8p%9D 8Aݚ</=[W.݋ܡ?W;zˏHpC30IF^A2Cnple7kweʚ!SҍIJ$tp]gdZEu7Ay̹Sş<i=GWp Dypv4PXHiqŝ582' s0+d0%^@K$Q^kC׵ḺVSgYkyhÜOj0~"ga̟K^CZjt 3Hў (<ul̄,wI@2*"P۫E]f XϺB=^d$v!dKG!:>qzB{1#1j4l1-0L8>bg Գ%H۹ȴx]ATၿzȳ$~* :A1bہ8JI~'iMx,6/oG48HFELICs}8k$ՠſ!7k)D@{تOϱ##\v#o:|lU$QS&QzsW1EDSOMW 7C⊓k.̀aQm56=^" :NݫUJ<4ׄDZw2ag[M#K3i!AMToPh %^&r x"4K"|"d*֘.r$aR [@ =&xC G2E +:`keP++׀Di)nÙXn17JȆ0ELR= CrjJ3:&d9(oG)'+o z{Q%QsΟGv\"hwlU/HжۏBRyA 5׺䩝{j לxnn>cOblϬ1\i9$׮{fU wPUI 5W.!HMַ蜝 &Se)/ך9&5;!OF~r `*%*祪\?mE%7P2$a2EZF VqBgv[}dH@6&[7 n[îfeV@NHbɄ$e!IG5@d#g OPT, XW<7vP!IsU( ,97;M9] G$ \Sz'&ӡ k\c4'׾Q3ɱ&t "X:$47A;<_ywfGl}1PؠJqpI SC$/R88J}]&% \)s}fZڶzӷrody"t`{EÛ3#vFwG߬&* ZSlA0;đ%˔oy}ƛd ,ǜ0r%Ŕ3=@3~k#%"RK͕JAqMXoJj`6N񭼚)6ܝB"xQ5ψ0AjA'W4KQxU& ?lFoYKWD)AB́21^i\Lz 4WjGTs^&7&"uOi6=8IFm5;v(!]HU [x5yDDs bVsY3A''QbD4q)Qp+D=ao*͏ uI֯HDg -[] 4BG՜ΐ< $0=/q:ԣ.hTMUsFTv'g5ֽs OWl"g‚/pCG/`#2x)vfq0Tva,仜GP;T&, (:tʗ"0q [jPv0L]cTV?B Ůf,T\5W k筮$ؗ#uTj8L+Y\ KϮfGNξsJfSs=EK'q@8 8Ywo}/ ~),(L8G/'`VsϫK{H\٪_jg(R?p$\]^s-TfXckUΆoW[1ve\"wAR]#:8ֆZo(uQMVwhmLluQ$ M L'$$x3@X )h@Ŕ/m+uŪkY"Սo5'޷>^љvQW`*h-ڃOT(g a_uQgW?'V "Lȃ T Z2 "qg'qC%#LB5 N0g&g&̂s=FA`DP0LJ)fEg]&%@jQH1+Ypr7?OPu+&GRl4I2Jd40T4|0IXh`~p S$8Ae dLJIu%:EYSԣp=;aQYO;2 ;,88vЈݰ* }b&$"7-"՜h0UWJ!ᰂj*k-:yř@hB-/Q`R [*~kA'B-DtYcuf+;o`kƂ>Щ{ߌEj>~;`GR8Ɂ/uc&L5|3x:,Kb6>=R%/F5?=jQ߻*|[(~P#3zĪD־[߹Ky+ Q2Hl5Y s^:{`?x:B!DQAV03E!& K! 3|)!{1p (C9 +JHUhNJ\9z9҈{`{Û)HzszKC i!ӤrS~g #1_`Ž>76]@+6B!a3D[63!&~}TM#.Нz7[0gxC٢mzF'9ƗFWPu2RsUoJa~wS`E VB4m6i/ g`™=lBVb,xst@2h-)nrFP~mk۵e{=K@.w N?HŁ(~<1.i= }ZQ?Y7 )h]g!_ |Q#p|H 47:n5"Tsr)e] GiEnt_-#+*yL7 7jo_,13p.Z-);{o@ dV4Lu%HI\EM갰CN3" d\݁͌&+.VI9qu'tAtBͿ!['g5Rﻈ2kTf;m:DۢY@PA[N[J:>($IJYF&3]|Tv{k߽͇ F?ᰢ)N]1g;9¦)8"tLeqN4{NI&zԷAciz/b`( IV5ND?xt$ig:Ŕw'KU0~2|d>(~f03X+i*$04ۏ{7(l:]!y9l غ va%m= zY K8>):"O+`)dCy >AH@{ƙ/MV!ȊO*HSI `kKL &mD3wWoy[;8uФX;jnjA/c~Gƚ;Qw0{Y[ע唙3YFB6{ &3q>&ÙF âjƳ}-`vfl2Uz'ir] h ?X k6-=feSDJVjZQV3b&4` *׭ Y^)D~V5~E ֞WM4GΦ>tNq4 z6Տ pX!NQ!ZuhŦ,7r{_ _QtTQue$)@30+$7׉?jJ0X]%Q 2Y*ftŸxgGTՏr@RELY7GgoT'[],&QJL?