A03
-
ESTIMATION OF EXTERNALITIES OF ROAD ACCIDENTS IN LOCAL COMMUNITY
Davor Brčić, Marko Slavulj, Mario Ćosić
Brčić, D., Slavulj, M., Ćosić, M., (2013). ESTIMATION OF EXTERNALITIES OF ROAD ACCIDENTS IN LOCAL COMMUNITY. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: Mobilnost čini bitan element modernog društva. Istovremeno mobilnost uzrokuje jedan od najviših rizika za nastajanje prometnih nesreća pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Većina prometnih nesreća (dvije trećine) događa se u urbanim područjima. Prometne nesreće uzrokuju više vrsta negativnih učinaka. Najvažnije od njih su smrt i ozljede ljudi, no nesreće također uzrokuju štetu imovine, zastoj drugih sudionika u prometu, te imaju za posljedicu niz troškova kao što su; medicinski, ambulantni, policijski kao i troškovi osiguranja. U Republici Hrvatskoj je usvojen novi nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa za razdoblje od 2011. – 2020. godinu koji je dobro osmišljen, ali njegova operacionalizacija nije spuštena na lokalnu razinu (županije i gradovi/općine). Podaci o prometnim nesrećama su neophodni za analizu uzroka i posljedica prometnih nesreća i izračun troškova. Podaci o prometnim nesrećama u Republici Hrvatskoj se prikupljaju samo u Ministarstvu unutarnjih poslova, te nisu usklađeni s podacima iz zdravstvenih ustanova. Vrijednosti koje se primjenjuju u proračunima za različite vrste nesreća u nacionalnim okvirima znatno se razlikuju u pojedinim zemljama, dok službene vrijednosti za Republiku Hrvatsku ne postoje. Cilj ovog rada je definirati odgovarajuću novčanu vrijednost za različite vrste nezgoda i izračunati troškove prometnih nesreća u lokalnoj zajednici na primjeru Grada Zagreba. Ključne riječi: prometne nesreće, upravljanje cestovnom sigurnošću, analiza troškova, Grad Zagreb

Ključne reči: prometne nesreće, upravljanje cestovnom sigurnošću, analiza troškova, Grad Zagreb

Abstract: The mobility is an essential element of modern society. At the same time mobility carries one of the highest risks of accidents of any everyday activity. Most traffic accidents (two thirds) occur in urban areas. Road accidents have several kinds of adverse effects. The most important of these are human death and injury, but accidents also cause damage to property and disruption to other road users, and they incur medical, ambulance, police and insurance administration costs. In Croatia a new national road safety program for the period of 2011 – 2020 was adopted that is well designed, but its operationalization has not been lowered to the level of local community (counties and cities/municipalities). Data on traffic accidents are essential for analyzing the causes and consequences of road accidents and calculation of the costs. In Croatia data on traffic accidents are collected only at the Ministry of the Interior, and are not harmonized with data from healthcare institutions. The values applied to the different types of accidents in the national frameworks vary considerably across countries, and official values for Croatia do not exist. The aim of this paper is to define the corresponding monetary amount for different types of accidents and to calculate the cost of road accidents in the local community on the case of Zagreb.

Keywords: road accidents, road safety management, cost analysis, City of Zagreb

Rad je izložio/-la: Davor Brčić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020