V10
INSTITUCIONALNI PROBLEMI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U GRADU KRAGUJEVCU
INSTITUTIONAL PROBLEMS OF TRAFFIC SAFETY IN THE CITY OF KRAGUJEVAC
Nenad Milutinović, Miroslav Božović
Milutinović, N., Božović, M., (2013). INSTITUCIONALNI PROBLEMI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U GRADU KRAGUJEVCU. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: U radu je ukazano na institucionalne probleme na području kragujevačke lokalne samouprave koji se odnose na rad tela za bezbednost saobraćaja. Ovi problemi se prvenstveno odnose na organizovanost, kadrovsku strukturu tela, na njegovu neefikasnost, nepostojanje akcionih planova, kao i na problem finansiranje bezbednosti saobraćaja. Kako bi problemi bili otklonjeni, u radu su date preporuke za uspešno funkcionisanje tela u pogledu organizacionih promena i definisanja akcionih planova, kao i za pravilan utrošak finansijskih sredstava koja su zakonom predviđena za unapređenje bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, telo za koordinaciju, gradska uprava

Abstract: The paper points out the institutional problems in Kragujevac local government relating to the work of the body for traffic safety. These problems are primarily related to organization, personnel structure of the body, its inefficiency, lack of action plans, as well as the problem of road safety funding. As the problems were removed, the work provides recommendations for the successful functioning of the body in terms of organizational change, and defining action plans, as well as for the proper expenditure of funds that have been provided to improve traffic safety.

Keywords: Traffic safety, body for traffic safety, city government

Rad je izložio/-la: Nenad Milutinović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020