B01
AUTOMATIZOVANI SISTEMI ZA PRAĆENJE UČESNIKA U SAOBRAĆAJU U RASKRSNICAMA, KAO POTENCIJAL ZA SMANJENJE BROJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA
TRAFFIC MONITORING OF ROAD INTERSECTIONS, AS POTENTIAL FOR REDUCING THE NUMBER OF TRAFFIC ACCIDENTS
Kristina Kapikul
Kapikul, K., (2018). Automatizovani sistemi za praćenje učesnika u saobraćaju u raskrsnicama, kao potencijal za smanjenje broja saobraćajnih nezgoda. 13. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kopaonik.
Rezime: Veliki broj saobraćajnih nezgoda u gradovima događa se u raskrsnicama. Pored toga što je rizik od nastanka nezgoda izrazito veliki zbog ukrštanja konfliktnih tokova, postoje i drugi faktori koji utiču na broj i vrstu saobraćajnih nezgoda u raskrsnicama, kao što su: veličina, struktura i brzina saobraćajnih tokova; tip raskrsnice; raspored raskrsnica, odnosno dužina deonice do pojave prve raskrsnice; znakovi i uređaji kojima se reguliše saobraćaj u raskrsnicama itd. Pored toga, na nastanak saobraćajnih nezgoda u raskrsnicama značajno utiče ponašanje učesnika u saobraćaju, u smislu prolazaka na crveno svetlo, nepropisnog prestrojavanja, naglih promena smera kretanja, izletanja pešaka itd. Kao najoptimalnije rešenje za povećanje bezbednosti saobraćaja u raskrsnicama navode se automatizovani sistemi za praćenje ponašanja učesnika u saobraćaju, odnosno sistemi automatske prinude. Sistemi automatske prinude funkcionišu na principu sistema video nadzora sa automatskim prepoznavanjem registarskih tablica koji vrše automatsko snimanje i prepoznavanje regitarskih tablica svih motornih vozila, uključujući i vozila sa stranim registarskim oznakama kao i skupove vozila (motorno vozilo sa priključnim vozilom), i automatski detektuje i dokumentuje određene saobraćajne prekršaje. Navedeni uređaji imaju potencijal da smanje zahteve za dodatnim policijskim resursima, jer pružaju pouzdan i efikasan način otkrivanja vozača koji čine prekršaje, a najvažniji potencijal ogleda se u smanjenju broja saobraćajnih nezgoda. Cilj ovog rada jeste unapređenje bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Novog Sada, odnosno unapređenje ponašanja učesnika u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda primenom mera koji se odnose na primenu sistema automatske prinude.

Ključne reči: raskrsnice, saobraćajne nezgode, sistemi automatske prinude

Abstract: A large number of traffic accidents in cities occur at intersections. Apart from the fact that the risk of occurrence of accidents is extremely high due to the crossing of conflicts, there are other factors that influence the number and type of traffic accidents at intersections, such as: size, structure and speed of traffic flows; type of intersection; the disposition of the intersection, or the length of the section until the appearance of the first intersection; signs and devices regulating traffic in intersections, etc. In addition, the occurrence of traffic accidents at intersections significantly influences the behavior of traffic participants, in terms of passing on red light, improper changeover, sudden changes in the direction of movement, pedestrian tours, etc. As the most optimal solution for increasing traffic safety at intersections, automated traffic monitoring systems for traffic participants, or automatic compulsion systems, are listed. These devices have the potential to reduce requirements for additional police resources, as they provide a reliable and efficient way of detecting drivers who commit offenses, and the most important potential is to reduce the number of traffic accidents. The aim of this work is to improve traffic safety in the territory of the City of Novi Sad, that is, to improve the behavior of participants in traffic and reduce the number of traffic accidents using measures related to the application of the automatic compulsion system.

Keywords: intersections, traffic accidents, automatic compulsion system

Rad je izložio/-la: Kristina Kapikul


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020