S15
BEZBEDNOST DECE U BEOGRADSKOM NASELJU RESNIK SA OSVRTOM NA OKRUŽENJE ISPRED ŠKOLE
CHILD SAFETY IN THE BELGRADE SETTLEMENT RESNIK WITH REFERENCE TO THE ENVIRONMENT IN FRONT OF SCHOOL
Slobodan Živojinović
Živojinović, S., (2013). BEZBEDNOST DECE U BEOGRADSKOM NASELJU RESNIK SA OSVRTOM NA OKRUŽENjE ISPRED ŠKOLE. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: Deca su generalno najugroženiji učesnici u saobraćaju, pre svega zbog njihove nedovoljno izgrađene pažnje i nedovoljnog znanja. U radu je prikazano stanje ugroženosti u saobraćaju učenika OŠ Kosta Abrašević u beogradskom naselju Resnik. Škola ima oko 1500 učenika, a karakteristično je da učenici te škole nemaju dobro obezbeđen prilaz od autobuske stanice (kojom veći deo učenika dolazi do škole), do same škole. Uočeni su razlozi koji dovode do ugrožavanja dece tokom putovanja ka školi i od škole, među kojima su: nepropisno parkirani putnički automobili na trotoarima koji vode ka školi, lokacije objekata atrakcije, neadekvatna saobraćajna signalizacija, ali i nedovoljno zastupljene organizacione mere koje bi mogle da unaprede bezbednost dece tj. smanjenje njihovog svakodnevnog rizika.

Ključne reči: deca, škola, bezbednost saobraćaja

Abstract: Children are generally the most vulnerable road users, primarily because of their underdeveloped attention and knowledge. The paper describes the state of danger in traffic of students in ES Costa Abrašević in Belgrade settlement Resnik. The school has about 1500 students, a characteristic is that students do not have a good access from schools to the bus station (which most of the students come to the school), to the school itself. The reasons which lead to the endangerment of children while traveling to and from school are identified, and among them are: improper parked cars on the sidewalks leading to the school, the location of objects of attractions, inadequate traffic signs, and underrepresented organizational measures that could improve the safety of children, to reduce their daily risk.

Keywords: children, schools, traffic safety

Rad je izložio/-la: Slobodan Živojinović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020