B08
ANALIZA STANJA BEZBEDNOSTI BICIKLISTIČKOG SAOBRAĆAJA,IDENTIFIKACIJA PROBLEMA I CILJEVA SA PREDLOGOM MERA ZA POVEĆANJE BEZBEDNOSTI BICIKLISTA NA ULIČNOJ MREŽI GRADA SOMBORA
ANALYSIS OF SAFETY BICYCLE TRAFFIC, IDENTIFICATION OF PROBLEMS AND GOALS WITH PREPOSSING MEASURES FOR INCREAS SAFETY OF BICYCLE DRIVERS ON ROAD NETWORK IN THE TOWN OF SOMBOR AREA
Igor Vukobratović, Srbislav Gugleta, Dejan Stojković, Milana Antelj, Srđan Zečević
Vukobratović, I., Gugleta, S., Stojković, D., Antelj, M., Zečević, S., (2014). ANALIZA STANJA BEZBEDNOSTI BICIKLISTIČKOG SAOBRAĆAJA,IDENTIFIKACIJA PROBLEMA I CILJEVA SA PREDLOGOM MERA ZA POVEĆANJE BEZBEDNOSTI BICIKLISTA NA ULIČNOJ MREŽI GRADA SOMBORA. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Sombor je jedan od gradova u kome upotreba bicikla ima dugu tradiciju i značajan udeo u svakodnevnim kretanjima stanovnika.Poslednjih godina, stepen motorizacije koji je u porastu, u značajnoj meri je doprineo smanjenju broja biciklista, ali je isto tako negativno uticao na bezbednost svih ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju. Prema podacima dobijenim od Policijske uprave u Somboru, u periodu od 2009. do 2012. godine primećen je značajan porast procentualnog učešća biciklista u saobraćajnim nezgodama.Predmet razmatranja ovog rada je analiza karakteristika biciklističkog saobraćaja na području grada Sombora sa posebnim osvrtom na planiranje i projektovanje biciklističkih saobraćajnica korišćena je metodologija data u „Die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen 2010 – ERA 2010“ (Preporuke za biciklističku infrastrukturu) .U okviru rada data je:• analiza i ocena postojećeg stanja saobraćaja u gradu Somboru, • analiza stanja bezbednosti biciklista,• identifikacija problema i ciljeva,• analiza mogućnosti razvoja biciklističke infrastrukture, • dat je predlog mera za povećanje bezbednosti biciklista.Ovaj rad predstavlja izvod iz Plana tehničke regulacije saobraćaja za grad Sombor.

Ključne reči: biciklisti, analiza bezbednosti biciklista, biciklističke staze

Abstract: Sombor is town with long tradition of bicycle traffic which is significant part in every day movement of population.Motor traffic which is growing in few last years affected on reduction bicycle drivers, but also had negative influence on safety all vurnelable categories of traffic users. According dates from Sombor Police department in period between 2009. and 2012. year , was noticed important percent of increast in traffic accidents with bicycle drivers.Subject of consideration in this work is analyise of characteristics bicycle traffic in the town of Sombor area with special review at planning and projecting bycicle roads. Metod that is used was given in „Die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen 2010 – ERA 2010“ (Recommendations for bycicle infrastructure)Work content:• Analysis and evaluation of existing traffic conditions in town of Sombor• Analysis of security situation for bicycle drivers• Identification problems and targets• Analysis of possibilities development bicycle infrastructure• Measures for increase safety for bicycle driversThis work presents extract from Plan for tehnical regulation of traffic for town of Sombor.

Keywords: bicyclists, analysis of security situation for bicycle drivers, bicycle routes

Rad je izložio/-la: Milana Antelj


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020