G03
SAOBRAĆAJNA OBUKA MLADIH NA NIVOU LOKALNE ZAJEDNICE
TRAFFIC TRAINING OF YOUNG PEOPLE IN LOCAL COMMUNITY
Nebojša Doder, Nebojša Čelica
Doder, N., Čelica, N., (2013). SAOBRAĆAJNA OBUKA MLADIH NA NIVOU LOKALNE ZAJEDNICE. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: Lokalne zajednice imaju kroz mnoga područja svoga djelovanja odgovornost za bezbjednost saobraćaja. Obuka djece i mladih zauzima važnu ulogu obzirom na visok nivo rizika ove grupe. Iskustva pokazuju da se najbolji rezultati ostvaruju koordiniranim sprovođenjem aktivnosti kroz lokani plan saobraćajne bezbjednosti. Tamo gdje takvi planovi ne postoje je moguće realizovati pojedinačne projekte i aktivnosti koje obuhvataju rad sa djecom i mladima uzrasta do 23 godine. Model koji se niz godina primjenjuje u skandinavskim zemljama je dao odlične rezultate i može poslužiti kao uzor za organizaciju rada i u ostalim djelovima Evrope. Mada se u Hrvatskoj još uvijek ne radi po ovom ili sličnom modelu, u posljednjih par godina ce sprovode projekti i aktivnosti (posebno u Istri) koje obuhvataju rad sa djecom i mladima u lokalnoj zajednici. Ostvareni cu dobri rezultati i stečena dragocijena iskustva koja i drugim lokalnnm zajednicama mogu biti od značajne koristi.

Ključne reči: Saobraćajna obuka, lokalna zajednica, mladi

Abstract: Local communities have in many areas of its activity responsibility for traffic safety. Training of children and youth has an important role given the high level of risk in this group. Experience shows that the best results can achieved through coordinated enforcement actions – The local traffic safety plan. Where there are no such plans can the individual projects and activities realise which involve working with children and young people aged up to 23 years. Model that is widely used in Scandinavian countries has given excellent results and can serve as a model for the organization of work and in other parts of Europe. Although Croatia is still not working on this or a similar model, in the last few years will carry out projects and activities (especially in Istria) involving work with children and young people in the local community. That achieved good results and invaluable experience and can be of significant benefit for other local community.

Keywords: Traffic training, local community, young people

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020