\EM@Q 'G-[B|W_= Vzaț-U_\e+h $P7Mj5"o[rX%W 'Y@c'˘Uf~u泣!6na_1)Fˊ)1x[z'&#C {8z[o^xmU@]N=^͘mU慱~FÑC]k P 4W86Jބ98IbYfU%dF8[e3}!:Z__Wo1.A43&c?zsLţE]WꆴrH+Nz)%s}MQw5'a5MB]9NμSE}|z^o$cp4|dc.i.{n_ƃWBzH0bmk h Ds'ފXhז1ݓqXoZ~ jW˖͌MȔqr(Ū^K.C^{~*I#Be'22Web0H;# {:2#ݵ˚F W! YucmbhBQ!W.%%G%ॹi4Y-o~Y Z"`CjC3v nq?Z+lW $f/,f5/4~,hI9baZZyP ˘5lྩk2|TDyuM&*"0Kg/ zU+m,eu]-!Z.3Pa 2k'%޷ejM',>c&h= 2 Ÿ07ʺѦa%OaxDoj\a2@ޖKs\՛s藷Z`1ß2JΰMj4X4 /bퟐH̛QFx5& ^+kcۦKi i 4s#7yc'~bFIpmPY#]rYk̲W_wa35J "eiuφHcoDcW}c%%G$vG]nO)21 ؈]_?f7+nL/ӘЪ)35F X[^'7̚pO,\ռqj%:KU|m׵ ?⩪W_tIx vɼ0W?e4ϔir憓e E`TYŹ|U^}ΕN1h3K<;>z#=䒔'p뺥qnDK@K wK Js͔鏚ZLAӺl4{ʬQk4rIL7~2jg|RFZp OV)_4s%b}_!nImb]삦%%)|j7j>aYn={v޽qݚ9fLx_9rr_^^~wu~oFat#ͽ։Gb%%g$ h9IiW3Nȸ^ K4W_t[ ]0#: ㎒]؜n-m,3@,4ךXHկ>Q!%)#Fx>ei.K޹Qֹq覊؈ tlÌD $|aS5\5Ǫ\[ܕWWk+%Dcy躿:n]W+XQW&?c?qgkYn{bke>MiHJ~(2k^LGhc=vL71wY_aNu$ΈA:x FZOVj@n{#FY7UXT懣ԩ|M+_scύ[W8cG]+WTr#Ưv&扱~@Đӈ]oJWQb;X OEbQKJfQ=bwFDZgI+T~] %5C>U"?^6};/3hY?V1CyYF9L4$>;@S׾ ΋ Ņ]ݳ*sW*sPx TJ8JIeG;Βэw+٫_R-#1%+W*ت ^5t\\bT!9RL&^foU_:#z."?m^xuv%XD ;/i&<=?W" m͵C󙻙9l렳*sȫjMUXV9⹞9ސ)ŦߎL;"LeFK )b#[ѱ׃OsZEOLnk7⡙׾<4!_ 'h/{hѤ {unlʻ/+>oddces4Fo7%# =z|z>gvWyJGl(oGsݓ\{o Gmd LsF\qj>pM]b’Y9g=K;䈺cM,|sw.Qyʨ.+^Ielj ~ʺqKbToRV`>a_]ϕKrޕ 6J>*-&C(xe)0u5REP]V5ZՎ5D?ywxʁLO)u\ѩb+n2PŻv/甾3s_e2eZD %TWUHحWKm}9oﶭ[.;o޹V mzfD,)$ȵj3A{^ʼ+ĭ8GgvBK޲xlW=Q v޷Yo!UVyµXRyyoSy~4%y]d>SYp`]\1Wӎ暞hU Q5\upG_F3Ki/=ġFW#8[G*9x6nZпl=NN2?_V9)xP Xq 3h <7jȨkJ@ !f1bߒ; v3QXIO񨏆w=J=r^Y*󮧡Юh\ӱ'T7ckjD 6X \qU6lIlHx2p=(AE٨%"la~[[R̵Zw虱tڅŒENUpG +j&ԩ@ |:1o%GuWj:CSQNx!QfŴ/.D0Rq uf:3pD(wM[)g5;u#(v!DU,VxĮ>5/I\5X;<և).!.ble'F Cb`yw2-q1(@oo@لÇC -h>I &x21*][ۓ0ȁuc? X1Vaox?ɯc:K D@$U'p=;Qd'H pQ@C?ޱcl#^~(z04Sa1fT Jߣp=iIiTRs%@ n֔%~1ų^_%d1'|}~] Jg}BooBt3-P.|r/M6c4v=OrQM9}d =b#c&hcia;-NE[i";6z?AZAMTck,Lq7J8RºM~y\ce ga6L.O 4n=p,,"P?cӾʲ(nqpȘd9;i(K)=|gU{c3T5W.IUs//i/Qq\pą03`agprZeth/޲X\(|^ ~z_3"oD"^NFǁ% P^ƞaHvbs5oW:2Gt Ag7Iqi[Λ5Z VBӊrA8H^?A UL5sxF8Ln.jziG Cga2[]E̯p;]S٘i]1AU+ᰇp͕+RsUo ]FSr,&/%F53\x'+7+{]xeYV A/ ػs?B>?a"ȩ/g ͥP/(Tȉ5F=.!|'F \\QQ ؞s2(9nI8I ƹ,ۘ "g,?