G11
UNAPREĐENJE BEZBEDNOSNO SVESNOG PLANIRANJA I PROJEKTOVANJA TEHNIČKOG REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA JAVNIM PUTEVIMA U NASELJU
IPROVMENT OF SECURITY CONSCIOUS PLANNING AND DESIGNING IN TECHNICAL REGULATION OF TRAFFIC ON PUBLIC ROADS IN SETTLEMENT
Vladan Branković, Momir Kočović, Mirjana Ilić, Jelena Krtenić, Srbislav Gugleta
Branković, V., Kočović, M., Ilić, M., Krtenić, J., Gugleta, S., (2014). UNAPREĐENJE BEZBEDNOSNO SVESNOG PLANIRANJA I PROJEKTOVANJA TEHNIČKOG REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA JAVNIM PUTEVIMA U NASELJU. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: U duhu decenije akcije za bezbednost saobraćaja, trebalo bi da svaka lokalna zajednica u okviru svojih planskih programa i strategija sa velikom pažnjom planira i razvoj svoje putne mreže sa posebnim akcentom na povećanje nivoa bezbednosti saobraćaja, primenom prethodno dobrih iskustava i u skladu sa zaključcima Svetske zdravstvene organizacije. Svaka lokalna zajednica bi trebalo da posveti poebnu pažnju na stalne provere primene donetih mera na nivo bezbednosti saobraćaja na svojoj putnoj mreži, evidentiranje i otklanjanje nastalih problema radi opšte bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Ministarstvo saobraćaja u skladu sa zakonskom regulativom izdaje odobrenje za tehničko regulisanje saobraćaja na državnim putevima i ulicama u naselju koje se poklapaju sa državnim putevima.. Uvidom u veliki broj projekata u skladu sa važećom zakonskom i podzakonskom regulativom prilikom izdavanja odobrenja za tehničko regulisanje saobraćaja, uočena je primena nekih od načina tehničkog regulisanja saobraćaja za koje postoji opravdanost u izboru i širokom trendu primene na javnim putevima, a odnose se na: propisno obeležavanje zona škola, pešačkih prelaza, izgradnju trotoara, regulisanje krstastih raskrsnica svetlosnom saobraćajnom signalizacijom, sve veća primena modela kružnih raskrsnica i sl., ali i primena nekih rešenja koja sugerišu na angažovanja određenih budućih izvođača. Pored navedenih rešenja u okviru projekata teničkog regulisnja saobraćaja u ovom radu će biti skrenuta pažnja i na potrebnu prateću dokumentaciju u cilju efikasnijeg i bržeg dobijanja odobrenja, jer je uočen veliki broj zahteva lokalnih zajednica prema ovom ministarstvu sa nepotpunom tehničkom dokumentacijom.

Ključne reči: saobraćaj, bezbednost, tehničko regulisanje, lokalna zajednica

Abstract: In the spirit of action for road safety in last decade, each local community should introduce in their planning programs and strategies, and plan with great care the development of its road network with special emphasis on increasing traffic safety level, using the previous good practice and in accordance with the World Health organization conclusions. Each local community should pay special attention to the constant checking of the implementation of the adopted measures in traffic safety on road network in their responsibility. The attention should also be on recording and prevention of possible problems for the general safety of all road users. Ministry of Transport issues the approvals for technical regulation of traffic on national roads and streets that are consistent with regulations for national roads. When issuing permit for technical regulation of traffic, after examining projects that are in accordance with applicable national regulation use some of the typical technical solutions for traffic regulation is noticeable. In cases that there is justification for implementation for the solutions on public roads, they relate on: school zone signing and marking, pedestrian crossings, construction of sidewalks, regulation of cross-type intersections by traffic light, the increased use of roundabouts etc. In addition to technical solutions in technical regulation projects this elaborate will underline necessary technical documentation. The large number of requests from the local communities towards this Ministry is registered with incomplete technical documentation. The technical documentation is necessary set of supporting documents for more efficient and faster obtaining of approvals.

Keywords: traffic, safety, technical regulation, the local community

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020