B01
ANALIZA PRIMENE PROPISA U OBLASTI FINANSIRANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA U REPUBLICI SRBIJI
ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF REGULATIONS IN THE AREA OF FINANCING ROAD SAFETY IN THE LOCAL COMMUNITIES IN SERBIA
Miladin Nešić, Krsto Lipovac, Ivana Miljković
Nešić, M., Lipovac, K., Miljković, I., (2013). ANALIZA PRIMENE PROPISA U OBLASTI FINANSIRANjA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA U REPUBLICI SRBIJI. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: U Srbiji su od 2009. godine stvoreni zakonski uslovi za organizaciju sistema upravljanja bezbednošću saobraćaja. Planirano je da ovaj sistem bude decentralizovan pa je zbog toga lokalnim zajednicama data mogućnost da uspostave sistem upravljanja bezbednošću saobraćaja na svojoj teritoriji, i za to je obezbeđen održiv izvor finansiranja koji se bazira na sredstvima naplaćenim od novčanih kazni za prekršaje po Zakonu o bezbednosti saobraćaja naputevima. Tokom održavanja 7. konferencije „Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“ doneti su zaključci kojima je ukazano na potrebu da se prikupe i analiziraju podaci od lokalnih zajednica o aktivnostima u bezbednosti saobraćaja i korišćenju sredstava namenjenih za unapređenje bezbednosti saobraćaja. U ovom radu su prikazani najznačajniji rezultati te analize koji se odnose na ispunjenje zakonskih uslova za korišćenje novca namenjenog za finansiranje bezbednosti saobraćaja, kao i izveštaj o načinu korišćenja tog novca.

Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, Lokalna zajednica, Sistem finansiranja

Abstract: With the introduction of Road Safety Law in Serbia from 2009, legal basis for establishment of road safety management system has been provided. It was planned for this system to be decentralised so to local communities has been given the possibility to establish road safety management system on there territory, and sustainable financing based on Road Safety Law fines has been provide. During the 8th International Conference “Road Safety in Local Community” conclusion has been stated that there is a need to collect and analyse data from local communities about the road safety activities and use of money that has been dedicated for road safety improvement. This paper presents the most important results about the Road Safety Law compliance for using the money dedicated to road safety improvement and report about spending that money.

Keywords: road safety, local community, funding system

Rad je izložio/-la: Miladin Nešić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020