D01
PROCEDURA UVOĐENJA, PRIMENE I UNAPREĐENJA SISTEMA AUTOMATSKE PRINUDE U LOKALNIM ZAJEDNICAMA
THE PROCEDURE OF INTRODUCTION, IMPLEMENTATION AND IMPROVEMENT OF THE AUTOMATIC ENFORCEMENT IN LOCAL COMMUNITIES
Dragan Jovanović, Krsto Lipovac, Miladin Nešić
Jovanović, D., Lipovac, K., Nešić, M., (2013). PROCEDURA UVOĐENjA, PRIMENE I UNAPREĐENjA SISTEMA AUTOMATSKE PRINUDE U LOKALNIM ZAJEDNICAMA. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: U radu je istaknut značaj i mogućnosti primene automatske kontrole saobraćajnih prekršaja. Automatska kontrola saobraćajnih prekršaja doprinosi unapređenju ponašanja učesnika u saobraćaju, tako što uvećava specifičan, subjektivni rizik kažnjavanja prekršioca. Međutim, da bi se uspešno uspostavio sistem automatske prinude, neophodno je poštovati odgovarajuću proceduru koja obuhvata1 1 važnih koraka: (1)Identifikacija problema bezbednosti i procena da li su kamere dobro rešenje, (2) Obezbeđenje podrške značajnih subjekata, (3) Definisanje i jasno saopštavanje ciljeva programa, (4) Ocenjivanje značaja problema i izbor mesta za kamere, (5) kampanja upoznavanja javnosti, (6) Rešavanje zakonskih smetnji, (7) Sprovođenje i evaluacija pilot projekata, (8)Izbor sistema kamera i ugovaranje međusobnih odnosa između učesnika programa (nadležnosti, ovlašćenja i odgovornosti), (9) Implementacija programa koristeći najbolju praksu i rezultate pilot projekata, (10)Stručno praćenje stavova javnosti, (11) Ocenjivanje rezultata i unapređivanje programa.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, automatska prinuda, procedura implementacije

Abstract: In this paper significance and possibilities of automatic control (detection and proving) of traffic violations is presented. Automatic control of traffic violations contributes to the improvement of traffic user’s behavior, by increasing specific, subjective risk of punishment. However, in order to successfully establish system of automatic coercion, it is necessary to obey appropriate procedure which includes 11 important steps: (1) Identification of traffic safety problem and estimation whether the cameras are a good solution, (2) Providing of support from significant subjects, (3) Defining and clear communication about program goals, (4) Evaluation of problem significance and choice for camera locations, (5) Campaign for introduction of public, (6) Solving law problems, (7) Implementation and evaluation of pilot project, (8) Selection of camera system and making agreement about mutual relationship between program participants (jurisdiction, powers and responsibility), (9) Program implementation using best practices and results from pilot project, (10) Expert analysis of public attitudes,(11) Evaluation of results and program improvement.

Keywords: traffic safety, automated enforcement, procedure

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020