S03
PRIKAZ TIPIČNIH SITUACIJA UGROŽENOSTI PEŠAKA NA DEONICI ZRENJANINSKOG PUTA: KRNJAČA-BORČA
THE TYPICAL CASES OF ENDANGERMENT PEDESTRIANS ON THE SECTION OF ZRENJANIN ROAD: KRNJACA-BORCA
Vedran Vukšić, Tijana Ivanišević, Željko Đurišić
Vukšić, V., Ivanišević, T., Đurišić, Ž., (2013). PRIKAZ TIPIČNIH SITUACIJA UGROŽENOSTI PEŠAKA NA DEONICI ZRENjANINSKOG PUTA: KRNjAČA-BORČA. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: U radu su analizirani podaci o saobraćajnom nezgodama i njihovim posledicama na području opštine Palilula, u okviru koje je i deonica puta Krnjača-Borča, dobijeni od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Analizirani podaci ukazuju na značajno stradanje pešaka. Na osnovu statističkih podataka i snimljenog ponašanja pešaka u saobraćaju na posmatranoj deonici, identifikovane su i prikazane tipične situacije u kojima dolazi do stradanja pešaka na posmatranoj deonici. Takođe je dat, pored opisa problema, i predlog mera za unapređenje bezbednosti saobraćaja na posmatranoj deonici usmerenih na povećanje bezbednosti saobraćaja ciljne grupe pešaka.

Ključne reči: Bezbednost Saobraćaja, Pešaci, Deonica

Abstract: This paper summarizes data on road accidents and their consequences in the municipality Palilula, where is a section of road Krnjaca-Borca, delived from the Ministry of internal affairs of the Republic of Serbia. The analyzed data indicate significant exposure of pedestrians and their vulnerability. Based on the statistical data and pedestrian behavior in traffic, that was observed in that section, there were identified and displayed typical situations that cause pedestrian exposure and vulnerability in observed section. It is also given, in addition to the description of the problem, and suggestions for improving traffic safety at the observed section aimed at increasing road safety for target group of pedestrians.

Keywords: Traffic Safety, Pedestrians, Section of the Road

Rad je izložio/-la: Vedran Vukšić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020