A01
JAČANJE PROFESIONALIZMA U BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA NIVOU LOKALNE ZAJEDNICE- STUDIJA PRIMERA: REPUBLIKA SRPSKA
ENHANCE ROAD SAFETY PROFESSIONALISM IN THE LOCAL COMMUNITY- CASE STUDY: REPUBLIC OF SRPSKA
Krsto Lipovac, Milan Tešić
Lipovac, K., Tešić, M., (2014). JAČANJE PROFESIONALIZMA U BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA NIVOU LOKALNE ZAJEDNICE- STUDIJA PRIMERA: REPUBLIKA SRPSKA. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Javni sektor odnosno predstavnici lokalnih zajednica predstavljaju nosioce svih aktivnosti u lokalnoj zajednici. Uzimajući u obzir važnost njihovih pozicija, neophodno je da svaki pojedinac bude stručan za oblast za koju je nadležan. Predstavnici nadležni za saobraćaj u saradnji sa svim subjektima sistema bezbednosti saobraćaja, treba da obezbede efikasano i bezbedno kretanje građana na lokalnom nivou. Da bi se postigli što bolji rezultati neophodno je ojačati kapacitete. Prvi korak u jačanju kapaciteta lokalne zajednice jeste jačanje profesije bezbednosti saobraćaja. Kada se nivo profesije podigne na zadovoljavajući nivo, tada se može krenuti u izradu strategija, akcionih planova i realizaciju kratkoročnih odnosno dugoročnih ciljeva za unapređenje bezbednosti saobraćaja. Zatim, prvi i pravi rezultati se mogu očekivati tek kad se profesija izdigne iznad ličnih i političkih interesa. Naravno, taj put je dug i naporan, ali što se pre krene razmišljati u tom smeru, to će se pre naići na razumevanje i stručnost kod predstavnika lokalne zajednice prilikom rešavanja problema nebezbednosti na putevima. U radu je prikazan način razvoja profesionalizma među predstavnicima lokalnih zajednica nadležnim za saobraćaj. Odnosno projekat „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u oblasti bezbednosti saobraćaja“ je obuhvatio područje cele Republike Srpske, a obuka je vršena u četiri centra: Banja Luka, Bijeljina, Istočno Sarajevo i Trebinje, uključujući lokalne zajednice koje gravitiraju navedenim centrima. Ovaj projekat predstavlja prvi ciklus stručnog usavršavanja i na taj način se podstiče koncept razvoja bezbednosti saobraćaja zasnovan na nauci i naučnim istraživanja, a prekida se tradicionalno nestručno i ad hoc upravljanje bezbednošću saobraćaja.

Ključne reči: menadžment, odgovornost, profesija bezbednosti saobraćaja

Abstract: Local community representatives are holders of all activities. Taking into account the importance of their position, it`s essential that each individual is an expert in the field for which it has jurisdiction. Representatives responsible for transport, in cooperation with all stakeholders traffic safety system, they should provide the safe movement of citizens. In order to achieve the best results it is necessary to strengthen the capacity. The first step in strengthening the capacity of local communities is to strengthen the road safety profession. When the level of profession up to a satisfactory level, then we can start the development of traffic safety strategies. The real results can be expected only when the profession rise above personal or political interests. Of course, the road is hard, but the sooner we start thinking in this direction, it will come before the understanding of the representatives of the local community in addressing the traffic safety problem. This paper presents a way to develop professionalism among community representatives responsible for transport. The project "Strengthening the capacity of local communities in the traffic safety area" included the whole territory of the Republic of Srpska and training was conducted in four centers: Banja Luka, Bijeljina, East Sarajevo and Trebinje, including local communities, which gravitate to the above centers. This project represents the first cycle of professional development, thus encouraging the development of the concept of road safety based on science, a break is traditionally unprofessional and ad hoc traffic safety management.

Keywords: management, responsability, traffic safety professionalism

Rad je izložio/-la: Krsto Lipovac


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020