S01
ISTRAŽIVANJE STAVOVA MLADIH VOZAČA SA ASPEKTA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
THE RESEARCH OF YOUNG DRIVERS’ ATTITUDES FROM THE ASPECT OF TRAFFIC SAFETY
Marina Milenković
Milenković, M., (2013). ISTRAŽIVANjE STAVOVA MLADIH VOZAČA SA ASPEKTA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: Problem mladih vozača sa aspekta bezbednosti saobraćaja je jako kompleksan. Brojni su faktori koji stoje iza ovog problema, specifična je sama priroda problema i specifične su okolnosti nastanka saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju mladi vozači. Imajući to u vidu, cilj ovog istraživanja je bio da se utvrde ključni problemi mladih vozača sa aspekta bezbednosti saobraćaja u opštini Kuršumlija, a potom da se prikažu razlike u stavovima mladih vozača muškog i ženskog pola, učenika Gimnazije, Ekonomske i Tehničke škole. U studiji je korišćen upitnik koji se sastojao od 45 pitanja. Ispitanicima su tokom školskog časa podeljeni upitnici u papirnoj formi, koje su oni sami popunjavali. Rezultati pokazuju da su dominantni problemi mladih vozača sa aspekta bezbednosti saobraćaja u opštini Kuršumlija: nepoštovanje uslova probne vozačke dozvole, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, upotreba mobilnog telefona u toku vožnje, brza vožnja i vožnja pod uticajem alkohola. Istraživanje sprovedeno u opštini Kuršumlija pokazuje da muškarci imaju manje ispravne stavove i ponašanja u saobraćaju i da su samim tim rizičniji u saobraćaju u odnosu na mlade žene vozače. Upoređivanjem stavova mladih vozača po školama koje oni pohađaju došlo se do zaključka da se ove populacije umnogome razlikuju i da je sociološki uticaj škole kao sredine zaista veliki.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, mladi vozači, stavovi, pol, škola

Abstract: The problem of the young drivers from the aspect of traffic safety is very complex. There is a number of factors behind this problem, the very nature of the problem and circumstances of accidents in which young drivers participate are specific. Keeping this in mind, the aim was to determine the key issues of young drivers from the aspect of traffic safety in municipality of Kursumlia and then to show the differences in the attitudes of young male and female drivers, the students of Gimnazia, Ekonomska and Technical School. The questionnaire used in this study consisted of 45 questions. During the lesson the questionnaires in a paper form were given to the respondents, which they filled in by themselves. The results show that the dominant problems of the young drivers from the aspects of traffic safety in municipality of Kursumlia are: disregard of the conditions of temporary driving licence, non-use of seat belt, mobile phone use while driving, speeding and driving under the influence of alcohol. The research conducted in municipality of Kursumlia shows that men have less correct attitudes and behavior in traffic and they represent higher risk in traffic than young women drivers. Comparing the attitude of the young drivers through schools which they attend, it is obtained that these populations are much different and the sociological impact of the school environment is very significant.

Keywords: traffic safety, young drivers, attitudes, gender, school

Rad je izložio/-la: Marina Milenković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020