B12
SARADNJA SAOBRAĆAJNE POLICIJE SA ŠKOLAMA I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA NA UNAPREĐENJU BEZBEDNOSTI DECE I MLADIH U SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI NOVOG SADA
COOPERATION OF TRAFFIC POLICE, SCHOOLS AND NON-GOVERMENT ORGANIZATIONS ON IMPROVEMENT OF TRAFFIC SAFETY OF CHILDREN AND YOUTH IN NOVI SAD AREA
Nenad Stanković, Marijana Jovanović, Marina Spasić
Stanković, N., Jovanović, M., Spasić, M., (2014). Saradnja saobraćajne policije sa školama i nevladinim organizacijama na unapređenju bezbednosti dece i mladih u saobraćaju na teritoriji Novog Sada. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Bezbednost saobraćaja je kompleksna oblast u kojoj jednu od glavnih uloga ima saobraćajna policija, pre svega u represivnom aspektu. Kako bi i pored toga, dala veći doprinos unapređenju bezbednosti, saobraćajna policija u značajnoj meri se bavi i preventivnih aktivnostima, sarađujući tom prilikom sa školama, organima lokalne samouprave, nevladinim sektorom, javnim preduzećima i ostalim zainteresovanim subjektima. U radu je predstavljena međusektorska saradnja kroz akciju "Škola" i projekte "Semaforizacija" i "Pijan kola ne vozi" koji su realizovani tokom 2013. godine na teritoriji Novog Sada. Projekti su se bavili edukacijom dece i mladih, kao najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju, sa ciljem unapređenja njihovog znanja i stavova.

Ključne reči: međusektorska saradnja, prevenitvne aktivnosti, saobraćajna policija, škole, nevladine organizacije

Abstract: Traffic safety is a complex field of activity in where traffic police has one of a leading roles, primarily in a repressive aspect. Nevertheless, in order to give a better contribution to improvement of safety, traffic police is considerably working on prevention in cooperation with schools, local authorities, non-goverment organizations, public institutions and other interested subjects. In this work is presented cooperative work in campaigns „Škola“, „Semaforizacija“ and „Pijan kola ne vozi“ in year 2013. in Novi Sad area. Goals of these projects are education of children and youth, as most vulnerably categories of participants in traffic, and improvement of their knowledge and attitudes.

Keywords: Inter sector cooperation, prevention activities, traffic police, schools, NGO-s

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020