S04
ANALIZA VERTIKALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE SA ASPEKTA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA DELU OPŠTINE ALIBUNAR
ANALYSIS OF VERTICAL TRAFFIC SIGNALIZATION IN TERMS OF TRAFFIC SAFETY IN PART OF ALIBUNAR MUNICIPALITY
Miroslav Rosić
Rosić, M., (2013). ANALIZA VERTIKALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE SA ASPEKTA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA DELU OPŠTINE ALIBUNAR. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: Put predstavlja jedan od četiri faktora bezbednosti saobraćaja, pored čoveka, vozila i okoline. Iako je čovek najdominantniji faktor bezbednosti saobraćaja, uticaj ostalih faktora nije zanemarljiv. Saobraćajna signalizacija predstavlja deo puta, te shodno tome, kvalitetna saobraćajna signalizacija koja je postavljena u skladu sa važećim pravnim aktima, predstavlja jedan od osnovnih preduslova za bezbedno odvijanje saobraćaja. U razvijenim državama, koje imaju dugu tradiciju upravljanja bezbednošću saobraćaja, postignut je nivo opšte odgovornosti za nastalu saobraćajnu nezgodu, po kome više različitih subjekata snosi odgovornost, dok se u našoj državi teret za nastanak saobraćajne nezgode pripisuje najčešće samo vozaču. Rezultati sprovedenog istraživanja na delu opštine Alibunar ukazuju da 78% saobraćajnih znakova zahteva određeni nivo intervencije. Kao jedna od najvećih posledica neadekvatno održavane signalizacije istakao se problem raskrsnica koje nisu jednoznačno regulisane. U radu su prikazani rezultati istraživanja o stanju saobraćajne signalizacije na delu opštine Alibunar, kao i ko je odgovoran za saobraćajne nezgode koje su nastale zbog „greške puta“.

Ključne reči: vertikalna saobraćajna signalizacija, put, katastar saobraćajne signalizacije

Abstract: Road stands for as one of four traffic safety factors, beside human, vehicle and environment. Although human is the most dominant factor for traffic safety, the influence of other factors is also considerable. Vertical traffic signalization is part of a road, so adequate traffic signalization, which is implemented in accordance with the regulations, is one of the prerequisites for safe traffic. In developed countries, which have the long tradition in traffic safety management, there is general responsibility for traffic accident, which implies that there are several subjects responsible, while in Serbia, in the most cases, driver is considered to be the only responsible subject for traffic accident. Results from research in part of Alibunar municipality shows that the 78% of all traffic signs need to be replaced. As a result of inadequately maintained vertical traffic signalization, there are a lot of unambiguously regulated intersections in the research area.

Keywords: vertical traffic signalization, road, traffic signalization database

Rad je izložio/-la: Miroslav Rosić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020