DJ01
BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA U JAVNIM KOMUNALNIM PREDUZEĆIM NA PRIMERU JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA“ I JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „GRADSKA ČISTOĆA“
TRAFFIC SAFETY IN PUBLIC UTILITY COMPANIES ON EXAMPLE PUBLIC UTILITY COMPANY „BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA“ AND PUBLIC UTILITY COMPANY „GRADSKA ČISTOĆA“
Tihomir Krstić, Zoran Jončić, Marina Nešovanović
Krstić, T., Jončić, Z., Nešovanović, M., (2013). BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA U JAVNIM KOMUNALNIM PREDUZEĆIM NA PRIMERU JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA“ I JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „GRADSKA ČISTOĆA“. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: Javna komunalna preduzeća u Beogradu, imaju značajan broj vozila, a njihova suštinska karakteristika u saobraćajnom smislu, je učešće u gradskim uslovima saobraćaja, veliki intezitet saobraćaja i česte hitne intervencije. Bezbednosti saobraćaja u javno komunalnim preduzećima posvećuje se značajna pažnja, a polazište definisanja mera su periodične analize pokazatelja broja saobraćajnih nezgoda, posledicama saobraćajnih nezgoda, načinu upravljanja i vođenju vozila i kontrole vozača i vozila na terenu. U radu je prikazan primer dva javna komunalna preduzeća u Beogradu, Javno komunalno preduzeće „Beogradski vodovod i kanalizacija“ i Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“, od strukture voznog parka, pokazatelja eksloatacije vozila, kao i posledica saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovala vozila ovih preduzeća.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, javno komunalno preduzeće, saobraćajna nezgoda

Abstract: Public utility companies in Belgrade, have significant numbers of vehicles, and there basic description in traffic, is involvement is cities conditions, big traffic intensity and urgent intervention. Traffic safety in public utility companies devoted considerable attention, and the starting point of defining measures, periodic analysis of the indicators of the number of traffic accidents, the consequences of accidents, management and maintenance of vehicles, driver control on the field. For this work, we will take the two public utility companies in Belgrade, one is PUC “Beogradski vodovod i kanalizacija” and the second is PUC “Gradska Čistoća”, and show you how is this two company works, starting at the structure of the vehicle, vehicle exploitation indicators, as well as a result of traffic accidents in which the vehicle involved.

Keywords: traffic safety, public utility companies, traffic accidents

Rad je izložio/-la: Tihomir Krstić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020