E08
ZNAČAJ OBELEŽAVANJA BICILISTIČKIH STAZA TERMOPLASTIKOM U BOJI
THE IMPORTANCE OF MARKING BIKE LANES WITH THERMOPLASTICS COLOR
Danijela Stankovic
Stankovic, D., (2018). Značaj obeležavanja bicilističkih staza termoplastikom u boji. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Biciklistička staza je put namenjen isključivo za kretanje bicikala. Biciklističke staze mogu biti fizički odvojene od kolovoza a mogu biti i obeležene na kolovozu kao biciklistička traka. To obeležavanje može biti belom linijom ili ispunom u boji i to najčešće crvenom, plavom ili zelenom bojom. Postavlja se pitanje da li obeležavanje biciklističkih staza određenim ispunom u boji pomaže kako biciklistima tako i vozačima motornih vozila da bezbednije i lagodnije učestvuju u saobraćaju. U tom smislu, istražuje se značaj obeležavanja bicikličkih staza termoplastikom u boji, sa posebnim osvrtom na stavove biciklista i vozača motornih vozila prema ovako obeleženim biciklističkim stazama u Novom Sadu. Prvi deo istraživanja je istaknut kroz dva inostrana primera, a drugi deo u vidu dve ankete u kojima su ispitanici biciklisti u prvoj i vozači motornih vozila u drugoj anketi, na teritoriji Grada Novog Sada. Obe ankete su sprovedene na po 400 ispitanika. Na osnovu ovih anketa utvrđen je pozitivan stav obe grupe ispitanika prema ovako obeleženim biciklističkim stazama, što će u radu biti detaljnije prikazano, kao i eventualni predlozi mera za poboljšanje ovako obeleženih biciklističkih staza kako bi imale još efikasniju primenu.

Ključne reči: biciklističke staze, biciklisti, vozači, bezbednost

Abstract: Bike lane is the path intended exclusively for moving bicycles. Bike lane can be physically separated from the roadway or can be painted on the road. This marking can be painted like a white line or lane filled with color (usually with red, blue or green color). The question is whether the labeling of certain bike lanes filled with color, can be helpful for cyclists and motorists for safer and more comfortable participation in traffic. In this regard, research is about the importance of marking bike lanes with thermoplastics color, with special emphasis on the views of cyclists and drivers of motor vehicles according to such a marked bicycle paths in Novi Sad. The first part of the research was highlighted with two foreign cases, and the second part was highlighted in the form of two questionnaire in which respondents in the first questionnaire are cyclists and in the second questionnaire respondents are motorists in the city of Novi Sad. Both questionnaires were conducted on 400 respondents. Based on two questionnaires, there is a positive attitude for both groups respondents for such a marked bike trails, which will be presented with more details in this work, as well as possible suggestions for the improvement of this measure of labeled bicycle paths in order to have even a more efficient application.

Keywords: bike lanes, cyclists, drivers, safety

Rad je izložio/-la: Danijela Stanković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020