A04
UPOREDNA ANALIZA OBJEKTIVNIH METODA ZA IDENTIFIKACIJU OPASNIH MESTA
COMPARATIVE ANALYSIS OF OBJECTIVE METHODS FOR IDENTIFYING BLACK SPOTS
Milan Vujanić, Boris Antić, Dalibor Pešić, Milan Savićević
Vujanić, M., Antić, B., Pešić, D., Savićević, M., (2013). UPOREDNA ANALIZA OBJEKTIVNIH METODA ZA IDENTIFIKACIJU OPASNIH MESTA. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: Identifikacija opasnih mesta predstavlja jednu od najvažnijih stavki u prevenciji saobraćajnih nezgoda. Naime, preduzimanjem aktivnosti na mestima na kojima dolazi do nakupljanja saobraćajnih nezgoda, najefikasnije se ostvaruju koristi na unapređenju bezbednosti saobraćaja. Ipak, načini identifikacije opasnih mesta se značajno razlikuju i čest su predmet diskusija u naučno stručni, krugovima. U ovom radu predstavljen je metod za identifikaciju i klasifikaciju opasnih mesta na osnovu indeksa opasnosti. Metod je testiran i primenjen za identifikaciju i klasifikaciju opasnih mesta ubgradu Nišu, pri čemu su korišćeni podaci o saobraćajnim nezgodama za period od 2007. do 2011. godine. U cilju verifikacije metoda baziranog na indeksu opasnosti, uporedo su primenjena još dva metoda za identifikaciju opasnih mesta i izvršeno je njihovo poređenje. Pored osnovnog primenjeni su i metod baziran na ponderisanom broju saobraćajnih nezgoda, i metod baziran na broju saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima. Na kraju, izvršena je uporedna analiza rezultata subjektivnog istraživanja metodom ankete i objektivnog istraživanja metodom baziranom na indeksu opasnosti.

Ključne reči: opasna mesta, identifikacija, metod, saobraćajna nezgoda, indeks opasnosti

Abstract: Black spots identification is one of the most important items in traffic accidents prevention. Namely, by taking the action at the locations where accumulation of traffic accidents is recorded, the maximum benefit in traffic safety improvement can be achieved. There are still plenty of different methods for black spot identification which are often subject of discussion in the scientific and professional circles. Method for black spot identification and classification based on index of danger is presented in this paper. Method is tested and applied to identify and classify black spots in the City of Nish, where traffic accidents data for 2007-2011 period were used. In order to verify method based on index of danger, at the same time, two other methods for black spot identification were applied and then they were compared. In addition to basic, the method based on the weighted number of traffic accidents, and a method based on the number of accidents with injured persons were applied. Finally, a comparative analysis of the research results of subjective method and objective method based on the index of danger is presented.

Keywords: black spot, identification, method, traffic accident, index of danger

Rad je izložio/-la: Milan Savićević


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020