G10
TEHNIČKO REGULISANJE SAOBRAĆAJA U ZONI ŠKOLE U GORNJOJ KOVILJAČI
MODEL OF THE ROAD SAFETY IN THE ZONE OF SCHOOL IN GORNJA KOVILJACA
Jelena Krtenić, Borivoje Ristanović, Vladan Branković, Momir Kočović, Snežana Stanković Mijatović
Krtenić, J., Ristanović, B., Branković, V., Kočović, M., Mijatović, S., (2014). TEHNIČKO REGULISANJE SAOBRAĆAJA U ZONI ŠKOLE U GORNJOJ KOVILJAČI. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Tehničko regulisanje saobraćaja, kao faktor koji direktno utiče na bezbednost saobraćaja, podrazumeva skup mera i akcija kojima se utvrđuje režim saobraćaja. Deonice puta na kojima se iz bilo kojih razloga remeti postojeći režim odvijanja saobraćaja predstavljaju posmatrano sa aspekta bezbednosti saobraćaja potencijalno opasno mesto, odnosno zonu koja utiče na bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Prema savremenom konceptu zaštite dece u saobraćaju svaka lokalna zajednica bi trebalo da obrati posebnu pažnju na tehničko regulisanje saobraćaja u zonama škola na svojoj putnoj mreži. Ranjivi učesnici u saobraćaju čine polovinu smrtno stradalih u saobraćajnim nezgodama širom sveta, a posebno deca. Prilikom odabira rešenja, uz primenu važeće zakonske regulative, u radu je na osnovu prethodnih iskustava u načinu obeležavanja zone škole, pokazan primer jednog od modela bezbednosti saobraćaja u zoni škole. Dati primer je zasnovan na konceptu prilagođavanjanja saobraćajnog okruženja deci, u duhu decenije akcije za bezbednost saobraćaja.

Ključne reči: tehničko regulisanje saobraćaja, model bezbednosti, zona škole, bezbednost dece

Abstract: Section of road where, for whatever reason disrupting existing traffic flow regime are viewed from the aspect of traffic safety as a potentially dangerous place, or area that affects the safety of all road users. According to the modern concept of the protection of children in traffic every local community should pay special attention to the technical regulation of traffic in school zones on its road network. Vulnerable road users accounted for half of those killed in road accidents around the world, and especially children. When choosing a solution, with the use of existing legislation, the work is based on previous experience in the labeling of the school zone, is shown an example of a model of traffic safety in school zones. The example is based on the concept of the adjustment traffic environment for children, in the spirit of the decade of action for road safety.

Keywords: tehnical regulation of traffic, safety model, school zones, children safety

Rad je izložio/-la: Vladan Branković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020