V07
SIGURNOST RANJIVIH KORISNIKA CESTOVNOG PROMETA U URBANIM SREDINAMA – STUDIJA SLUČAJA ZAGREB
SAFETY OF VULNERABLE ROAD TRAFFIC USERS IN URBAN AREA – CASE STUDY ZAGREB
Ljupko Šimunović, Mario Ćosić, Ivan Lazić
Šimunović, L., Ćosić, M., Lazić, I., (2013). SIGURNOST RANJIVIH KORISNIKA CESTOVNOG PROMETA U URBANIM SREDINAMA – STUDIJA SLUČAJA ZAGREB. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: Problem sigurnost ranjivih korisnika koji uključuje djecu, pješake, bicikliste, motocikliste te mlade vozače, nije odgovarajuće tretiran u Europskoj prometnoj politici pa ni u gradu Zagrebu. Prometni planeri su u zadnje vrijeme napravili pozitivne pomake u pogledu poboljšanja mobilnosti i protočnosti cestovnih motornih vozila pri čemu se nije dovoljno vodilo računa o sigurnosti i pristupačnosti ranjivih korisnika. Što više ove kategorije su često puta u kontradikciji – povećana mobilnost smanjuje sigurnost prometa. Kao posljedica toga, stručnjaci u provođenju prometne politike, najčešće posežu za terapijskim metodama u saniranju problema nastalih zbog nedostatne sigurnosti prometa. Analiza sigurnost prometa u cijeloj Europi pokazuje da je rizik od fatalnih nesreća po broju poduzetih putovanja, kilometru i vremenu putovanja, najveći za vozače motocikla. Pješaci i biciklisti imaju veći rizik od stradavanja, u odnosu na navedene parametre, od putnika u automobilu. Mladi vozači automobila izloženi su većem smrtnom riziku po kilometru putovanja od pješaka i biciklista iste dobi. Navedeni sudionici: pješaci, biciklisti, vozači motornih vozila na dva kotača (motociklisti i vozači mopeda) te mladi vozači automobila spadaju u ranjivu skupinu korisnika cestovnog prometa. Rad je usmjeren na stradanje ranjivih korisnika cestovnog prometa. U radu su opisani rizici kojima su izloženi ranjivi korisnici cesta i mjere zaštite.

Ključne reči: prometna sigurnost, ranjivi korisnici, rizici, zaštita, Grad Zagreb

Abstract: -

Keywords: -

Rad je izložio/-la: Ljupko Šimunović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020