V08
PRIMENA TEHNIČKO REGULATIVNIH MERA ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI PEŠAKA U SAOBRAĆAJU U BUDVI
PRIMENA TEHNIČKO REGULATIVNIH MERA ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI PEŠAKA U SAOBRAĆAJU U BUDVI
Nikola Divanović, Miško Rađenović, Biljana Vitkovac, Desanka Vlačić
Divanović, N., Rađenović, M., Vitkovac, B., Vlačić, D., (2013). PRIMENA TEHNIČKO REGULATIVNIH MERA ZA UNAPREĐENjE BEZBEDNOSTI PEŠAKA U SAOBRAĆAJU U BUDVI. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: Pešaci, kao ranjivi učesnici saobraćaja, spadaju u jednu od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. Pored edukativnih mera usmerenih ka pešacima i vozačima, kojima se sistemski i dugoročno utiče na bezbednost saobraćaja, važne su i tehničko regulativne mere koje učešće pešaka u saobraćaju čine bezbednijim odmah po sprovođenju. U zavisnosti od vrste problema koji se ispolji u konkrentnom okruženju, potrebno je primeniti onu meru koja najdelotvornije doprinosi bezbednosti saobraćaja. Specifičnosti Budve kao lokalne zajednice sa izraženim turističkim aktivnostima i predispozicijama, sagledane kroz aspekt bezbednosti pešaka u saobraćaju, ogledaju se u velikom broju pešaka, različitih nivoa saobraćajnih znanja i kulture. S obzirom na to, neophodna je primena konkretnih mera koje neće zavisiti od prethodno navedenih osobina pešaka. Imajući u vidu svetska iskustva u postizanju unapređenja stanja u bezbednosti saobraćaja ranjivih učesnika saobraćaja, u Budvi su primenom specifičnih boja kolovoza na pešačkim prelazima postignuti značajni rezultati na unapređenju bezbednosti pešaka, posebno u mesecima kada se zbog turističke sezone broj stanovnika uveća 6 puta. U ovom radu će biti prikazane aktivnosti lokalne samouprave Budve na unapređenju bezbednosti pešaka u saobraćaju.

Ključne reči: boja kolovoza na pešačkim prelazima,bezbednost saobraćaja, lokalna zajednica

Abstract: Pedestrians as traffic participants, fall into group of the most vulnerable road users. In addition to educational measures aimed to pedestrians and drivers, which are systemic and long-term impact on traffic safety, very important are also technical and regulatory measures that create participation of pedestrians safer in traffic, immediately upon their implementation. Depending on the types of problems that manifested concretely in the environment, it is necessary to apply the most effective measure that contributes to traffic safety. Specifics of Budva as a local community with strong tourism activities and predispositions, taken through the security aspect of pedestrians in traffic, are reflected in the large number of pedestrians, different levels of traffic knowledge and traffic culture. Based on this facts, it is necessary to use specific measures which will not depend on the above mentioned characteristics of pedestrians. Taking into account international experience in achieving improvement in traffic safety of vulnerable road users, in Budva we are using specific colors on zebra crossings, which have created substantial achievements in improving the safety of pedestrians, especially during the tourist season, when the population reach peaks. This paper will present the activities of local government to improve safety of pedestrian traffic in Budva.

Keywords: Specific colors of zebra crossings, Traffic Safety, Local Community

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020