G02
NEVERBALNI TESTOVI U PREDVIĐANJU ZRELOSTI DECE MLAĐEG PREDŠKOLSKOG UZRASTA ZA UČESTVOVANJE U SAOBRAĆAJU
NONVERBAL TESTS IN PREDICTING MATURITY OF PRESCHOOL CHILDREN FOR PARTICIPATION IN TRAFFIC SITUATIONS
Svetlana Čičević, Aleksandar Trifunović
Čičević, S., Trifunović, A., (2013). NEVERBALNI TESTOVI U PREDVIĐANjU ZRELOSTI DECE MLAĐEG PREDŠKOLSKOG UZRASTA ZA UČESTVOVANjE U SAOBRAĆAJU. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: Deca mlađeg predškolskog uzrasta, iako retko potpuno samostalno učestvuju u saobraćaju predstavljaju vulnerabilnu populaciju sa stanovišta bezbednosti saobraćaja. Svedoci smo da sve veći broj dece veoma rano počinje sa upotrebom računara, najviše u svrhe igranja kompjuterskih igrica. Osim negativnih posledica ovo dovodi do izvesnih poboljšanja perceptivno- motornih veština i fine okulo-motorne koordinacije što može imati značajnu primenu, između ostalog, u osposobljavanju dece za učestvovanje u saobraćaju, pošto su brojna istraživanja pokazala da rešavanje testova pospešuje razvoj sposobnosti koje se njima mere. U radu će biti predstavljeni onlajn testovi procene i klasifikacije predmeta koji bi mogli omogućiti lako i brzo utvrđivanje sposobnosti i stepena zrelosti deteta, uz minimizovanje kulturalnih i socijalnih razlika. To bi predstavljlo podlogu za kreiranje individualizovanih vaspitno- obrazovnih napora i intervencija pri savladavanju i usvajanju pravila ponašanja u saobraćaju, što može rezultirati povećanjem bezbednosti dece ovog uzrasta, kao nezavisnih učesnika u različitim saobraćajnim situacijama.

Ključne reči: deca mlađeg predškolskog uzrsta, neverbalni psihološki testovi, bezbednost dece u saobraćaju

Abstract: Younger preschool children, although rarely independent participants in traffic, are vulnerable population, from the standpoint of traffic safety. Along with the technological growth an increasing number of children very early start using computers, mostly for the purposes of playing computer games. Apart from its negative consequences, this brings some improvements of perceptual-motor skills and fine oculo-motor coordination which could be applied in preschool children education, as numerous studies have shown that solving some abilities’ tests could contribute to improve skills that they measure. In the study online object judgement and classification tests were presented, which allow easy and fast determination of child’ ability and maturity level. It provides the basis for the creation of individualized educational efforts and interventions to help them cope and adopt the right behavior in traffic, which can result in increased safety of children, as independent participants in different traffic situations.

Keywords: preschool children, non-verbal psychological tests, children traffic safety

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020