G02
MAPIRANJE RIZIKA PO KM DRŽAVNOG PUTA SMEDEREVO – DIVCI
RISK MAPPING PER KM OF THE NATIONAL ROAD SMEDEREVO – DIVCI
Tamara Vukšić, Vedran Vukšić, Željko Đurišić
Vukšić, T., Vukšić, V., Đurišić, Ž., (2014). MAPIRANJE RIZIKA PO KM DRŽAVNOG PUTA SMEDEREVO – DIVCI. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Konstantno praćenje i analiza stanja bezbednosti saobraćaja su osnovni preduslovi za preduzimanje upravljačkih mera, čiji je cilj dostizanje željenog stanja bezbednosti saobraćaja na putevima. Pod konstantnim praćenjem i analizom stanja bezbednosti saobraćaja podrazumevalo bi se istraživanje rizika stradanja u saobraćaju ali i mapiranje rizika, odnosno izdvajanje najopasnijih deonica, puteva i teritorije. U radu je prikazan način mapiranja rizika, kolektivnog i individualnog, po km državnog puta Smederevo – Divci, a na osnovu podataka o saobraćajnim nezgodama i njihovim posledicama u periodu od 2007. do 2011. godine. Na osnovu dobijenih rezultata, u radu biće prikazane mape kolektivnog i individualnog rizika po km državnog puta Smederevo – Divci, koje omogućavaju, naučnoj i stručnoj javnosti, praćenje i analizu stanja bezbednosti saobraćaja na svakom km državnog puta, ali i preduzimanje odgovarajućih upravljačkih mera u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, individualni rizik, kolektivni rizik, mapiranje rizika

Abstract: Constant monitoring and analysis of traffic safety are basic prerequisites for taking control measures aimed at achieving the desired state of road safety. Constant monitoring and analysis of traffic safety situation implies research of the risk of traffic accidents and risk mapping, respectively separation of most dangerous sections, roads and territories. This paper presents a method of risk mapping, collective and individual, per km of the national road Smederevo - Divci, based on the data of traffic accidents and their consequences in the period since 2007. till 2011th year. Based on the obtained results, the paper will show maps of the collective and individual risk per km of the national road Smederevo - Divci, which enables the scientific and professional community, monitoring and analysis of traffic safety at every km of the national road, and taking appropriate control measures in order to improve traffic safety.

Keywords: traffic safety, individual risk, collective risk, risk mapping

Rad je izložio/-la: Vedran Vukšić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020