S08
ANALIZA UTICAJA ALKOHOLA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU GRADA ČAČKA U PERIODU OD 2007. DO 2011. GODINE
ANALYSIS OF ALCOHOL INFLUENCE ON TRAFFIC SAFETY ON TOWN AREA CACAK FOR 2007-2011
Dragana Marić
Marić, D., (2013). ANALIZA UTICAJA ALKOHOLA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU GRADA ČAČKA U PERIODU OD 2007. DO 2011. GODINE. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: Upravljanje vozilom pod uticajem alkohola predstavlja jednu od okolnosti zbog koje dolazi do saobraćajnih nezgoda. Konzumacija alkohola neposredno pre vožnje ne samo da negativno utiče na fiziološke sposobnosti vozača, kao što je vid i refleks, već negativno utiče i na pogrešno rasuđivanje u saobraćajnim situacijama. Vožnja pod uticajem alkohola se češto povezuje sa drugim veoma rizičnim ponašanjima na putu kao što je prekoračenje dozvoljene brzine ili nekorišćenje sigurnosnih pojaseva. Sa porastom koncentracije alkohola u krvi raste i rizik učešća u saobraćajnim nezgodama, ali i rizik od smrtnog stradanja. U ovom radu analizirano je istraživanja stavova vozača usled vožnje pod uticajem alkohola, kao i broj saobraćajnih nezgoda na području grada Čačka u periodu od 2007. do 2011. godine čija je okolnost alkoholisanost vozača. Analizom su utvrđeni stavovi vozača o pitanjima važnim za bezbednost saobraćaja, kao i broj saobraćajnih nezgoda usled vožnje pod uticajem alkohola. Na kraju je dat prikaz rezultata i predložen sistem mera kako bi se stavovi unapredili, a bezbednosti saobraćaja podigao na viši nivo.

Ključne reči: vožnja pod uticajem alkohola, saobraćajne nezgode, stavovi vozača, nivo bezbednost saobraćaja

Abstract: Vehicle control under alcohol influence is one of main cause of traffic accidents. More often use of alcohol before vehicle drive not only to have negative influence on physiological ability of driver, like is eyesight and reflex, it have impact on wrong judgment in traffic conditions. Drive under alcohol influence is often connected with other risky behavior on road like speeding, or not use of safety belts. With rise of BAC it also rise percent of traffic accident, and possible death. In this work, it is made analysis driver attitude while is drive vehicle under alcohol influence, and number of traffic accidents in area of town Cacak during 2007-2011., which cause were alcohols. During analysis, it is confirm driver attitudes regarding important question about traffic safety, and number of traffic incidents which are happens under alcohol influence. At the end, it is shown results and suggested system of measures for upgrade of driver attitudes, and traffic safety rise to higher level.

Keywords: drive under alcohol influence, traffic accidents, driver attitudes, traffic safety level

Rad je izložio/-la: Dragana Marić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020