G10
ULOGA I ZNAČAJ LOKALNE ZAJEDNICE U ZAŠTITI PJEŠAČKIH POVRŠINA
ROLE AND IMPORTANCE OF LOCAL COMMUNITIES IN PROTECTION OF PEDESTRIAN AREAS
Osman Lindov, Adnan Omerhodžić
Lindov, O., Omerhodžić, A., (2013). ULOGA I ZNAČAJ LOKALNE ZAJEDNICE U ZAŠTITI PJEŠAČKIH POVRŠINA. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: Pješacima kao specifičnoj grupi učesnika u saobraćaju treba posvetiti posebnu pažnju. To se prvenstveno odnosi na bezbjednost pješaka u saobraćaju, s obzirom na specifičnost načina kretanja i obezbjeđenja adekvatne i odgovarajuće saobraćajne infrastrukture. U navedenom procesu jednu od najznačajnijih uloga imaju odgovarajuće pješačke površine za neometano i sigurno kretanje pješaka u odnosu na ostale učesnike u saobraćaju. Navedena problematika ugrožene bezbjednosti pješaka u saobraćaju se može klasifikovati na dvije osnovne skupine i to: nepostojanje adekvatnih pješačkih površina, te postojanje “okupiranih”, odnosno zauzetih pješačkih površina. U ovom radu je prezentirana problematika ugrožene bezbjednosti pješaka i zauzetih pješačkih površina sa konkretnim primjerima iz različitih gradova Bosne i Hercegovine. Također su prezentirane aktivnosti i poduzete mjere na upoznavanju javnosti o navedenom problemu, kao i mogućnosti saradnje institucija na lokalnom nivou u rješavanju konkretnih problema.

Ključne reči: pješak, pješačka površina, bezbjednost

Abstract: Besides representative statistic pattern, we mentioned activities undertaken by local community, which reconized this huge problem and is working on its solution. Pedestrians as a specific group of traffic participants should be given special attention. This primarily refers to to the safety of pedestrians in traffic, due to the specificity of movement and ways of ensuring adequate and appropriate transportation infrastructure. In this process, one of the most important roles have adequate pedestrian area for undisturbed and safe movement of pedestrians in relation to other traffic participants. The main issues the safety risks to pedestrians in traffic can be classified into two major groups: the lack of adequate pedestrian areas and the existence of “occupied” or busy pedestrian areas. This paper presents the issues of safety risks to pedestrians and occupied pedestrian areas with concrete examples from different cities in Bosnia and Herzegovina. In this paper are also presented the actions and the measures taken to informing the public on the mentioned issue, and the possibility of cooperation between institutions at the local level in solving specific problems.

Keywords: pedestrian, a pedestrian area, security

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020