S12
ISTRAŽIVANJE STAVOVA, ZNANJA I PONAŠANJA MLADIH VOZAČA U SRBIJI
SURVEY OF ATTITUDES, KNOWLEDGE AND BEHAVIOUR OF YOUNG DRIVERS IN SERBIA
Jelena Milošević, Dragana Nojković, Jelena Ranković
Milošević, J., Nojković, D., Ranković, J., (2013). ISTRAŽIVANJE STAVOVA, ZNANJA I PONAŠANJA MLADIH VOZAČA U SRBIJI. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji svake godine u svetu pogine 1,2 miliona ljudi od povreda zadobijenih u saobraćajnim nezgodama, a svakoga dana preko hiljadu mladih ljudi, starosti do 25 godina, strada u saobraćajnim nezgodama širom sveta. Povrede u saobraćaju predstavljaju vodeći uzrok smrtnosti mladih starosti od 15-19 godina, a za mlade starosti od 20-24 godine, one su drugi po redu uzročnik smrti. Ovo predstavlja veliki problem kako sa humanog, tako i sa ekonomskog aspekta. Naime, tako veliki broj povređenih i poginulih lica predstavlja štetu za društvo koja se meri u milionima dolara. Postojanje velikog broja nezgoda sa smrtnim ishodom ili teškim telesnim povredama mladih vozača, putnika u njihovim vozilima i ostalih učesnika u saobraćaju uslovljeno je najvećim delom upravo stavovima, znanjem i ponašanjem mladih vozača, a ovaj problem je aktuelan i u našem društvu. Imajući ovo u vidu, provedeno je istraživanje koje je imalo za cilj da ispita stavove, znanje i ponašanje mladih vozača.

Ključne reči: mladi vozači, stavovi, znanje, ponašanje, bezbednost saobraćaja

Abstract: According to the World Health Organization, each year 1,2 million people in the world die of injuries suffered in traffic accidents and more than a thousand of young people aged up to 25 die in traffic accidents around the world every day. Road traffic injuries are the leading cause of death of young people aged 15-19 while for young people aged 20-24 they are the second leading cause of death. This is a significant problem from both human and economic aspect. Such a large number of casualties represents a damage to society and is measured in millions of dollars. Large number of accidents resulting in death or serious injuries of young drivers, passengers or other road users is mostly caused by their attitudes, lack of knowledge and behavior of young drivers. This also is a serious problem in our society. Thus, a survey was conducted with an aim to examine the attitudes, knowledge and behavior of young drivers.

Keywords: young drivers, attitudes, knowledge, behavior, road safety

Rad je izložio/-la: Jelena Ranković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020