V03
ZAŠTITNI SITEMI ZA DECU KAO INDIKATOR BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA - STUDIJA PRIMERA SRBIJA
CHILDREN PROTECTIVE SYSTEMS AS TRAFFIC SAFETY INDICATOR - CASE STUDY SERBIA
Dalibor Pešić, Milan Vujanić
Pešić, D., Vujanić, M., (2014). Zaštitni sitemi za decu kao indikator bezbednosti saobraćaja - studija primera Srbija. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Unapređenje bezbednosti saobraćaja je uslovljeno identifikacijom ključnih elemenata koji definišu nivo bezbednosti saobraćaja, odnosno jasnim definisanjem postojećeg stanja. Imajući to u vidu, broj saobraćajnih nezgoda, kao i obim posledica nezgoda (broj poginulih i povređenih lica, materijalna šteta) predstavljaju direktne pokazatelje, međutim savremeni trendovi za ocenu nivoa bezbednosti saobraćaja podrazumevaju praćenje indirektnih pokazatelja – indikatora. Naime, prema savremenim konceptima, nije potrebno čekati nastanak saobraćajnih nezgoda i posledica, u cilju sagledavanja stanja i upravljanja bezbednošću saobraćaja, već je potrebno proaktivno delovati na identifikovane elemente sistema i sprečiti nastanak nezgoda i ublažiti njihove posledice. Kao rezultat analize uzroka saobraćajnih nezgoda i ozbiljnosti posledica, identifikovani su indikatori čijim se praćenjem i unapređenjem može uticati na podizanje nivoa bezbednosti saobraćaja. U ovom radu definisana je metodologija merenja indikatora koji se odnose na zaštitne sisteme za decu i prestavljen je način praćenja i izveštavanja u vezi ove grupe indikatora.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, indikatori, zaštitini sistemi za decu, metodologija merenja indikatora

Abstract: Traffic safety enhancement is conditioned by identification of key elements which define traffic safety level, or clear defining of actual condition, in other words. Having that in mind, number of traffic accidents and extent of traffic accident consequences (number of killed and injured persons, material damage) stand for direct data, but contemporary trends for traffic safety assessment imply monitoring of indirect data – indicators. Namely, according to contemporary concepts, it is not necessary to wait on traffic accidents and traffic accident consequences occurrence, in order to assess condition and to manage traffic safety, but to act proactively on identified system elements and stop accident occurrence and lower level of consequences. As a result of traffic accident causes analysis and traffic accident consequences severity, identification of indicators is conducted, and by monitoring and improvement of those indicators traffic safety level can be enhanced. In this paper, methodology of indicator measuring is defined, for indicators that are connected with children protective systems and method of monitoring and report related to these indicators.

Keywords: traffic safety, indicators, children protective systems, indicator measuring methodology

Rad je izložio/-la: Milan Vujanić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020