V06
ANALIZA UPOTREBE DEČIJIH ZAŠTITNIH SISTEMA NA PODRUČJU LOKALNE ZAJEDNICE LAZAREVAC U 2013. GODINI
ANALYSIS OF CHILD RESTRAINT SYSTEMS USE IN THE LOCAL COMMUNITY OF LAZAREVAC IN 2013
Jelena Milošević, Dragana Nojković, Jelena Ranković
Milošević, J., Nojković, D., Ranković, J., (2014). ANALIZA UPOTREBE DEČIJIH ZAŠTITNIH SISTEMA NA PODRUČJU LOKALNE ZAJEDNICE LAZAREVAC U 2013. GODINI. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Prema podacima UNICEF -a i WHO -a 260.000 dece pogine, a 10 miliona dece bude povređeno u saobraćajnim nezgodama svake godine, među kojima veliki broj dece nastrada kao putnik u vozilu. Prema Izveštaju ABS u Srbiji u 2012. godini najveći broj dece nastradao je u saobraćaju upravo kao putnik u vozilu (48%) (ABS, 2013:56). Jedan od najefektivnijih načina zaštite dece kao putnika u vozilima za vreme saobraćajne nezgode jeste upotreba dečijih zaštitnih sistema. Međutim, upotreba dečijih zaštitnih sistema u svetu još uvek nije prihvaćena u dovoljnoj meri, a posebno u zemljama sa srednjim i niskim dohotkom, u koje spada i Srbija. Prema Izveštaju WHO (WHO, 2013:25), ispravno postavljeni, dečiji zaštitni sistemi za 70% smanjuju verovatnoću smrtnog stradanja kod novorođenčadi, i za 54% - 80% kod male dece. S obzirom na to, na području lokalne zajednice Lazarevac u septembru 2013. godine sprovedena su dva istraživanja koja su imala za cilj da utvrde pokazatelje upotrebe dečijih zaštitnih sistema. Utvrđeno je da je procenat upotrebe dečijih zaštitnih sistema 10%, odnosno, kod dece starosti od 0-3 godine 16%, a kod dece starosti od 4-12 godina svega 3%. U ovom radu prikazani su rezultati sprovedenih istraživanja, čijom analizom su uočeni i konkretni problemi koji u oblasti upotrebe dečijih zaštitnih sistema postoje na području lokalne zajednice Lazarevac. Poznavanje vrednosti indikatora na nivou lokalne zajednice daje mogućnost za proaktivan pristup upravljanju bezbednošću saobraćaja, mogućnost za praćenje efekata mera primenjenih na lokalnom nivou, a pored toga predstavlja i pokazatelj rada saobraćajne policije u oblasti upotrebe dečijih zaštitnih sistema.

Ključne reči: dečiji zaštitni sistemi, auto sedišta za decu, upotreba, dete, putnici

Abstract: According to UNICEF and the WHO 260.000 children die and another 10 million are injured in road crashes every year. According to ABS in Serbia in 2012 the majority of children injured in traffic were passengers in the vehicles (48%) (ABS, 2013:56). One of the most effective ways to protect children in vehicles during accidents is the use of child restraint systems (CRS). However, the use of CRS is still not sufficiently recognized in the world, especially in middle and low income countries, which include Serbia. According to the WHO (WHO, 2013:25), correctly installed, CRS reduce the likelihood of a fatal outcome by approximately 70% among infants, and between 54% and 80% among young children. Thus, two studies have been conducted with an aim to measure indicators of the current state in regard to use of CRS in September 2013, in Lazarevac municipality. It was found that the percentage of total use of CRS is 10%, for children aged 0-3 years 16%, and for children aged 4-12 years only 3%. This paper presents the results of conducted studies and identified problems regarding the use of CRS in Lazarevac municipality. Identifying of the indicators at the community level provides an opportunity for a proactive approach to traffic safety managing, the ability for monitoring the effects of the applied measures at the local level, and it is also an indicator for evaluating the work of the traffic police in the area of the use of CRS.

Keywords: child restraint system, child car seat, use, child, passenger

Rad je izložio/-la: Jelena Milošević


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020