V08
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U OBLASTI POŠTOVANJA OGRANIČENJA BRZINA NA PODRUČJU LOKALNE ZAJEDNICE LAZAREVAC
ANALYSIS OF THE EXISTING CONDITIONS IN THE AREA OF COMPLIANCE WITH SPEED LIMITS IN THE LOCAL COMMUNITY LAZAREVAC
Dragana Nojković, Jelena Milošević, Jelena Ranković
Nojković, D., Milošević, J., Ranković, J., (2014). ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U OBLASTI POŠTOVANJA OGRANIČENJA BRZINA NA PODRUČJU LOKALNE ZAJEDNICE LAZAREVAC. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Prekoračenje brzine prilikom vožnje jedan je od najznačajnijih uzročnika saobraćajnih nezgoda, a pored toga, ima i direktan uticaj na težinu posledica saobraćajnih nezgoda. Prema TRB-u, brzina je glavni uticajni faktor u 10% svih saobraćajnih nezgoda, i u oko 30% saobraćajnih nezgoda sa poginulima. Značaj delovanja u ovoj oblasti je prepoznat, i oblast upravljanja brzinama nalazi se u okviru jednog od stubova aktivnosti koje su propisane Globalnim planom Decenije akcija za bezbednost saobraćaja na putevima 2011 - 2020. godine. S obzirom na to, cilj ovog rada bio je da se utvrde vrednosti indikatora bezbednosti saobraćaja za brzinu na putevima u opštini Lazarevac. U tom smislu, utvrđene su i analizirane vrednosti indikatora bezbednosti saobraćaja za brzinu na putevima u naselju i na putevima van naselja, u toku radnih dana i vikenda, tokom dana i noći. Rezultati istraživanja pokazali su da samo 4,9% vozača poštuje ograničenje brzine na putevima u naselju, a 30,7% vozača poštuje ograničenje brzine na putevima van naselja. Dobijeni rezultati u ovom istraživanju mogu se koristiti kao alat za donošenje odluka u oblasti bezbednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici, a njihovim kontinuiranim praćenjem mogu se pratiti i efekti primenjenih mera.

Ključne reči: brzina, indikator, upravljanje, bezbednost saobraćaja, lokalna zajednica

Abstract: Exceeding the speed limit while driving is one of the most significant causes of traffic accidents, and in addition, has a direct impact on seriousness of traffic accidents. According to the TRB, speed is a major influential factor in 10% of all traffic accidents and in about 30% of traffic accidents with casualties. The importance of actions in this area has been recognized, and the area of speed management is included within one of the pillars of activities listed in the Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011 – 2020. Thus, the aim of this study was to determine the value of road safety speed indicators on the roads in the municipality of Lazarevac. Regard to this, the values of road safety speed indicators were measured and analyzed on the rural and urban roads, during the weekdays and weekends, during the day and night. The results showed that only 4,9% of drivers do not exceed the speed limit on the rural roads, and 30,7% of drivers do not exceed the speed limit on urban roads. Results obtained in this research can be used as a tool for making decisions in the area of road safety in the local community, and, also, their continuous monitoring can provide monitoring оf the effects of applied measures.

Keywords: speed, indicator, management, road safety, local community

Rad je izložio/-la: Dragana Nojković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020