_e7qEeFmtH*"j4%Pc8A3CRc Aa\Ŀ,"~fKA#+~_ƶ\ ڏ4}S;z?do?b삘RX>iz?WP&BޖR轲`6mȷu < $L! 2BdK8iUF|%Um? y.0eյX SD*{+ ?x1)YX' :A-V;C5k /v90B9 GbrAjfqGG&a $/*b-ůVa;H=3>{fZ$LjkQFAo1%ݾ^⑒u24#oJ-k@*G9pU B7~H)xoH)kqQF̬b=cpz CΊ cAn<‹:Pos`GR V\_i.&M9𹴠URqzM5FJ$Bu^F! ]_>bʣӳLs)EI=n{Ymٴdт ϟp[)>8^SGH2Q+GNW[!!IGқ-8xo8"o% ݦ2J!vV"r AЛ9+ AlCp AvpCS r-MxP)_^vxӴ!SVBt-38Fj0nCx/{2ˆG0 dqea69:b,EKH,=?B7iڇkX|B&j4% tܖw7Kf`nq݈h^螳ٟ' 姻-#Y[Nk-&IYo-3x]%&0 ]4̀4M!o~Un;<, ߶ OG9BɭP%ϹkB@Dq7 v` P 32"˞3Q>WxT+#m fV CK:4 ;e@590dA%A\ xfL፨4M5(ek'b]٫f\_pc'FD!}k|'pD_OȵK\&cEF}:q>tisc$$>4 "o`]$E%A:E W, қeaj2<gs Nb".~DY/gG> !o-,D~dJh \[S* 7 )WZ+5Ss5O~B+gu8YXpHq5Ƽ&64eq),A8N xQPػaww-l|rc%)|0xvW0؎}++@!k8Uq XjeOМ$ qd !NҘa9E*MɂpWVL5MgM~/ .f'R05Wk}7;=tyu ߋ8ٙP0 LqMpYnkɃ*!|+:Sq'k/ 5Ir]BiW-y4}.f#`\., F:Kq8)kA᥀5kCY/gM\G[r"Mbz˻y)h:,H%MG" kyZJ\$%^;Y${!ǀL c7?. G WlNtP4Y<ǭ/>EYDuj|NqorYB~C(ՂNbtRmBl! wI'm(B"g-3hXқsgYɂ+ $% bU"5Ek(iUԛ\k+%\)z2F˼p@2!X55VXJgX!|'$8lBBOLoaWb MI.n% TY|ɯ~C(6 ?^p~iLL6w_VAqG6C;3C@0? kKKS" pEa(*ڻkgL^aXBQΚ]vq`<&\)J^+s * &aX<:I ө&7^1ꊮhukBw[D_O!yx p<+@o7@ s! X3^1ϱl&[DQvdißSʁsJǟ&amr+°rH5]AII qjHUF'Քt3#B!b3/'.F_,A7goU&RA|[!_7Ws!α_p ~陆!,7gG>\ZMN49є*j#b ɐ.6RDs5\VWauh˔i&`ٍLx(b.Y# ¯,LSLy::<4o߂ mt{Vnk_PZC{K9i"eCAs"(E#b1:x&BlA&"7a5L*i9nk V9Swp 1!qI@FOŋK)sxH)rV$&)Y+\C]I5Qu_Ó㱝 7aU?Ft@nb⼳0;WfRFo],($y_jt ,kAJXux mKD]_3h`w 7$ O=z9ejEk>_i0(E#es5_q[>04' k; OEYotiJ9^ʌNYUgB&YA'#*~팉Mjb P|n{UnAЭ6G`$SWfVԋP++Ѣ/,뷏9t5!/QBm,v amk瓜]BI !B$(Sk&;o$E#mSB!9E#}Pf[G !Mvrބd=do9NKv h$#35HXQb b8AQ:!pEɋ)ƠwŤy]KPh5\\vusfNԢyF ֎ը]&ZN6 t6P˜] mݯ{{$Nr]RΒ_.`',e)4שD8־Q h=H dibm0uC'6"e}F 0Cx'*9pXQb%@"MSr UF'$u;N=Ɠ)ݹ{C?租~Ͽ|nn[r.Vlu&vhm)*p3+0Q\^h׷ =ofI+|woe/I t폨R0dif[jA}Q,NHWM8!h$[ǃgS4")И:982 \MBnɊE ).ϋ褚򀦳FX-3#5jF\~w{DE㥺ZRu`93B.߄F/e"NAw ,_߱,k|t\Yr!- Q[&@Iz.ї .ۚW$R!ѵ`U%߇e/\qsA9В@H"35hX|q9+WDlZDܑ~N)gr+_5Q\B FwpZmk4<6*5,>fQWi7Ppxn! 8!W=gJU=H.