DJ08
POSLEDICE NESTRUČNOG PRUŽANJA PRVE POMOĆI POVREĐENIMA U SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA
ONSEQUENCES OF UNSKILLED RENDERING OF FIRST AID TO THE INJURED IN TRAFFIC ACCIDENT
Nataša Sretenović, Tanja Arsić, Mira Rosić, Tomislav Nađ
Sretenović, N., Arsić, T., Rosić, M., Nađ, T., (2013). POSLEDICE NESTRUČNOG PRUŽANJA PRVE POMOĆI POVREĐENIMA U SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: Prema članovima 296. i 127. Krivičnog zakonika Republike Srbije, kao i prema članovima 167. i 168. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, vozači su obavezni da pruže pomoć povređenima u saobraćajnoj nezgodi. Ovo se odnosi i na onoga ko je nezgodu izazvao i na sve one koji naiđu na mesto saobraćajne nezgode ili su svedoci. Međutim, postoji jedan ogroman problem kada treba pomoći nekome i koji mnoge sprečava da pomognu, a to je mogućnost da se stanje povređenog dodatno pogorša. Nijedan kurs prve pomoći ne može dati ono najpotrebnije, a to je iskustvo, jer bez njega je izuzetno teško proceniti težinu situacije i šta se sme, a šta ne sme uraditi. Ukoliko su u pitanju lakše telesne povrede svima je poznato da je dovoljno očistiti ranu dezinfekcionim sredstvom i nalepiti hanzaplast ili staviti zavoj. U slučajevima kada se radi o teškim telesnim povredama, gde postoji mogućnost unutrašnjeg krvarenja, preloma kostiju, prekida nerava i slično, pomeranje te osobe i za jedan centimetar, onako kako ne treba, može tu osobu učiniti trajnim invalidom ili je usmrtiti. Problem je što takve povrede gotovo nikada nije lako uočiti, čak i za iskusne lekare, a kamoli za nekoga ko je završio samo kurs prve pomoći. U ovakvim slučajevima pružanja prve pomoći, ukoliko povređeni pretrpi trajne posledice nastale nestručnošću onoga koji pruža prvu pomoć, otvara se veoma neugodna mogućnost da onaj koji je želeo u najboljoj nameri da pomogne završi na sudu kao tuženi. Zbog nedorečenosti zakonodavca u ovoj oblasti, otvara se prostor za zloupotrebe od strane onoga kome je pomoć pružena ili, čak, i mogućnost da stručno lekarsko osoblje prebaci krivicu za nesavesno lečenje na onoga ko je ukazao prvu pomoć na mestu saobraćajne nezgode i time dovede u nepovoljan položaj onoga ko je postupio u skladu sa svojom zakonskom obavezom.

Ključne reči: pomoć povređenima, nestručnost, krivična odgovornost, materijalna odgovornost

Abstract: According to Articles of the 296th and 127th of the Criminal Code of the Republic of Serbia, as well as Articles of the 167th and 168 Law on Road Traffic Safety, the drivers are obliged to render first aid to injured person in the traffic accident. This applies both to the person who caused an accident and to all those who ran into or happen to be at scene of the traffic accident. However, when an injured person needs madicinal help, there is huge problem which prevents many from giving help, and that is possibility that one´s condition may get worse. None of the firts aid courses can teach us what we need most, and that is experince. It would be extremely difficult to estimate without it how serious the situtation is and what we may or must not do. If we talk about minor bodily injuries, it is generally known that it is enough to clean an injury with a disinfecant and put a band-aid or a bandage on it. On the other hand, in case of severe bodily injuries where there is possibility of internal bleeding, bone fracture, paralysis and the like, improper moving an injured person, even if it is a mere 1 cm, can cause permanent disability or death. The problem is that even experienced doktors find it almost always difficult to recognizesevre injuries, not to mention someone who finised just first aid course. In such cases of rendering of first aid, if an injured person suffers permanent consequences caused by the incompetence of the person who renders first id,there is a very unplesant possibility that the one who showed a sincere intention to help, may end up in court as the assused. Because of the ambiguities of the legislator in this field, there is a possibility of the misuse by the person with medical help rendered, or even the competent medical staff may put the blame for their negligent tretmant on the person who rendred first aid at the scene at a traffic accident, thus putting in an unfavourable position the one who acts in accordance with one´s legal obligation.

Keywords: helping the injured, incompetence, criminal liability, material responsibility

Rad je izložio/-la: Nataša Sretenović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020