D04
ANALIZA STANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U JAVNO KOMUNALNOM PREDUZEĆU „BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA“ ZA PERIOD 2006-2013 GODINA
ANALYSIS ROAD SAFETY IN PUBLIC UTILITU COMPANIES "BELGRADE WATERWORKS AND SEWERAGE" FOR PERIOD 2006-2013 YEAR
Zoran Jončić, Vesko Filipović, Marija Đukić
Jončić, Z., Filipović, V., Đukić, M., (2014). ANALIZA STANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U JAVNO KOMUNALNOM PREDUZEĆU „BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA“ ZA PERIOD 2006-2013 GODINA. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Bezbednost saobraćaja je ugrožena na svim nivoima, pa je neophodno uključiti sve subjekte, bilo da su oni pravni ili fizički, u njeno upravljanje. S`obzirom da preduzeća sa svojim vozačima i vozilima zauzimaju značajan udeo u saobraćajnom sistemu, ona predstavljaju subjekte bezbednosti saobraćaja koji mogu značajno doprineti upravljanju bezbednošću saobraćaja. Upravljanje bezbednošću saobraćaja u ovakvim zatvorenim sistemima je znatno pojednostavljeno, jer se lakše mogu preduzeti mere i aktivnosti, ali i vršiti proveravanje njihovih efekata, delovanjem na manji broj ljudi. Rad predstavlja preduzete aktivnosti Javno komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija“ koje su značajno doprinele unapređenju i poboljšanju bezbednosti saobraćaja u preduzeću. U radu su prikazani najznačajniji rezultati analize bezbednosti saobraćaja za period 2006-2013 godina. Cilj rada je da se nastavi sa unapređenjem svesti o značaju problema bezbednosti saobraćaja a posebno o uticaju preduzeća koja se bave transportom na mogućnost upravljanja bezbednošću saobraćaja u okviru lokalne zajednice. Ovo je u skladu sa rezolucijom UN pod nazivom „Poboljšanje globalne bezbednosti na putevima“, koja je ubeđenja da odgovornost za bezbednost saobraćaja na putevima leži na nacionalnom, opštinskom i lokalnom nivou.

Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, Služba kontrole bezbednosti saobraćaja, Strateško upravljanje bezbednošću saobraćaja, Unapređenje bezbednosti saobraćaja

Abstract: Road safety has been compromised at all levels, so it is necessary to include all entities, whether they are legal or physical, in its management. Having in mind that companies with their drivers and vehicles occupy a significant share of the traffic system, it represents the subject of road safety that can significantly contribute to traffic safety management. Traffic safety management in such closed systems is greatly simplified because it easier to take actions and activities, and perform verification of their effects, acting on a small number of people. The paper presents the activities undertaken Public Utility Company "Belgrade Waterworks and Sewerage" that contributed significantly to the advancement and improvement of road safety in the enterprise. This paper presents the most important results of the analysis of traffic safety for the period 2006-2013 years. The aim is to continue to raise awareness about the importance of road safety issues and in particular on the impact of companies involved in the transport of the ability to manage traffic safety in the community. This is in line with a UN resolution entitled "Improving global road safety", which is the belief that the responsibility for road safety lies at the national, municipal and local levels.

Keywords: Road safety, traffic safety control service, strategic traffic safety management, Improving Traffic Safety

Rad je izložio/-la: Zoran Jončić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020