V02
INDIKATORI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA KOJI SE ODNOSE NA PEŠAKE U URBANIM SREDINAMA – STUDIJA SLUČAJA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA
ROAD SAFETY INDICATORS RELATED TO PEDESTRIANS IN URBAN AREAS – CASE STUDY IN BELGRADE
Miladin Nešić, Miroslav Rosić, Bojan Marić
Nešić, M., Rosić, M., Marić, B., (2014). INDIKATORI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA KOJI SE ODNOSE NA PEŠAKE U URBANIM SREDINAMA – STUDIJA SLUČAJA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Savremeni koncept upravljanja bezbednošću saobraćaja podrazumeva preduzimanje odgovarajućih mera pre nastanka saobraćajne nezgode. Indikatori bezbednosti saobraćaja, kao merilo rizika od saobraćajnih nezgoda, predstavljaju osnovu za utvrđivanje postojećeg stanja i tako imaju značajnu ulogu u upravljanju bezbednošću saobraćaja. Naime, povećanje ili smanjenje vrednosti određenog indikatora bezbednosti saobraćaja, ukazuje na promenu rizika od saobraćajnih nezgoda čiji su uzroci vezani za odabrani indikator. Među indikatorima koji se odnose na ponašanje učesnika u saobraćaju često se najveća pažnja se poklanja ponašanju vozača kao učesnika u saobraćaju (brzina kretanja, vožnja pod dejstvom alkohola, upotreba zaštitnih sistema i sl.), dok se uticaj pešaka kao učesnika u saobraćaju najčešće zanemaruje. U radu je predložena metodologija istraživanja za dva indikatora bezbednosti saobraćaja: indikator koji uzima u obzir odnos pešaka i vozača (% propuštanja pešaka na pešačkom prelazu koji nije regulisan semaforom) i indikator koji uzima u obzir ponašanje pešaka na raskrsnicama ili pešačkim prelazima regulisanim semaforima (% pešaka koji prelazi ulicu na crveno svetlo za pešake na semaforu). Vrednost pomenutih indikatora izračunata je na osnovu podataka sa tri različite lokacije za svaki od indikatora na teritoriji grada Beograda i rezultati tog istraživanja su prikazani u radu.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, indikatori, pešaci, ponašanje, crveno svetlo

Abstract: Modern concept of road safety management involves undertake of adequate measures before occurrence of traffic accidents. Road safety indicators, as traffic accident risk measure, present base for determination of current state of road safety and they also have important role in road safety management process. Namely, increase or decrease of road safety indicator value indicates change of traffic accident risk, whose causes are related to chosen indicator. Among indicators which are related to road users behaviour, indicators considering driver behaviour are mostly analysed (speed, alcohol drive, usage of protection system elements etc.), while indicators considering pedestrians are neglected. In this paper, research methodology is presented for two indicators: indicators which considers relationship between pedestrian and drivers (% of drivers which give right of way to pedestrians at not signalized pedestrian crossings) and indicator which considers pedestrian behaviour at signalized pedestrian crossings (% of pedestrians which cross street during red pedestrian light at signalized pedestrian crossings). Value of indicators is calculated using data from three different locations for each indicator in the city of Belgrade, and the results of that research are presented in this paper.

Keywords: road safety, indicators, pedestrians, behaviour, red light

Rad je izložio/-la: Miroslav Rosić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020