DJ05
FENOMENOLOŠKE KARAKTERISTIKE SAOBRAĆAJNIH NESREĆA I PREVENTIVNO DELOVANJE POLICIJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI
PHENOMENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACCIDENTS AND PREVENTIVE ACTION COMMUNITY POLICING
Boris Murgoski, Oliver Andonov
Murgoski, B., Andonov, O., (2013). FENOMENOLOŠKE KARAKTERISTIKE SAOBRAĆAJNIH NESREĆA I PREVENTIVNO DELOVANjE POLICIJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: Saobraćajna delikvencija pretstavlja posebni vid kriminalnog ponašanja, a koja je specifična u kriminološkim (etiološko-fenomenološki), krivično pravnim i penološkim pogledima. Ona pretstavlja masovna i individualna društveno negativna pojava i tendencija, koja se manifestuje kroz različne, protivpravne i neetička ponašanja učesnika u saobraćaju. Posledice su veoma velike, izražene u velikom broju ljudskih žrtava, težih i lakših telesnih povreda i ogromne materijalne štete. Poseban izazov za bezbednost saobraćaja jeste rad policija u lokalnoj zajednici i posebne mere koje svi činioci društva poduѕimaju ѕa povećanje beѕbednosti saobraćaja na lokalnom nivou.U ovom radu, avtori na početku ukazuju na specifične karakteristike saobraćajne delikvencije, a zatim kroz analizu nekih fenomenoloških i etioloških karakteristika saobraćajnih nesreća u putnom saobraćaju u Republici Makedoniji, nastoje da detektuju aktuelno stanje i probleme sa ciljem dati predloge za primenu efikasnih mera u funkciji prevencije policije i unapređenja bezbednosti putnog saobraćaja.

Ključne reči: lokalna zajednica, soobraćaj, fenomenološke karakteristike, prevencija

Abstract: -

Keywords: -

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020