V02
STAVOVI VOZAČA O BRZINAMA NA PRIMERU NOVOG SADA
CAR DRIVERS’ ATTITUDE ABOUT SPEEDING ON EXAMPLE OF NOVI SAD
Svetlana Bačkalić, Boško Matović
Bačkalić, S., Matović, B., (2013). STAVOVI VOZAČA O BRZINAMA NA PRIMERU NOVOG SADA. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: Brzina je jedno od najznačajnijih obeležja koje utiče na bezbednost saobraćaja. Porast brzine, znači manje vremena vozaču za donošenje pravilnih odluka u saobraćaju, kraći zaustavni put, samim tim raste i verovatnoća da će vozilo učestvovati u nezgodi, kao i težina posledica nezgode. Zato je uspešno upravljanje brzinama na putevima od velikog značaja za smanjivanje broja i težine saobraćajnih nezgoda na putevima. Da bi se utvrdili uzroci nastanka nezgoda u kojima je glavni faktor nastanka brzina, neophodno je istražiti stavove vozača o brzinama. U ovom radu prikazani su pojedini rezultati istraživanja stavova vozača prema brzinama iz studije (Upravljanja brzinama na teritoriji grada Novog Sada u funkciji bezbednosti saobraćaja) koja je sprovedena 2011. god. Anketirano je 355 vozača motornih vozila na teritoriji grada Novog Sada. Anketno istraživanje obuhvata veliki broj tema, ali su u radu prikazani samo rezultati koji se odnose na stavovi i mišljenja vozača motornih vozila o brzini, motivima za prekoračenje brzine, znanju vozača i mišljenju o merama za smanjenje brzine.

Ključne reči: brzina, stavovi, bezbednost saobraćaja

Abstract: Speed is one of the most important factors contributing to the roads injury problem. The higher the speed means less time for the driver to make the right decisions in traffic, shorter stopping distances required, hence increase the probability that the vehicle will be involved in the accident, as well as the severity of the accident. Therefore, the speed management on the roads is very important tool for reducing the number and severity of road traffic accidents. In order to find out the causes of accidents in which the main factor was speeding, at first it is necessary to carry out research of driver attitudes about speeding. This paper presents some results from the study about speed management conducted in the city of Novi Sad during 2011. It includes responses from 355 drivers of motor vehicles in the city of Novi Sad. This study covers a variety of topics, but the paper presents only the results related to the views and driver opinions about speed, the motives for speeding, driver knowledge and opinion about measures for reducing speed.

Keywords: speed, attitude, traffic safety

Rad je izložio/-la: Svetlana Bačkalić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020