B06
ZNAČAJ PRAĆENJA INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA ZA UPRAVLJANJE BEZBEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA
IMPORTANCE OF MONITORING ROAD SAFETY PERFORMANCE INDICATORS FOR TO ROAD SAFETY MANAGEMENT
Dalibor Pešić, Krsto Lipovac, Alan Ross, Davor Brčić
Pešić, D., Lipovac, K., Ross, A., Brčić, D., (2014). Značaj praćenja indikatora bezbednosti saobraćaja za upravljanje bezbednošću saobraćaja. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Indikatori bezbednosti saobraćaja predstavljaju bilo koju meru koja je uzročno vezana za saobraćajne nezgode i posledice saobraćajnih nezgoda. Upravo zbog toga poznavanjem vrednosti indikatora bezbednosti saobraćaja moguće je pratiti stanje bezbednosti saobraćaja, a što je osnovni preduslov za upravljanje bezbednošću saobraćaja. Poseban značaj indikatora u bezbednosti saobraćaja ogleda se u praćenju učinka, definisanju i uspostavljanju trendova, predviđanju problema, proceni različitih uticaja na bezbednosti saobraćaja, poređenju itd. Naime, odnos između postojećih i željenih vrednosti indikatora bezbednosti saobraćaja određuje šta bi trebalo predvideti u programima i strategijama bezbednosti saobraćaja i koje mere treba preduzimati u cilju što efikasnije upravljanja bezbednošću saobraćaja. S tim u vezi, u ovom radu, na studiji primera Srbije, prikazan je značaj praćenja indikatora bezbednosti saobraćaja za upravljanje bezbednošću saobraćaja.

Ključne reči: indikatori bezbednosti saobraćaja, praćenje stanja, definisanje problema, procena uticaja, upravljanje bezbednošću saobraćaja

Abstract: Road safety performance indicators are any measure that is causally related to traffic accidents and the consequences of accidents. That's why knowing the value of the road safety performance indicators can monitor the status of road safety, which is a basic prerequisite for road safety management. The particular significance of road safety performance indicators is reflected in the monitoring of performance, defining and establishing trends, predicting problems, assess the different impact on road safety, comparing, etc. The relationship between current and desired values of road safety performance indicators determines what should be proposed in programs and road safety strategies and what measures should be taken in order to achieve more efficient management of road safety. In this respect, in this paper, using example of Serbia as case study, it was shown the importance of monitoring road safety performance indicators due to road safety management.

Keywords: road safety performance indicators, monitoring, defining problems, assessing influences, road safety management

Rad je izložio/-la: Dalibor Pešić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020