ַI@mMYڥ=Phgr9</\6D%Pʎ2)h$)4yX/gpE2ŖHS@FUݭP,e("O;u]펷r>G*ڇv*8qHcK md#\ļނ~0m 7EG 5%r6.s]rԚda ϲUbi|h( @/OI~rxQ~iu.loVK;3BxhB`eN7Xq[S~ _5!ka&6:5ז#b(e4f;oFx}W1FHv*r/ر1WDc^12S~,?D# T>4O=, 44sf,! ;\$@LyC5Nw1dcxp{Qb%\vEHzwTd&Jtk%ܳ9vT\@`QֺqKī3z؇"jl;ji7+Lf,l0'.R[=Ǚۀ:/p; 1͹cAH _ .]m0uCgকW߭Hs_%h$[Cx&hآ1u9WD,ʜntG=g9_]U򀤳F\ݻ+3g 2ʢ{DVOu8J2&bSďW<9eoS@!2iG] 2z_hcoVK.kWc!YvI !8JRoQ}}ca?7:_%h$[ˋ4MJ(OEcrHR V\bAwHI5uV&mmh+5MsjR^sә;gש,QRGy;:V bH+iisG.R;Y`B%\B71/A'}lﯡ&@o36 KCN| Ji"eշC˵2U;zR/P4!ǟ4+S4'H5!N 1ҏwgtRMy@Y#imATsiipvE`/#b< #ީ? ^W+!P*wycYAtZ!#7ޗvD#SNp4Yڥr|rDHmM@sOWq)~,*@lsXB.~aS_"Wr"btЊk; Y"pEڻ+M9ˠxO:P˼t)aS_sIQ?pMm?<ߍq]'Vb s-MulMqu=3LZ=,0ۚƀ`>^SwDٮtR-0EbZyo9bH)wq98=Ӱ6)EcPΊaM4\Z9bŭƏw7 5&J鬑_mBm2m.\0ygp>5>~9 b_)?DȖq5J1ϗI{iK֑jA ө;~<(E#e-rF&ieISlAk#WDMĄD!~W+xD·ݳZՍT0m"Ciy7+O^~Z%Sa}|2vOŋM+沜'yBXp[_v܂ $;VCFX3V8D0(E#4 l>a#KJSlќ9W)YH1 DS΂"I!(NYMGz>x `k %U]my@ 2t/U ^V´B_|e!?S2Z}n;ƯTBE@~c,ᶦ,1|?S$ӱH4W\1yY^ ~D!9bH)~;-sz 8!,oqL\dFXq#+gl^kh:kb/ɦATehU4)6r oYA m:$W-N#^ [ny<]vHbW$Sl!D.uט>bQ~6)1Wx @N)gbDU Gdr͝+&M+|(᯽ QVx^PMwd^o@U`,D4) ̂w>`߇xS4˜K"Q7)]bpr<Y]#,+MEcrH5A+C[QetB"6w=:o:R*C.(H4Wxܒo Z ~AxSejEo;bVV= XG& ]D CK>;'tZ]!hDl[ < Au8:ӡ1uɇ+"ix8hbˏwU^PՔt86ґ"R<AIsS#@𩌀7N' 5k$^ -oa#7K]:_Sw>Zih|ʙ Hd0T`# "I!]r OH~E`mx z"9+WP?~e@,ʜ9bˏwMS5\ h.i:RDU e<\§zI};߷4ۼ\;,/{xI? 4Fh}1vp^`7vX,JR C52-ku++&7:/hD-#9xMN)M8!!pE#+",?Dw p=)gH 55r5./?:`K *jD\ZjۏP%BMz`/[$&GJ>0&=fE$ʔ@H>H #Q7w1Mr G! ^| C[4."8Q$` 0$] V>f9E#\ 9E#rWkarFy-7\q#pE+^cOEWPPH:kHy0<0\‹=PM#޼u>7@2oGC6(=gBXL0 .;iu9 fi-?<^\RrŴ 7+&贺;R4"zQ)|=(gEBM+E+ÏwW T5Mgܡdd"/APsz>2-}lՏ۷eQF5ֵ鵌p(I>OH 0AsdiW%Rw(SN7!ߎ,R?Z38w-ߎ'O!FkUNJb W CWD,ݽZ02:5“taHp@ZIc`QsxF?Ix ҅m`^^tp%vd ۽c5}d hoUF'D(tt`Q ah#Ǹ3s /4uA(<=tG⟝Rqm:tw6֒u׭f{*X&%Vݰ7diؐm]x=`7‹$g &C0؏yP:R4Q>UQH@ՎKV<1{ T_ !&#ض&G9. < ;}Ǔr.p#shDALSMę9 aw|FF(.lRFy-S\Qz6 *I͵ldFTtVwCkh:[&/ ~vއ/d(rRpvj} #Q UəY[wr&=,͍+(N{ir!,Cu28KzO;`>~;JYIL D!S $3pLz@A47!*R !N _y-",AgyW?,Wun⊩&BXtc߬lvw`R▻^e%{7 wYx4mRS<4a \%H#KD}L ^ ^,x]5W g+98v" tw?YbZAhF8zB v#nϓ9Fj* Ɉ3wCD铮 \3]2;C \ˁ\q Z9;%]f@BppUS,q5!V\Rԧ8j:#%&!GR_+ō\6CzaD;qEmnsģ2?wG{GZhRZ ț.F/:XDru`vl noT'$ Qq Q"F(P2F ~[mE4Y!) DfFW Iypt3BFlHS.+^게~bmժM4xhN}~_qj~VQ7vX,'e(JR2 boj>8rS4B(S( ˅ۈƆߔYB4pqA9+b+"JO j@l7{߄#xw?VC z{h:k_m_hQ5Cw.c**C# ZêަW)׭6]/SK `,DV]죜~%Yڥ|j Du#5D3'|Q S4r\eO 3p x9_KYl* rGrV؉6 h;pEscfxA#g<ϘS\xFI &V0'\<檐ضE^6N-fզ|IӾ^Zw4y^$!