B11
JEFTINE MERE BEZBEDNOSTI SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
CHEAP SECURITY COUNCIL MEASURES FOR ROAD SAFETY IN THE CITY OF VRANJE
Igor Milanović, Igor Živković
Milanović, I., Živković, I., (2014). JEFTINE MERE BEZBEDNOSTI SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Nakon izvršene analize bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Vranja, uočeno je da su neprilagođena brzina kretanja i alkoholisanost vozača najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda. Savet za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Vranja je, nakon formiranja marta 2013. godine, dao sebi zadatak da raznim akcijama utiče na svest građana i time smanji ljudski faktor kao uzrok nezgoda. Problemi lokalne samouprave u finansiranju i ograničena novčana sredstva nisu smela biti izgovor, tako da se pristupilo sprovođenju akcija za povećanje bezbednosti u saobraćaju uz minimalan utrošak novčanih sredstava. U radu je prikazan deo tih akcija u organizaciji Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Vranja.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, lokalna zajednica

Abstract: After the analysis of traffic safety in Vranje, it was observed that cumbersome speed and alcohol intoxication are the most are most common causes of accidents. Security Council for road safety in the City of Vranje, after forming in March 2013, gave the task to itself, to affect on the citizens’ awareness with reasonable actions and to reduce the human factor as a cause of accidents. Problems of local government in funding and limited financial means were not allowed to be an excuse, thus, it has been carried out with actions for increasing the traffic safety at a minimal loss of money. This work represents a part of actions organized by Council for road safety in the City of Vranje.

Keywords: road safety, local community

Rad je izložio/-la: Igor Milanović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020