S13
BRZINA U ZONI ŠKOLE NA PODRUČJU GRADA NIŠA KAO NEOPHODNI INDIKATOR BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
SPEED IN SCHOOL AREA IN THE CITY OF NIŠ AS THE NECESSARY SAFETY PERFORMANCE INDICATOR
Miloš Stojanović, Miljan Nikolić
Stojanović, M., Nikolić, M., (2018). Brzina u zoni škole na području grada Niša kao neophodni indikator bezbednosti saobraćaja. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: U cilju sprečavanja nastajanja saobraćajnih nezgoda u kojima su uključeni pešaci, trebalo bi nastupiti sa velikom ozbiljnošću i profesionalnošću u rešavanju ovog problema. Statistički podaci Agencije za bezbednost saobraćaja pokazuju zabrinjavajuće podatke o broju lica koja su stradala zbog neprilagođene ili nepropisne brzine kretanja vozila. Bolju sliku ovog problema nisu dali ni sami pešaci, jer se pokazalo da u velikoj meri ne poštuju pravila saobraćaja i saobraćajnu signalizaciju. U ovom radu biće predstavljeno istraživanje koje je vršeno u prolećnom i jesenjem periodu, a odnosilo se na merenje brzine kretanja vozila u zoni škole, kao i evidentiranje propisnog i nepropisnog prelaska pešaka na pešačkom prelazu u zoni škole gde je vršeno snimanje. Cilj ovog rada jeste utvrđivanje i prikaz u kojoj meri dolazi do prekoračenja brzina u zoni škole, gde je najveća koncentracija mladih, odnosno ranjivih učesnika u saobraćaju, kao i poštovanje saobraćajnih propisa od strane pešaka. U radu će biti sistematizovani i prikazani rezultati najznačajnijih indikatora bezbednosti saobraćaja za brzinu u zoni škole. Mere koje treba uvesti imaju za cilj da smanje i spreče saobraćajne nezgode, kao i povećanje bezbednosti saobraćaja u samoj zoni škole.

Ključne reči: Brzina, zona škole, pešaci, bezbednost saobraćaja, uvođenje mera

Abstract: In order to prevent the occurrence of accidents in which pedestrians are involved, we should approach the problem seriously and professionally in order to solve it. Statistical results of the Traffic Safety Agency have shown disturbing results of the number of pedestrians who have perished because of the improper vehicle speed. Pedestrians do not give a better picture of this problem because it has been shown that they violate traffic rules immensely and they do not obey traffic signalization either. In this paper, we will present the research, performed in spring and autumn periods, based on measuring vehicle speed in the school area as well as the results of proper and improper pedestrian crossings on a pedestrian cross in the school area where the research is done. The goal of this research is to evaluate the level of drivers’ awareness about speed in the school area, the location of the highest concentration of young and vulnerable traffic participants, as well as obeying traffic rules by pedestrians. In this paper, we will systematize and present the results of the most important indicators of traffic safety for speed in the school area. Measures that need to be introduced have a specific purpose to reduce and prevent traffic accidents as well as to improve traffic safety in the school area.

Keywords: Speed, school area, pedestrians, traffic safety, introduction of measures

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020