~D4_] 8AP3rÍaO>Ơ0 6|NZZZye6\TݗLp=wY޹]Z PÀOZZEye]VuZ %=^1f`4UuOԵ}4lj=N--<.o[yk˸v){ӽ\ ۬-N`TVw`kȒމҢ.9{%%$4@oC{6u@-YEujbY=V--o/U6޻ qafz;%%%jȓˈwAj]<$zɎlY4wW͋Nv]pm%Kh2ݜjRGK@K@KSyTs>@%~lf,7w&6;;p"|/yo]sZZZ9& &C R^֚u˲3ӫG]tԩSΝtޣg~2-\} TWXd۔c--- ֶWjO.[ZR%%%Ú+$=mdߒ\.,SsQi h _ iΚrl1V8 U֮+?~-i h h $Ny[s>.#b%ѹK]U+39qX%%%5W8c@ժUsc8e (=5(#օRBy_sOep냶.}{QmpyhI ZZZ @>\|O+t5wyWַK2z&Ci1~ bo4݁@$/4a2C,T-2`hk`_tCZZZ9/|§'lx'<~ݴ0O{wl97p 7ޤ8_#{߷,׳]_,RZZyNGs(tC:v֣wf=wy澝1pIխsvWWw]x$mX=!---p~\aBSD*$kC%%G%4Wqrw%IM-2zZZZ|v2V~eW kYO5U~rٝ)%*W{=h--,| )uܼص g/ʓP ȓ羽[Ss TC2ۭ%%_$_5W8,Df;&&/ﬞ@\o<3loZZZGYs> q"5SFyaL oe@{n)Wպ}ͧW=]--& ;7T'9/@\lpm/K|rV c޶l"bܜSʫS>.;\7%%$5ךn9Q^Y^ˢКKa.x(Yh{ߪ0"]DK@K@K K@k.?|`_ZwP3d-.%%%5[ҿK>`fU_ ]RK@K _K@k.xyFD=е"} @\!)J \N`t--|-.oP;cV {*{]OK@K K@ks^ =]E3M躶@>\~ݲt܁ޭK:<;tԹkzퟱ`񦭚~0>֭h h w ?/M'mIENDB`vDText26$$If1!vh#v? #vR:V l t0%6,5? 5Ra1pyt#XxTvDText17$$If1!vh#v? #vR:V l t0%6,5? 5Ra1pyt#XxTvDText18$$If1!vh#v? #vR:V l t0%6,5? 5Ra1pyt#XxTvDText26$$If1!vh#v? #vR:V l t0%6,5? 5Ra1pyt#XxTvDText19$$If1!vh#v? #vR:V l t0%6,5? 5Ra1pyt#XxTvDText20$$If1!vh#v? #vR:V l t0%6,5? 5Ra1pyt#XxTvDText21$$If1!vh#v? #vR:V l t0%6,5? 5Ra1pyt#XxTvDText22$$If1!vh#v? #vR:V l t0%6,5? 5Ra1pyt#XxTvDText23$$If1!vh#v? #vR:V l t0%6,5? 5Ra1pyt#XxTvDText24$$If1!vh#v? #vR:V l t0%6,5? 5Ra1pyt#XxTvDText25$$If1!vh#v? #vR:V l t0%6,5? 5Ra1pyt#XxTvDText27$$If1!vh#v? #vR:V l t0%6,5? 5Ra1pyt#XxT $$If!vh#vX #v5 #v#v#vj#v:V l t0Q6,,5S555u55Zp<yt#wTvDText10vDText10$$If!vh#vX #v5 #v#v#vj#v:V l4 t0Q6+,,5S555u55Zp<yt#wTvDText10vDText11$$If!vh#vX #v5 #v#v#vj#v:V l4 t0Q6+,,5S555u55Zp<yt#wTvDText10vDText10$$If!vh#vX #v5 #v#v#vj#v:V l4 t0Q6+,,5S555u55Zp<yt#wTvDText10vDText11$$If!vh#vX #v5 #v#v#vj#v:V l4 t0Q6+,,5S555u55Zp<yt#wTvDText10vDText10$$If!vh#vX #v5 #v#v#vj#v:V l4 t0Q6+,,5S555u55Zp<yt#wTvDText10vDText10$$If!vh#vX #v5 #v#v#vj#v:V l4 t0Q6+,,5S555u55Zp<yt#wTvDText10vDText10$$If!vh#vX #v5 #v#v#vj#v:V l4 t0Q6+,,5S555u55Zp<yt#wTvDText10vDText10$$If!vh#vX #v5 #v#v#vj#v:V l4 t0Q6+,,5S555u55Zp<yt#wT$$If!vh#v%:V l t06,5p yt#XxTtDCheck6tDeCheck6tDeCheck6vDText11O$$If!vh#v #v#v#v#v#v#v#v2:V l t06,505555555/ / / / / pyt:w@T kd!