G01
MAPIRANJE RIZIKA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE (2011-2013)
RISK MAPPING IN THE REPUBLIC OF SRPSKA (2011-2013)
Bojan Marić, Milan Tešić, Miroslav Đerić
Marić, B., Tešić, M., Đerić, M., (2014). MAPIRANJE RIZIKA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE (2011-2013). 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Utvrđivanje trenutnog stanja, konstantno praćenje, analiza i međusobno poređenje stanja bezbjednosti saobraćaja u lokalnim zajednicama osnovni su preduslovi za upravljanje bezbjednošću saobraćaja. Jedan od najefikasnijih alata za prikaz i poređenje stanja bezbjednosti saobraćaja na nivou lokalne zajednice ili neke regije je mapiranje rizika u saobraćaju. U ovom radu je mapiranjem ponderisanih (javnog i saobraćajnog) rizika po opštinama prikazano stanje bezbjednosti saobraćaja u prethodne tri godine na području Republike Srpske. Rezultati rada omogućavaju naučnoj i stručnoj javnosti sagledavanje stanja bezbjednosti saobraćaja po opštinama za protekle tri godine, ne ulazeći u pitanje odgovornosti za činjenično stanje.

Ključne reči: bezbjednost, rizik, mapiranje

Abstract: Assessing the current situation, constant monitoring, analysis and comparison of each state traffic safety in local communities are essential prerequisites for the safety management of traffic. One of the most effective tools to view and compare the state of traffic safety at the local community or a region is risk mapping in traffic. In this paper, the mapping weighted risks for municipalities presents the situation of traffic safety in the past three years in the Republic of Srpska. Work results provide scientific and professional public recognition of the state of traffic safety by municipalities for the past three years, without going into the question of responsibility for the present situation.

Keywords: traffic safety, risk, mapping

Rad je izložio/-la: Bojan Marić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020