G04
UTICAJ IZGRADNJE KRUŽNIH RASKRSNICA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
THE INFLUENCE OF IMPLEMENTATION ROUNDABOUT INTERSECTIONS ON TRAFFIC SAFETY
Nataša Sretenović, Mira Rosić, Tanja Arsić, Tomislav Nađ
Sretenović, N., Rosić, M., Arsić, T., Nađ, T., (2014). Uticaj izgradnje kružnih raskrsnica na bezbednost saobraćaja. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: U poslednje dve decenije sve češće se praktikuje primena kružnih raskrsnica kod nas. One povećavaju bezbednost saobraćaja na taj način što utiču na smirivanje saobraćaja, smanjuju broj konfliktnih tačaka i povećavaju protočnost raskrsnica. U nekoliko proteklih godina u našoj zemlji, u pojedinim gradovima uočava se trend izgradnje ovih raskrsnica na gradskim saobraćajnicama. Takođe se kružne raskrsnice sve više primenjuju i na magistralnim putevima, na mestima ukrštanja sa lokalnim saobraćajnicama. U radu želimo da prikažemo iskustva drugih zemalja u primeni kružnih raskrsnica i mogućnost njihove implementacije kod nas, a sve u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja. Rezultati mnogobrojnih istraživanja koja su sprovedena u Evropi i Australiji pokazali su da se primenom ovog tipa raskrsnica drastično smanjuje broj saobraćajnih nezgoda, a posebno onih sa povređenim i nastradalim licima.

Ključne reči: raskrsnice sa kružnim tokom, smanjenje broja konfliktnih tačaka, bezbednost saobraćaja, povećanje protoka vozila

Abstract: : Over the past two decades roundabout intersections have been applied more frequently in Serbia. The very intersections improve traffic safety because they alleviate traffic congestion, minimize the number of conflict points and increase free traffic flow. Over the last years there has been a growing trend in constructing such intersections in city roads in certain Serbian towns. Roundabout intersections can also be seen in highways and places intersecting with local roads. In this paper we want to outline the experiences of other countries and how roundabout intersections can be put to good use in Serbia with the aim of improving traffic safety. A great number of research conducted in both Europe and Australia has shown that the number of accidents involving fatalities and the injured have decreased significantly due to this type of roundabout.

Keywords: roundabout intersections, minimizing the number of conflict points, traffic safety, increasing traffic flow

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020