$$IfTlִ~5e$0 t06  44 lapyt:w@TtDCheck6tDCheck6tDCheck6tDCheck5tDCheck4tDCheck3tDeCheck2tDCheck1$$Ift!v h#v#v7#v #v7#v#v7#v#v7#v #v 7#v R#v 7#v S:V t0%, 5575 575575575 5 75 R5 75 S494apnytCTkd($$IfT" t9p} yuq1 #7 7777R7S t0%44444 49apnytCT $$Ift!vh#v#vD#v#v#v:V t0%,55D555494ap<ytCTkdI-$$IfT֞t9} yuq#D t0%4 49ap<ytCT $$Ift!vh#v#vD#v#v#v:V t0%,55D555494ap<ytCTkdT0$$IfT֞t9} yuq#D t0%4 49ap<ytCT$x666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666_HmH$nH$sH$tH$@`@ NormalCJ_HaJmH sH tH DA D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List `C@` UBody Text Indentx^CJOJQJaJmH sH jj U Table Grid7:V0TPT . Body Text 2$a$6OJQJaJmH sH tH *W`!* TStrong5\>2> ^# Footnote TextCJaJ@& A@ ^#Footnote ReferenceH*<+R< ^# Endnote TextCJaJ>* a> ^#Endnote ReferenceH*B' qB .Comment ReferenceCJaJ<< . Comment TextCJaJ@j@ .Comment Subject5\HH . Balloon TextCJOJQJ^JaJ8@8 5!0Header H$tH>/> 5!0 Header CharCJaJmH sH 8 8 5!0Footer H$tH>/> 5!0 Footer CharCJaJmH sH 6U`6 r:0 Hyperlink >*B*phV/V Body Text Indent CharOJQJmH sH tH 4/4 rLStyle4>*CJOJQJRv!!R X 0Unresolved MentionB*ph`^\q FV 1F L0FollowedHyperlink >*B*phOrPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vj\{cp/IDg6wZ0s=Dĵw %;r,qlEآyDQ"Q,=c8B,!gxMD&铁M./SAe^QשF½|SˌDإbj|E7C<bʼNpr8fnߧFrI.{1fVԅ$21(t}kJV1/ ÚQL×07#]fVIhcMZ6/Hߏ bW`Gv Ts'BCt!LQ#JxݴyJ] C:= ċ(tRQ;^e1/-/A_Y)^6(p[_&N}njzb\->;nVb*.7p]M|MMM# ud9c47=iV7̪~㦓ødfÕ 5j z'^9J{rJЃ3Ax| FU9…i3Q/B)LʾRPx)04N O'> agYeHj*kblC=hPW!alfpX OAXl:XVZbr Zy4Sw3?WӊhPxzSq]y ( < f > f & ` x||RxpL ||j Z:֏fԑ2ޒ<ēP "%'()*+,-./02469:=@ADLORUWXYZ[]^_abcdefhijlmnopq L 8 r P |"$ <>܋ދ<HLP !#$&13578;<>?BCMNPQSTV\`gkr$9EK\hn &/JV\eqw 2>DMY_m*6<EQWo{ H X d t  . 3 C I Y ` p 5 C ( FtFFFFFFFFFFFtXFFFFFFFFXFFFFFFFFG$G$G$FG$G$G$G$G$G$G$G$X|ut ,b$TmQُ'Rr!