S13
PROVERA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA (ROAD SAFETY INSPECTION) – PRIMENA U LOKALNOJ ZAJEDNICI
ROAD SAFETY INSPECTION – IMPLEMENTATION IN THE LOCAL COMMUNITY
Jelena Ranković, Dragana Nojković, Jelena Milošević
Ranković, J., Nojković, D., Milošević, J., (2013). PROVERA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA (ROAD SAFETY INSPECTION) – PRIMENA U LOKALNOJ ZAJEDNICI. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: Prema Auto – moto savezu Srbije, svake godine na putevima u Srbiji dogodi se više od 60.000 saobraćajnih nezgoda. Kako bi se smanjio broj saobraćajnih nezgoda neophodno je neprestano unapređivati bezbednost saobraćaja. Poslednjih godina u svetu su razvijene različite procedure unapređenja bezbednosti puteva. Za uspešno rešavanje lokalnih problema, od kojih zavisi nivo bezbednosti i na nacionalnom nivou, neophodna je primena preventivnih alata za unapređenje bezbednosti saobraćaja. Cilj primene preventivnih alata je da se smanji broj saobraćajnih nezgoda, kao i posledice nezgoda. Jedan od prihvaćenih alata za preventivno delovanje u bezbednosti saobraćaja je Provera bezbednosti saobraćaja (PBS) koja predstavlja formalnu, nezavisnu ocenu bezbednosti postojećih puteva od strane nezavisnog, stručnog tima. Ovaj rad prikazuje primenu pomenute procedure na konkretnoj deonici koja se nalazi na području opštine Lazarevac. Prilikom vršenja Provere bezbednosti saobraćaja kontrolisani su svi elementi puta koji su od uticaja na bezbednost saobraćaja, a na osnovu rezultata kontrole dat je predlog kontramera za otklanjanje identifikovanih opasnosti.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, PBS, savremena procedura, lokalna zajednica

Abstract: According to Automotive Association of Serbia, every year on roads in Serbia happens more than 60.000 traffic accidents. In order to reduce the number of accidents it is necessary to constantly improve road safety. In recent years various procedures have been developed in the world to improve road safety. For the successful resolution of local problems from which depend level of road safety on national level, it is necessary to use preventive tools for improving traffic safety. The goal of implementing preventive tools is reduction of traffic accidents, as well as the consequences of accidents. One of the accepted tools for preventive actions in road safety is Road Safety Inspection (RSI) which is a formal, independent evaluation of safety of existing roads by an independent, professional team. This paper presents the application of this procedure to the specific section which is located in the municipality of Lazarevac. During Road Safety Inspection all road elements that have an impact on traffic safety were controlled. According to the RSI results, it is given a suggestion of countermeasures to eliminate identified hazards.

Keywords: road safety, RSI, contemporary procedure, local community

Rad je izložio/-la: Dragana Nojković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020