S07
ANALIZA STANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA JEDNOM PUTNOM PRAVCU U UŽIČKOM REGIONU, SA POSEBNIM OSVRTOM NA IDENTIFIKACIJU OPASNOG MESTA
ANALYSIS OF ROAD SAFETY IN ONE ROAD IN UZICE REGION, WITH A SPECIAL FOCUS ON THE IDENTIFICATION OF DANGEROUS PLACE
Danilo Jović
Jović, D., (2013). ANALIZA STANjA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA JEDNOM PUTNOM PRAVCU U UŽIČKOM REGIONU, SA POSEBNIM OSVRTOM NA IDENTIFIKACIJU OPASNOG MESTA. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: U radu je prikazana analiza stanja bezbednosti saobraćaja na jednom putnom pravcu u užičkom regionu za period 2008 – 2011. godine, odnosno na deonici Asanovački most – Požega – Užice državnog puta IA reda broj 4. Nakon analize pokazatelja stanja bezbednosti saobraćaja, prikazano je postojeće stanje na izabranom mestu koje je identifikovano kao opasno mesto, tj. na raskrsnici „Kratovska stena“ u opštini Požega (skretanje za Guču). Na osnovu detaljne analize, uočeni su problemi na pomenutoj raskrsnici, pa je u radu definisan i predlog idejnog rešenja za unapređenje bezbednosti saobraćaja na tom identifikovanom opasnom mestu.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, analiza stanja, opasno mesto, predlog mera

Abstract: The paper presents the analysis of the safety of traffic on a road in the Uzice region for the period 2008 – 2011. year, or the section Asanovački most – Požega – Uzice at national road IA order number 4. After analyzing the situation of traffic safety indicators, showing the current state of the selected location that is identified as a dangerous place, ie. at the intersection of „Kratovska stena“ in the municipality of Pozega (turn to Guca). Based on thorough analysis, the problems identified at the said intersection, and the paper for the preliminary design proposal for improving traffic safety identified in this dangerous place.

Keywords: road safety, analysis, dangerous place, measures

Rad je izložio/-la: Danilo Jović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020