V01
MODEL ANALIZE BEZBEDNOSTI DECE U SAOBRAĆAJU NA PRIMERU STUDIJE U NOVOM SADU
MODEL OF THE CHILDREN SAFETY IN TRAFFIC ANALYSIS – NOVI SAD CASE STUDY
Boris Antić, Duško Pešić, Emir Smailović
Antić, B., Pešić, D., Smailović, E., (2013). MODEL ANALIZE BEZBEDNOSTI DECE U SAOBRAĆAJU NA PRIMERU STUDIJE U NOVOM SADU. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: Zaštita dece u saobraćaju predstavlja jednu od ključnih oblasti rada u svakom društvu, a posebno u gradovima. Iskustva iz najrazvijenijih zemalja pokazuju da se samo sistemskim, naučnim pristupom može ostvariti trajno i održivo smanjivanje stradanja dece u saobraćaju, a prvi korak u ovom procesu predstavlja makroistraživanje bezbednosti dece u saobraćaju. Grad Novi Sad je prepoznao značaj unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju i realizovao izradu studije ‘’Makroistraživanje bezbednosti dece u saobraćaju na području grada Novog Sada’’. U ovom radu prikazan je model analize bezbednosti dece u saobraćaju korišćen tokom istraživanja za potrebe izrade ove studije koji je osmišljen od strane istraživačkog tima Saobraćajnog fakulteta u Beogradu.

Ključne reči: bezbednost dece u saobraćaju, zona škole, metod istraživanja, tipične situacije

Abstract: The children protection in traffic is one of the key fields in society, especially in cities. Experience from high income countries, show that only systematic and scientific access can achieve permanent and sustainable decrease of children casualties in traffic. The first step in this process is to examine children safety in large area. The city of Novi Sad identified significance of children safety improve in traffic and realized study ‘’The research of children safety in the city Novi Sad’’. This paper shows model of analysis children safety in traffic, used during this research, which was developed from the research team from The Faculty of Transport and Traffic Engineering – Belgrade University.

Keywords: children safety in traffic, school zone, research method, typical situation

Rad je izložio/-la: Emir Smailović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020