B05
ANALIZA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE PODACIMA VEZANIH ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA U TRANSPORTNOM PREDUZEĆU ZA PREVOZ OPASNIH MATERIJA
ANALYSIS OF THE MANAGEMENT OF DATABASES RELATED TO TRAFFIC SAFETY IN THE COMPANY FOR TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS
Milan Savićević, Momčilo Matijašević, Milorad Stefanović
Savićević, M., Matijašević, M., Stefanović, M., (2014). ANALIZA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE PODACIMA VEZANIH ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA U TRANSPORTNOM PREDUZEĆU ZA PREVOZ OPASNIH MATERIJA. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Prevoz opasnih materija predstavlja posebnu oblast u okviru bezbednosti saobraćaja. Vozila koja prevoze opasne materije učestvuju u ukupnom saobraćaju u relativnom malo procentu, pa su i saobraćajne nezgode u kojima učesvuju ova vozila ne tako česte. Ipak, kada se dogode, saobraćajne nezgode u kojima učestvuju ova vozila mogu imati nesagledive i trajne posledice po život i zdravlje ljudi, njihovu imovinu i živonu sredinu. Kako bi se upravljalo rizicima od nastanka saobraćajnih nezgoda pri prevozu opasnih materija potrebno je raspolagati kvalitetnim bazama podataka. Baze bi trebalo da sadrže sve podatke kojima bi se kontrolisalo poštovanje zakonskih propisa (brzine kretanja vozila, radnih vremena tj. odmora vozača), pratila istorija saobraćajnih nezgoda odnosno akcidenata, ali i vršilo mapiranje rizika i izbor najbezbednijih ruta za kretanje vozila koja prevoze opasne materije. U ovom radu izvršena je analiza upravljanja bazama podataka u kompaniji koja se bavi prevozom opasnih materija u drumskom saobraćaju, a zatim i date preporuke za unapređenje upravljanjem bazama podataka u skladu sa najsavremenijim naučnim i tehničkim rešenjima.

Ključne reči: baze podataka, bezbednost saobraćaja, opasne materije, upravljanje rizikom

Abstract: Transport of dangerous goods is a special area within traffic safety. Vehicles carrying dangerous goods are involved in the overall traffic in a relatively small percentage, so the traffic accidents with these vehicles are not so often. However, when they occur, accidents involving these vehicles can have a devastating and lasting impact on the lives and health of people, their property and environment. In order to manage the risks of accidents during transport of hazardous materials it is necessary to have high-quality databases. Databases should contain all the data to control the compliance with laws and regulations (vehicle speed, working time, resting time of the drivers etc.), followed by history of accidents, and performed risk mapping and selection of the safest routes for the movement of vehicles carrying dangerous goods. In this paper, database management in the company which is engaged in the transport of dangerous goods by road was analysed, followed by recommendations for improving the management of databases in line with the latest scientific and technical solutions.

Keywords: databases, traffic safety, hazardous materials, risk management

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020