DJ02
TEHNIČKO REGULISANJE SAOBRAĆAJA ZA VREME IZVOĐENJA RADOVA NA PUTU KAO JEDAN OD BITNIH FAKTORA EFIKASNOSTI I BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
TRAFFIC REGULATION IN WORK ZONES-THE MAIN FACTOR OF EFFICIENCY AND SAFETY ON ROADS
Vladan Branković, Momir Kočović, Gordana Vukanović, Mirjana Ilić, Jelena Krtenić
Branković, V., Kočović, M., Vukanović, G., Ilić, M., Krtenić, J., (2013). TEHNIČKO REGULISANjE SAOBRAĆAJA ZA VREME IZVOĐENjA RADOVA NA PUTU KAO JEDAN OD BITNIH FAKTORA EFIKASNOSTI I BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: Tehničko regulisanje saobraćaja podrazumeva skup mera i akcija kojima se utvrđuje režim saobraćaja u redovnim uslovima odvijanja saobraćaja na putevima, kao i u uslovima izvođenja radova na putevima. Deo puta na kome su nastale prepreke, odnosno oštećenja, ili na kome se izvode radovi mora biti obeležen propisanom saobraćajnom signalizacijom. Da bi se odobrilo postavljanje privremene saobraćajne signalizacije neophodno je uraditi saobraćajni projekat. Saglasnost na saobraćajni projekat daje Ministarstvo saobraćaja, odnosno nadležni organ lokalne samouprave. Uvidom u projekte tehničkog regulisanja saobraćaja, koji su ovom Ministarstvu bili dostavljani na odobrenje, uočeno je postojanje velike razlike, od projektanta do projektanta, u izboru načina obeležavanja radova na putu iako su svi projektanti, naravno, pri izradi projekata poštovali postojeći Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji. U cilju postizanja većeg stepena efikasnosti i povećanja nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, trebalo bi definisati tipska rešenja (u vidu Pravilnika) za postavljanje privremene saobraćajne signalizacije i opreme na putu za vreme izvođenja radova za određene kategorije puteva i moguće saobraćajne situacije. U radu je dat predlog tehničkog regulisanja saobraćaja za pojedine vrste puteva (put sa 2 saobraćajne trake, autoput….) i karakteristične situacije kao i dalje preporuke u smislu pokretanja inicijative za izradu novog Pravilnika za označavanje radova na putu.

Ključne reči: saobraćaj, radovi na putu, bezbednost, regulisanje

Abstract: Traffic regulation implies a set of measures and actions which determine traffic flow in regular (normal) conditions on the road, as well as in construction work zones on the roads. The part of the road with some obstacles, or damage, or where the works are carried must be marked with traffic signing and marking according to adequate regulations. The project of temporary traffic signing and marking is the first step in approving their installation on the road. Approval to the project gives the Ministry off traffic, respectively the Local Community. The projects given to this Ministry for approval revealed that there is a wide differences in designed traffic signing and marking measures no matter that all designers were followed directions from National signing and marking regulation. To achieved the better efficiency and to increase the level of traffic safety in construction work zones it is necessary to define the typical solutions (in the form of Regulation) for the setting traffic signing and marking in the construction work zones. This should be done according to the road class and for realistic traffic scenaries. In this text, we are giving the proposal of traffic measures for the some road categories and for the characteristic situations in the form of recommendation.

Keywords: traffic, construction work zons, safety, regulation

Rad je izložio/-la: Jelena Krtenić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020