S06
STANJE I PERSPEKTIVA GRADA KRUŠEVCA U POGLEDU OBAVEZE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U SPROVOĐENJU ODREDBI ZOBS-A
SITUATION AND PROSPECTS TOWN OF KRUSEVAC ON THE OBLIGATION OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS ZOBS
Ana Jović, Milan Sarić
Jović, A., Sarić, M., (2013). STANjE I PERSPEKTIVA GRADA KRUŠEVCA U POGLEDU OBAVEZE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U SPROVOĐENjU ODREDBI ZoBS-a. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: Organizacija i rad u oblasti bezbednosti saobraćaja na lokalnom nivou zauzima značajno mesto u celokupnom sistemu bezbednosti saobraćaja. Osnovni cilj jedinica lokalne samouprave, u oblasti bezbednosti saobraćaja, jeste preduzimanje odgovarajućih mera i aktivnosti kako bi doprinele unapređenju bezbednosti saobraćaja u svojoj sredini. Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZoBS) dao je znatno veće poverenje, definisao ulogu, zadatke i odgovornost jedinica lokalne samouprave u sistemu bezbednosti saobraćaja. U ovom radu će biti prikazane i analizirane najvažnije mere i aktivnosti koje je realizovala jedinica lokalne samouprave u Kruševcu u cilju dosledne primene odredbi novog ZoBS-a, kako bi se ostvarilo uspešno upravljanje bezbednošću saobraćaja na lokalnom nivou.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, jedinice lokalne samouprave, obaveze, perspektiva

Abstract: The structure and operation in the field of traffic safety at the local level has an important place in the entire system of traffic safety. The main objective of local governments in the area of traffic safety is to take appropriate measures and activities to contribute to the improvement of road safety in their community. The new Law on Road Traffic Safety gave a much higher confidence, defined the role, duties and responsibilities of local government in the system of traffic safety. This paper will present and analyse the most important measures and activities implemented by the local government in Krusevac to the consistent implementation of the provisions of the new Law of the traffic safety in order to achieve successful management of traffic safety at the local level.

Keywords: traffic safety, law, local government units, liabilities, condition, prospects

Rad je izložio/-la: Milan Sarić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020