V09
INTERAKTIVNE RADIONICE IZ BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U SREDNJIM ŠKOLAMA – TREND ILI STVARNOST?
INTERACTIVE TRAFFIC SAFETY WORKSHOPS IN HIGH SCHOOLS – IS IT A TREND OR REALITY?
Cvetanka Ristić, Kristi Bombol
Ristić, C., Bombol, K., (2014). INTERAKTIVNE RADIONICE IZ BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U SREDNJIM ŠKOLAMA – TREND ILI STVARNOST?. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Velika je količina informacija koju učesnici saobraćaja primaju i treba da ih obrade prilikom donošenja odgovarajućih odluka za njihovo bezbedno kretanje. Kod dece je ovo pitanje još više izraženo, jer povrh svega, ona treba da nauče kako da se odbrambeno ponašaju u saobraćaju. Jedan od pristupa koji rezultira kvalitetnom promenom ponašanja tinejdžerskih učesnika u saobraćaju jeste primena E-faktora, t.j. obrazovanja. Prevedeno na predmet ovog rada, to bi značilo preduzimanje mera za uvođenje posebnih srednjoškolskih obrazovnih programa iz BS. U Republici Makedoniji, ova materija nije obuhvaćena niti u jednom predmetu nastave ili u vannastavnim aktivnostima učenika srednjih škola. Analizom stanja u postojećim obrazovnim programima srednjih škola u R.Makedoniji ustanovili smo postojanje deficita u saobraćajnom obrazovanju. To nas je ponukalo da istražimo različite obrazovne srednjoškolske programe iz BS u zemljama Evrope i svetu. Došli smo do saznanja da se ovakav tip programa ozbiljno kreira u saradnji sa lokalnom zajednicom, policijom, zdravstvenim radnicima, psiholozima i da se nakon toga primenjuje u vannastavnim aktivnostima učenika srednjih škola. Cilj ovog rada je dvostruki. Kao prvo, ukazujemo na potrebu stvaranja obrazovnih programa na osnovu stečenih međunarodnih saznanja u obrazovanju srednjoškolaca iz oblasti BS. Kao drugo, predlažemo model, programski sadržaj i uvođenje interaktivnih radionica iz BS. Pri tome je uključena obuka predavača, organizovanje i finansiranje programa, kao i neophodna saradnja LZ sa srednjim školama. Smatramo da je ovaj pristup realnost, koji će omogućiti srednjoškolskim učenicima da steknu bolje veštine i sposobnosti za odgovorno i bezbedno učešće u saobraćaju.

Ključne reči: bezbednost, saobraćaj, lokalna, zajednica, obrazovanje

Abstract: Traffic participants receive lot of information which has to be processed for taking an appropriate decision for their safe movement. This is more stressed out when it comes to the children’s traffic safety (TS). One of common approaches resulting with higher quality in changing teenagers’ behavior is the application of s.c. E- factors, i.e. the Education factor. Therefore, particular measures should be taken for implementing TS educational programs in high schools (HS). In the Republic of Macedonia there is no evidence that such programs exist in high schools curricula, so therefore it is becoming questionable.The analysis of current HS curricula in the RМ has shown a deficit in ТЕ. This was the primary incentive for us to undertake an investigation of different high school ТЕ programs in Europe and worldwide. These programs are created in co-operation with the local community, police, health workers, psychologists. After being in-depth created, they are embedded in HS students extra school activities.The purpose of this paper is double folded. Firstly, we underpin the necessity of creation educational TS programs for HS students on the basis of best international practice exchange and experience. Secondly, we propose a model of interactive TS workshops, its syllabus and implementation in high schools. The training, organization and financial issues are elaborated as well. The necessity of cooperation between local communities and high schools is emphasized. Being a reality, we consider this kind of approach to enable high school students to acquire better skills and abilities to responsible and safe traffic participation

Keywords: traffic, safety, local, community, education

Rad je izložio/-la: Cvetanka Ristić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020