B03
METODOLOŠKI OKVIR ZA DONOŠENJE STRATEŠKIH DOKUMENATA O UPRAVLJANJU BEZBEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA
METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR ADOPTION OF STRATEGIC DOCUMENTS FOR TRAFFIC SAFETY MANAGEMENT
Daniel Pavleski, Kristi Bombol
Pavleski, D., Bombol, K., (2013). METODOLOŠKI OKVIR ZA DONOŠENjE STRATEŠKIH DOKUMENATA O UPRAVLjANjU BEZBEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: Razvoj i implementacija strategije bezbednosti saobraćaja predstavlja glavna komponenta upravljanja bezbednošću saobraćaja. Upravljanje bezbednošću saobraćaja se definiše kao složena institucionalna struktura koja uključuje saradnju i interakciju tela koja se zalažu za realizaciju neophodnih zadataka i procesa u sprečavanju saobraćajnih nezgoda i smanjenju njihovih posledica. Predmet ovog rada je projektovanje sveobuhvatnog metodološkog okvira u definisanju elemenata strategije upravljanja bezbednošću saobraćaja. Korišćene su preporuke i razmena najboljih praksi iz ove oblasti. Budući da je u Republici Makedoniji donešena Nacionalna strategija o bezbednosti saobraćaja na putevima (2009-2014), u ovom radu izvršena je analiza i poređenje strukture i sastavnih komponenata strategije sa dobrim primerima iz prakse. Cilj nam je bio da damo smernice za izradu strategije bezbednosti saobraćaja, da definišemo sastavne elemente, da prikažemo način vršenja nadzora i ocene. Na osnovu identifikovanih razlika, preporuka za Makedoniju je da prati tendencije najboljih praksi i uspešnih strateških dokumenata o upravljanju bezbednošću saobraćaja.

Ključne reči: metodološki okvir, strategije, akcioni plan, upravljanje, bezbednost saobraćaja

Abstract: The development and implementation of road traffic safety strategy is the major component of road traffic safety management. Road traffic safety management can be defined as a complex institutional structure involving, cooperating and interacting bodies which support tasks and processes in the prevention of road traffic accident and reductions of road traffic injures. The issue of this paper is designing a comprehensive methodological framework for defining the elements of traffic safety management strategy. For this purpose, recommendations and best practices in the field of road traffic safety are used. Since the National Road Safety Strategy of the Republic of Macedonia (2009 -2014) has been already adopted, this paper analyses and makes comparison of its structure and constituent elements with the best practices. Our aim was to give directions for development of road traffic safety strategy, to define its constituent elements, and to present ways of strategy monitoring and evaluation as well. On the basis of the differences identified, the recommendation for the Republic of Macedonia is to be in line with the modern tendencies of best practices and successful strategic traffic safety management documents.

Keywords: methodological framework, strategy, action plan, management, road traffic safety

Rad je izložio/-la: Daniel Pavleski


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020