V07
ANALIZA UPOTREBE ZAŠTITNIH SISTEMA DVOTOČKAŠA NA PODRUČJU LOKALNE ZAJEDNICE LAZAREVAC U 2013. GODINI
ANALYSIS OF THE USE OF PROTECTION SYSTEMS FOR TWO – WHEELERS IN THE LOCAL COMMUNITY OF LAZAREVAC IN 2013
Dragana Nojković, Jelena Ranković, Jelena Milošević
Nojković, D., Ranković, J., Milošević, J., (2014). ANALIZA UPOTREBE ZAŠTITNIH SISTEMA DVOTOČKAŠA NA PODRUČJU LOKALNE ZAJEDNICE LAZAREVAC U 2013. GODINI. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Polovinu od ukupnog broja poginulih u saobraćajnim nezgodama na putevima u svetu čine motociklisti (23%), pešaci (22%) i biciklisti (5%) (WHO, 2013:6). Pojava većeg broja dvotočkaša u mnogim državama za posledicu ima veći broj saobraćajnih nezgoda sa učešćem dvotočkaša. Povrede glave i vrata su glavni uzrok teških povreda i smrtnih stradanja korisnika motocikala. Korišćenje standardne i kvalitetne zaštitne kacige može smanjiti rizik od smrti za 40% i rizik od teške povrede za preko 70% (WHO, 2013:18). Imajući u vidu značaj sistematskog i kontinuiranog praćenja upotrebe zaštitnih kaciga, cilj ovog rada bio je da se, na osnovu utvrđene metodologije, u opštini Lazarevac sprovede istraživanje kako bi se utvrdio procenat korišćenja zaštitnih sistema dvotočkaša. Rezultati sprovedenog istraživanja pokazali su da samo 4,0% vozača bicikala, 38,7% vozača mopeda i 71,4% vozača motocikala koristi zaštitnu kacigu na području lokalne zajednice Lazarevac. Takođe, utvrđeno je da samo 7,0% biciklista, 2,0% mopedista i 43,5% motociklista koristi druge zaštitne sisteme, kao što su odeća, obuća i druga zaštitna oprema. Pored toga, sprovedeno je i anketno istraživanje kako bi se utvrdili stavovi i ponašanje vozača mopeda i vozača motocikala u pogledu upotrebe zaštitnih kaciga. Rezultati i glavni zaključci ovih istraživanja predstavljaju alat za prepoznavanje problema na lokalnom i nacionalnom nivou, omogućuju izbor odgovarajućih mera za rešavanje problema i praćenje efekata primenjenih mera.

Ključne reči: dvotočkaši, zaštitna kaciga, korišćenje zaštitne kacige, bezbednost saobraćaja, lokalna zajednica

Abstract: Half of the world’s road traffic deaths occur among motorcyclists (23%), pedestrians (22%) and cyclists (5%) (WHO, 2013:6). Тhe appearance of a larger number of two-wheelers in many countries results in a larger number of traffic accidents involving two-wheelers. Head and neck injuries are the main cause of severe injuries and death among motorcycle users. Wearing a standard, good quality motorcycle helmet can reduce the risk of death by 40% and the risk of serious injury by over 70% (WHO, 2013:18). Considering the importance of systematic and continuous monitoring of the use of helmets, the aim of this paper was to conduct a research based on the established methodology in the municipality of Lazarevac, in order to determine the percentage of use of protection systems for two-wheelers. Results of the conducted research showed that only 4,0% of bicycle riders, 38,7% moped riders and 71,4% of motorcycle riders use a helmet in the local community of Lazarevac. In addition, a survey was conducted in order to determine the attitudes and behavior of moped and motorcycle drivers in Lazarevac, regarding the use of helmets. Also, it has been found that only 7,0% of bicycle riders, 2,0% of moped riders and 43,5% of motorcycle riders use other protection systems, such as clothing, footwear and other protective equipment. Results and main conclusions of these researches represent a tool for identifying problems at local and national levels, provide the selection of appropriate measures for solving problems and monitoring the effects of implemented measures.

Keywords: two-wheelers, helmet, helmet use, road safety, local community

Rad je izložio/-la: Dragana Nojković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020