DJ06
ODNOS SAOBRAĆAJNE POLICIJE I GRAĐANA SA ASPEKTA GRAĐANA
RELATIONSHIP BEETWEN TRAFFIC POLICE AND COMMUNITY FROM THE COMMUNITY ASPECT
Nenad Marković, Duško Pešić, Marko Trifunović, Miroslav Rosić
Marković, N., Pešić, D., Trifunović, M., Rosić, M., (2013). ODNOS SAOBRAĆAJNE POLICIJE I GRAĐANA SA ASPEKTA GRAĐANA. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: Kako bi upravljanje bezbednošću saobraćaja imalo efekta neophodno je da se koordinirano sprovode opsežne mere i aktivnosti u kojima će svi odgovorni subjekti imati udela. Uloga saobraćajne policije je veoma specifična, ali je saobraćajna policija samo jedan od subjekata u bezbednosti saobraćaja i treba da radi samo poslove koji joj pripadaju. Osnovni smisao rada saobraćajne policije je human, i predstavlja zaštitu života i zdravlja ljudi i zaštitu materijalnih dobara. Ipak, kontakt policije i građana je najčešće neprijatna situacija. Neprofesionalan i neadekvatan rad saobraćajne policije stvara nepoverenje kod građana. Tome posebno doprinose pojedinci koji krše osnovne principe rada, zloupotrebljavaju ovlašćenja i podložni su korupciji. Loši odnosi saobraćajne policije i javnosti ugrožavaju i bezbednost saobraćaja. U radu je prikazano šta predstavlja i kakav treba da bude odnos saobraćajne policije i javnosti, ali su prikazanii rezultati istraživanja o stavovima građana prema saobraćajnoj policiji i njenom radu.

Ključne reči: saobraćajna policija, bezbednost saobraćaja

Abstract: In order to make traffic safety management effective, it is necessary to continuously and coordinatedimplement extensive measures and activities in which every responsible subject will participate. Role of traffic police is very specific, but traffic police is only one of the subjects in traffic safety system and should do only the work which is appropriate for them. The basic aim of traffic police work is humane, and represents protection of human life and health and protection of material goods. However, contact between the traffic police and community is in the most cases unpleasant situation. Unprofessional and inadequate work of traffic police makes community distrustful. Some policeman’s broke the elementary rules at work, abuse their powers and are subject to the corruption. Bad relation between traffic police and community affect the traffic safety. In this paper it is explained what is and what should be the relationship between traffic police and community, and also the results of internet questionnaire are represented.

Keywords: traffic police, traffic safety

Rad je izložio/-la: Nenad Marković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020