V05
ANALIZA UPOTREBE SIGURNOSNIH POJASEVA NA PODRUČJU LOKALNE ZAJEDNICE LAZAREVAC U 2013. GODINI
ANALYSIS OF THE USE OF SEAT BELTS IN THE LOCAL COMMUNITY OF LAZAREVAC IN 2013
Jelena Ranković, Jelena Milošević, Dragana Nojković
Ranković, J., Milošević, J., Nojković, D., (2014). ANALIZA UPOTREBE SIGURNOSNIH POJASEVA NA PODRUČJU LOKALNE ZAJEDNICE LAZAREVAC U 2013. GODINI. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: U izveštaju Svetske zdavstvene organizacije (2013:22) navodi se da korišćenje sigurnosnih pojaseva, za vozača i suvozača, smanjuje rizik od smrtnog stradanja za 40-50%, dok za putnike na zadnjem sedištu taj procenat iznosi između 25-75%. Sigurnosni pojasevi ukoliko se pravilno koriste su jedno od najefikasnijih sredstava pasivne zaštite putnika. Međutim, svest o značaju i efikasnosti sigurnosnih pojaseva postoji samo u razvijenim zemljama, gde je upotreba sigurnosnih pojaseva preko 95% slučajeva. Procenat upotrebe sigurnosnih pojaseva koristi se kao pokazatelj bezbednosti saobraćaja, koji daje kompletniju sliku nivoa bezbednosti na putevima, koji ukazuje na postojanje nebezbednih radnih uslova u saobraćaju. Imajući u vidu značaj upotrebe sigurnosnih pojaseva za bezbednost putnika, kao i na značaj merenja ovog indikatora bezbednosti saobraćaja, sprovedeno je terensko i anketno istraživanje o upotrebi sigurnosnih pojaseva na području lokalne zajednice Lazarevac. Terensko istraživanje sprovedeno je na dva merna mesta, na putu u naselju i na putu van naselja, po metodologiji SafetyNet-a (Hakkert et al, 2007:54-74). Cilj terenskog istraživanja bio je da ispita ponašanje, dok je cilj anketnog istraživanja bio da ispita ponašanje i stavove vozača i putnika o upotrebi sigurnosnih pojaseva. Osim toga, cilj anketnog istraživanja bio je da se utvrdi postoji li veza između pola, starosti, obrazovanja, pušačkog statusa sa učestalosti korišćenja sigurnosnih pojaseva.

Ključne reči: sigurnosni pojasevi, bezbednost saobraćaja, upotreba sigurnosnih pojaseva, indikator, lokalna zajednica

Abstract: The report of the World Health Organization (2013:22) states that wearing a seat-belt reduces the risk of a fatal injury by 40–50% for drivers and front seat occupants, and between 25–75% for rear seat occupants. Seat belts when used properly are one of the most effective means of passive occupant protection. However, the awareness of the importance and effectiveness of seat belts exists only in developed countries where seat belts are used in 95% of cases. The percentage of use of seat belts is used as an indicator of the performance of road safety, which gives a more complete picture of the level of safety on the roads, and that points at the existence of unsafe working conditions in traffic. Considering the importance of the use of seat belts for passengers safety, as well as the importance of measuring safety performance indicator, a survey and field research on the use of seat belts were conducted in the local community Lazarevac. Field research was conducted at two locations, on the rural and urban roads, according to the SafetyNet methodology (Hakkert et al, 2007:54-74). The aim of the field study was to examine the behavior, while the aim of the survey research was to examine the behavior and attitudes of drivers and passengers on the use of seat belts. In addition, the goal of the survey was to examine whether there is a relationship between gender, age, education, smoking status with frequency of use of seat belts.

Keywords: seat belts, road safety, use of seat belts, indicator, local community

Rad je izložio/-la: Jelena Ranković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020