ٽ;2@ (  S LA. logo road safety kriveC"`?0( B S ? {@@ _Hlk30161874Text26Text17Text18Text19Text20Text21Text22Text23Text24Text25Text27 _Hlk30161997Text10Text11Check6Check5Check4Check3Check2Check1Y:]f 4 J ` )  Lo 'x / D Z q )  ,-89CDNOYZ`aghpqvx{'(NOVWZ\{| *+01=>BCLMST^_jkopst}~ &'/023<=CDLMWXZ[^_cdghnoquvwyz  &'-.078<>?EFHIMNZ[ghpqxy|}12?BEF^d{| !$%-1FLbc #$%&>?AD[\dfjn    ! & ) +,XYuv '8N[q )=>01BCI^d{*+1FLbl"#)>D[ghn R T [ \ 9 B u w  0 2 E H [ _ s ~ Z [     ! & ) YY_`vx{}\o 'qu0247J^exyz2Fab*>EXYZo% & ' ( # $ & - / 2 8 8 9 ; > A     ! & ) YY_`vx{}\o 'qu0247J^exyz2Fab*>EXYZo% & ' ( # $ & - / 2 8 8 9 ; > A     ! & ) ? !z$Lr'ֵUGv ʙ8~,5N,z#>՚KEG4E9I)x.?k3XpIX2]Appn2`v*!"m^`o() TT^T`hH. $L$^$`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. L^`LhH. dd^d`hH. 44^4`hH. L^`LhH.^`o() TT^T`hH. $L$^$`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. L^`LhH. dd^d`hH. 44^4`hH. L^`LhH.hh^h`OJQJo(hH P^`PhH.. ^`hH... xp^`xhH.... ^`hH ..... X ^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH.........h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h^`OJPJQJ^Jo(-h^`OJ QJ ^J o(hHoh ^ `OJ QJ o(hHh\ \ ^\ `OJQJo(hHh,,^,`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHohll^l`OJ QJ o(hH hh^h`hH. P^`PhH.. ^`hH... xp^`xhH.... ^`hH ..... X ^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH.........V^`VOJQJo(phhH P^`PhH.. ^`hH... xp^`xhH.... ^`hH ..... X ^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH.........V^`VOJQJo(phhH P^`PhH.. ^`hH... xp^`xhH.... ^`hH ..... X ^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH.........hh^h`OJQJo(hH P^`PhH.. ^`hH... xp^`xhH.... ^`hH ..... X ^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH.........hL^`L5B*phhH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.V^`VOJQJo(phhH P^`PhH.. ^`hH... xp^`xhH.... ^`hH ..... X ^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH.........hh^h`OJQJo(hH P^`PhH.. ^`hH... xp^`xhH.... ^`hH ..... X ^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH......... hh^h`hH. P^`PhH.. ^`hH... xp^`xhH.... ^`hH ..... X ^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH......... `v ]App z$ KEG E9I z#> ~, IX ?k3X'Gv 0^00^`10+`10+`10+`10+`10+`10+`10+ K     $    zi    ͜    :u) u)Hgf87VS*aL$ !"h= L X 2 L -]/xFflLpFb^}qcW=ERB]xAU^oi r 5! "wf"Q#^#)$E!%,%f_&( )93*s;+G+2-R-v.(0v0F61g4rU7T8^8f8r:;]r;'<Ho<@E=V=21>gZ>:w@bCN;D\DjgF HI_KnHLrLM0MQMfN2NSN%OONOnO0PMWPMS1TQT U:#WcWgYbkYymZxY\y$^M^[^._a_!x_(`L`/b8btb c[~cAeoeY gih*iP0i|pi !jk Yk4m 'mb,p#LpRpzpxq:&rNsts tsLRl7 ,AWT$36:zS]29)-B<Yro aZhu<>]m<D6Q&vlBs&WT>f:kvaLeAOJ@w5}/f;51Nnf(|0RWB elm.lTdTl|aw!QN_Z)TR+D.@}vznw3W&PCq&C"UQR:[i 4o0z| @d( Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7@Cambriae HelveticaPlainTimes New RomanWYuTimesTimes New Roman5. .[`)TahomaC.,{ @Calibri Light7.@Calibri?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"h '1" " t̷!nMr4 UD 3qHP?z"*! xx JRegionalna konferencija: Industrijska energetika i zaatita ~ivotne sredineBBN Congress ManagementMarko@     Oh+'0$4 DP p | LRegionalna konferencija: Industrijska energetika i zatita ivotne sredineBBN Congress ManagementNormalMarko8Microsoft Office Word@ԭ@ZS;@.(?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   %&*)+5,-./01234Root Entry FX8(Data _31TablenWordDocument }SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore¨X8ԲX811ICU2O535R5ZNQ==2¨X8ԲX8Item PropertiesUMacrosԲX8ԲX8VBA ԲX8ԲX8 !"#$%&()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ[^ 0* pHdProjectQ(@= l @)^ J< rstdole>stdole( h%^*\G{00020430-C 0046}#2.0#0#C:\Windows\SysWOW64\e2.tlb#OLE Automation`ENormalENCrmaF( *\C 9X!OfficgOficg !G{2DF8D04C-5BFA-101B -BDE5gAA5e4dir ThisDocument _VBA_PROJECT't PROJECT U2ggram Files (x86)\C ommon \Microsoft Shared\OFFICE16\MSO.DLL#P 16.0 Ob Library'zMSF@Cs>AMSFDs$3@eD452EE1-E0D8F1A-8-02608C4D0BB4eFM260L'B @r&/;"1ă} AÃ00}#0ƒ# 0@ACAEE0E2-BE99-4089-8018-9AF93C0 2AC57H.Users\Marko\AppData\Local\Temp\Wor0d8.0[/.e